Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TDE-101
Türkiye Türkçesi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-103
Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-105
Yeni Türk Edebiyatı I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-107
Türk Halk Edebiyatı Giriş I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-109
Osmanlı Türkçesi I
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDE-111
Türkçe Kompozisyon I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-113
Türk Dili Tarihi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-102
Türkiye Türkçesi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-104
Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-106
Yeni Türk Edebiyatı II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-108
Türk Halk Edebiyatı Giriş II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-110
Osmanlı Türkçesi II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDE-114
Türk Dili Tarihi II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-112
Türkçe Kompozisyon II
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
TDE-201
Türkiye Türkçesi III
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-203
Eski Türk Edebiyatı I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-205
Yeni Türk Edebiyatı III
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-207
Türk Halk Edebiyatı I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-209
Osmanlı Türkçesi III
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-211
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-213
Tarihi Türk Lehçeleri I
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
TDE-202
Türkiye Türkçesi IV
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-204
Eski Türk Edebiyatı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-206
Yeni Türk Edebiyatı IV
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-208
Türk Halk Edebiyatı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-210
Osmanlı Türkçesi IV
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-212
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-214
Tarihi Türk Lehçeleri II
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
TDE-301
Tarihi Türk Lehçeleri III
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-303
Eski Türk Edebiyatı III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-305
Yeni Türk Edebiyatı V
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-307
Türk Halk Edebiyatı III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-309
Türk Tiyatro Tarihi I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-311
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri I
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-313
Çağdaş Metin İncelemeleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-315
Anadolu ve Rumeli Ağızları I
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-317
Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-319
Yazma Metin Okumaları
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
TDE-302
Tarihi Türk Lehçeleri IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-304
Eski Türk Edebiyatı IV
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-306
Yeni Türk Edebiyatı VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-308
Türk Halk Edebiyatı IV
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-310
Türk Tiyatro Tarihi II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-312
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri II
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-314
Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Metodları
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-316
Anadolu ve Rumeli Ağızları II
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-318
Halk Bilgisi Araştırmaları
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-320
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
FEF-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 4 Yazdır
TDE-401
Tarihi Türk Lehçeleri V
Zorunlu 2 5 Yazdır
TDE-407
Cönk İncelemeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-411
Türk Dili Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-413
Tenkit ve Tenkit Teorileri I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-415
Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-419
Girişimcilik
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-403
Eski Türk Edebiyatı V
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-405
Türk Halk Bilimi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-409
Dil Bilimi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-417
Cumhuriyet Edebiyatı I
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
FEF-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 4 Yazdır
TDE-402
Tarihi Türk Lehçeleri VI
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-414
Tenkit ve Tenkit Teorileri II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-416
Eski Türk Edebiyatında Nesir
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-418
Türkçenin Sorunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-420
Türk Halk Edebiyatı Metinleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-422
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-406
Türk Halk Bilimi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-410
Dil Bilimi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-404
Eski Türk Edebiyatı VI
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-408
Cumhuriyet Edebiyatı II
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam148,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Selami TURAN  
e-mail : selamituran@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2114058  
Fax : +90 246 211 43 99  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi KAMİLE ÇETİN  
e-mail : kamilecetin@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2114134  
Fax : +90 246 211 43 99  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doğu Yerleşkesi 32260 Çünür / Isparta  
Genel Bilgi : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş bilim dalının bulunduğu bölümde lisans öğreniminin süresi 4 yıldır. Bu süreçte, Türk Dili ve Edebiyatı’nın gelişim sürecindeki tarihî, siyasî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri içeren büyük bir kısmı yarıyıllık olan seçmeli ve zorunlu dersler verilmektedir. Bölüm programının amacı, Türk Dili ve Edebiyatı’nı oluşturan metinlerin tamamını edebî ve filolojik bağlamda değerlendirebilecek seviyede akademik bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek, ülkemize Türk Dili ve Edebiyatı alanında ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri kazandırmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması” ve “Türk Dil Bilimcisi” unvanını almaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün dört yıllık lisans öğretimini bitiren, bu süre içinde veya mezun olduktan sonra formasyon derslerini alan bölüm mezunları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumu’nda, arşivlerde uzman olabilmekte; TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmekte; Süleyman Demirel Üniversitesi veya başka üniversitelere bağlı Sosyal Bilimler Enstitüleri’nde yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Türk Dil Bilimcisi  
Yeterlilik Düzeyi : Programda mevcut olan toplam 240 AKTS'lik derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ortalamayı elde eden öğrencilere Türk Dil Bilimcisi diploması verilir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, "lise mezunu olmak", üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya yurt dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilerin, başlangıçtan bugüne Türk Dili ve Edebiyatı tarihini, lisans seviyesinde ve kronolojik olarak, devir, eser, sanatkâr bağlamlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, Öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı alanı bünyesindeki metinlerin tamamını, alanda hazırlanan güncel kaynaklardaki teorik ve pratik bilgilerle de destekleyip edebî ve filolojik bağlamda eleştirel bir bakışla, değerlendirebilme, anlayabilme, anlamlandırabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme yetisi kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı’nın, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili bilim dallarında lisans seviyesinde literatür bilgisi edindirmek, Türkçenin güncel ve tarihî lehçeleri hakkında öğrencilere lisans düzeyinde bilgiler kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili hem bireysel hem de grup içinde bağımsız olarak ve akademik bir bakış açısıyla çalışmalar yapabilme özelliği kazandırmak, Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı alanına dair görüşlerini, çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilme becerisi edindirmek, Öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile alâkalı verileri toplama, yorumlama, uygulama ve elde ettiği sonuçları ilan etmede millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket etme özelliği kazandırmak, Öğrencileri, yaşam boyu öğrenme bilincine ve akademik bilgiye sahip olarak yetiştirmek, Türk Dili ve Edebiyatı alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri lisans seviyesinde yetiştirmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmen, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve arşivlerde uzman olabilmekte ayrıca TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans veya doktora derecesi veren programlara başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Başlangıçtan bugüne Türk Dili ve Edebiyatı tarihini, lisans seviyesinde literatür bilgisine de sahip olarak, Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde yer alan metinlerin tamamını, alanda hazırlanan basılı klâsik ve güncel kaynakların yanında, internet üzerinden erişim sağlanabilen bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki, teorik ve pratik bilgilerle de destekleyip, edebî ve filolojik bağlamda eleştirel bir bakışla ve bireysel veya grup çalışmalarında bağımsız olarak anlayabilecek, anlamlandırabilecek, değerlendirebilecek, yorumlayabilecek, Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilebilecek, Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi, Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair, Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olabilecek, sorumluluk alabilecek, Türkçeyi etkin ve doğru kullanabilecek, alanla ilgili konulardaki düşüncelerini, önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilecek, alanla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları duyurmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket edebilecek, yaşam boyu öğrenme bilincine ve akademik bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek, ülkemize Türk Dili ve Edebiyatı alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri kazandırmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme her ders için 1 ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) şeklindedir. Bazı dersler ödev ya da seminer gerektirebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı