Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TAR-101
Osmanlıca I
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-105
Tarih Metodolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-109
İslam Tarihi ve Medeniyeti (570-1258)
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-117
Eski Mezopotamya Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-123
İslam Öncesi Türk Siyasi Tarihi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-125
Eski Anadolu Tarihi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-102
Osmanlıca II
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-108
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TAR-118
Tarihi Coğrafya
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-122
Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-124
Eski Yunan ve Roma Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-114
Bizans Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-116
Haçlı Seferleri Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-126
Eski İran Tarihi (MÖ. 7.-MS. 7. Yüzyıl)
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TAR-201
Osmanlıca III
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-203
Büyük Selçuklu Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TAR-205
Yeniçağ Avrupa Tarihi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-209
Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti
Zorunlu 4 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAR-213
Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-217
Türk Dünyasında Eğitim, Kültür ve Fikir Hareketleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-219
Isparta Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-221
Eski Çağda Din ve Mitoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
TAR-202
Osmanlıca IV
Zorunlu 4 6 Yazdır
TAR-206
Anadolu Selçuklu ve Beylikleri Tarihi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-208
Türk Kültür Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TAR-210
Tarih Semineri I
Zorunlu 4 6 Yazdır
TAR-214
Selçuklu Kurumları Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-218
Jeopolitik
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-220
Osmanlı Devletinde Türkmenler ve Yörükler
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-222
Türk Nümizmatik Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
TAR-301
Osmanlı Kurumları Tarihi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAR-305
Osmanlı Tarihi I (1300-1566)
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-307
Sömürgecilik Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-309
Tarih Semineri II
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-311
Rus ve Kafkas Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-313
Çin ve Moğol Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-317
Osmanlı Paleografyası I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-319
Amerikan Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-321
İlhanlılar Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-327
Ortaçağ Yakındoğu Devletleri Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
TAR-302
Osmanlı Kurumları Tarihi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TAR-304
Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-306
Osmanlı Tarihi II (1566-1789)
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-310
Yeni ve Yakınçağ Türk Devletleri Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-326
Modern Ortadoğu Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-314
Osmanlı – Avusturya İlişkileri Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-318
Osmanlı Paleografyası II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-320
20. Yüzyıl Balkan Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-324
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
TAR-328
Türk Demokrasi Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
FEF-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 4 Yazdır
TAR-403
Osmanlı Tarihi III (1789-1918)
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-405
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1923-2000)
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-407
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-409
Cumhuriyet Dönemi Dış İlişkiler Tarihi (1923-1960)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-411
XX. Yüzyıl Dünya Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-413
Osmanlı Diplomatikası I
Seçmeli 4 5 Yazdır
TAR-415
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
Seçmeli 2 5 Yazdır
TAR-419
Çağdaş Fikir Akımları
Seçmeli 2 5 Yazdır
TAR-421
Cumhuriyet Döneminde Muhacirler ve Mübadiler
Seçmeli 2 5 Yazdır
TAR-423
Osmanlı Toplum Yapısı I
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
FEF-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 4 Yazdır
TAR-404
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAR-406
Çağdaş Türk Dünyası
Zorunlu 2 5 Yazdır
TAR-408
Tarih Felsefesi
Zorunlu 4 4 Yazdır
TAR-410
Türk Yenileşme Tarihi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TAR-426
Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Düşünce Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAR-414
Osmanlı Diplomatikası II
Seçmeli 2 5 Yazdır
TAR-416
T.C. Teşkilat Tarihi
Seçmeli 2 5 Yazdır
TAR-424
Osmanlı Toplum Yapısı II
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam177,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Hayri ÇAPRAZ  
e-mail : hayricapraz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 2114163  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi MUZAFFER DURAN  
e-mail : muzafferduran@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 2114129  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Kampüsü, 32260 Isparta/TÜRKİYE Telefon: +90 246 211 38 01 - Fax: +90 246 237 11 06 E-mail: fef@sdu.edu.tr  
Genel Bilgi : Tarih bölümü, antik dünyadan yirminci yüzyıla uzanan dönemde; Eski Anadolu, eski Önasya, antik Yunan ve Roma, Türk, Rus ve Ortadoğu tarihi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerden kuruludur. Bölüm, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisans, lisans üstü öğrencilerine yönelik bir eğitim verir.  
Edinilen Ünvan : Tarihçi  
Yeterlilik Düzeyi : Bu bölüm, yüksek öğrenimde Tarih alanında 228 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih alanında Lisans derecesine sahip olunur.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer proğramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay/dikey geçiş için başvurabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulu bu amaçla bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyonun incelemesi ile belirlenir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Tarih Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarih Bölümü, 1 - Araştırmacı ya da akademisyen veya hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmeyi 2 - Öğrencilere entelektüel bir birikim ve bakış kazandırarak ve kendi araştırma alanlarında analitik düşünce yeteneklerini geliştirmeyi, hedefler.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu programdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel dershane ve kurslarda öğretmenlik yapabilir; Kültür Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Türk Tarih Kurumu gibi kamu kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alabilir ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilebilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecesine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Programın amacı, Tarih araştırmalarında yöntemleri inceleyerek, olguları belirli bir tarih araştırma yöntemi ile araştırarak, farklı bakış açılarından, analitik ve bilimsel yaklaşımla irdeleme yetisine sahip tarihçiler yetiştirmek ve öğrencilerin mevcut donanımları temelinde analitik düşünce ile tarih araştırmalarına, eğitim – kültür faaliyetlerine ulusal ve uluslararası alanda katılmalarını sağlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak ders başına  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek için 228 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı