Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
2
Hazırlık Sınıfı (Türkçe)
Zorunlu 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
101
Gen. Biy.I(Botanik)
Zorunlu 4 6 Yazdır
103
Gen.Biy.I Lab.ı
Zorunlu 1 3 Yazdır
105
Biyometri
Zorunlu 4 6 Yazdır
107
Genel Kimya I
Zorunlu 4 6 Yazdır
150
Temel Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
180
İngilizce 101
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0033,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
102
Gen.Biy.2 (Zooloji)
Zorunlu 4 6 Yazdır
104
Gen.Biy.2 Lab.
Zorunlu 1 3 Yazdır
106
Mikroteknik
Zorunlu 1 3 Yazdır
110
Gen. Kimya II
Zorunlu 3 6 Yazdır
260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
280
İngilizce 102
Zorunlu 4 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0024,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
201
Sitoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
203
Sitoloji Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
205
Omurgasızlar I
Zorunlu 2 4 Yazdır
207
Omurg. I Lab.ı
Zorunlu 1 2 Yazdır
209
Bit.Morf.ve Anot. 1
Zorunlu 2 4 Yazdır
211
B.Morf.ve Anot.Lab.1
Zorunlu 1 2 Yazdır
213
Mikrobiyoloji I
Zorunlu 2 4 Yazdır
215
Mikrobiyoloji Lab.1
Zorunlu 1 2 Yazdır
217
Tohumsuz Bitk. Siste.
Zorunlu 3 4 Yazdır
219
Tohumsuz Bitk.Sist.Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
202
Histoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
204
Histoloji Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
206
Omurgasızlar 2
Zorunlu 2 4 Yazdır
208
Omurg. Lab.2
Zorunlu 1 2 Yazdır
210
Bit.Morf.ve Anot.2
Zorunlu 2 4 Yazdır
212
B.Morf.ve Anot.Lab.2
Zorunlu 1 2 Yazdır
214
Mikrobiyoloji II
Zorunlu 2 4 Yazdır
216
Mikrobiyoloji Lab.2
Zorunlu 1 2 Yazdır
218
Parazitoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
220
Organik Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
301
Genetik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
303
Biyokimya I
Zorunlu 3 4 Yazdır
305
Biyokimya Lab.1
Zorunlu 1 2 Yazdır
307
Omurgalı I
Zorunlu 2 4 Yazdır
309
Omurgalı Lab.1
Zorunlu 1 2 Yazdır
311
Hay.Embriyolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
313
Hidrobiyoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
315
Hidrobiyoloji Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
317
Çevre Biyolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
302
Genetik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
304
Biyokimya II
Zorunlu 3 4 Yazdır
306
Biyokimya Lab.2
Zorunlu 1 2 Yazdır
308
Omurgalı II
Zorunlu 3 3 Yazdır
310
Omurgalı Lab.2
Zorunlu 1 2 Yazdır
312
Tohumlu Bitk.Siste.
Zorunlu 3 6 Yazdır
314
Tohumlu Bitk.Sist.Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
316
Biyocoğrafya
Zorunlu 2 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0029,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
403
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 4 4 Yazdır
405
Bitki Fizyolojisi Lab.
Zorunlu 1 1 Yazdır
407
Bitki Ekolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
409
Evrim
Zorunlu 2 4 Yazdır
417
Moleküler Biyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
501
Bilgisayar Progr.
Seçmeli 2 3 Yazdır
503
Kültür Balıkçılığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
504
Entomoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
507
Mesleki Yab.Dil (İng.1)
Seçmeli 2 3 Yazdır
508
Türkiye Bitki Örtüsü
Seçmeli 2 3 Yazdır
521
Hormonlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
523
Bitki Hücresi
Seçmeli 2 2 Yazdır
525
Özel Embriyoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
527
Biyoçeşitlilik (Fauna)
Seçmeli 2 3 Yazdır
529
Biyolojik Mücadele Ajanları
Seçmeli 2 3 Yazdır
533
Su Kimyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
535
Faydalı Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
537
Sucul Ekosistemler
Seçmeli 2 3 Yazdır
539
Karyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
541
Bitki Sekonder Metabolitleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
543
Tıbbi Bitkiler
Seçmeli 2 4 Yazdır
545
Prokaryot Genetiği
Seçmeli 2 4 Yazdır
547
Bilimsel Çalışma Esasları I
Seçmeli 2 3 Yazdır
549
Çevre Kirliliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0017,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
404
Hayvan Fizyolojisi
Zorunlu 4 4 Yazdır
406
Hayv.Fizyolojisi Lab.
Zorunlu 1 2 Yazdır
408
Hayvan Ekolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
410
Vejetasyon Bilimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
418
Bitki Embriyolojisi
Zorunlu 3 2 Yazdır
509
Bitk.Büyüme-Geliş.Olay.
Seçmeli 2 3 Yazdır
510
Arazi Bilgisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
511
Enzimoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
514
Plankton Bilgisi- Kült.
Seçmeli 2 3 Yazdır
515
Mesleki Yab.Dil (İng.2)
Seçmeli 2 3 Yazdır
516
Biyoteknoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
517
İmmünoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
520
Özel Histoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
522
Hücre Fizyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
524
Kuş Bilimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
526
Zoocoğrafya
Seçmeli 2 3 Yazdır
528
Davranış Biyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
530
Konak Parazit İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
532
Deniz Biyolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
534
Bilimsel Çalışma Esasları II
Seçmeli 2 3 Yazdır
536
Bitki Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
538
Sitotaksonomi
Seçmeli 2 3 Yazdır
540
Bitki Doku Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
542
Rekombinant DNA Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0018,00
Toplam136,00211,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-802
İngiliz Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-803
İngiliz Roman Yazarları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-805
Bir Düşünce Sporu : Briç
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi,  
Genel Bilgi : Her yıl 50 sayıda öğrenci kabu  
Edinilen Ünvan : Biyolog  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, Merkezi olar  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Bölümden mezun olan öğrenciler  
Programın Amaçları : Biyoloji Bölümünün lisans prog  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenci değerlendirme metotlar  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları