Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOS-101
Sosyolojiye Giriş l
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-103
Kurumlar Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-105
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 4 4 Yazdır
SOS-107
Sosyolojinin Temel Kavramları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SOS-102
Sosyolojiye Giriş II
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-104
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-106
Sosyal Antropoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-108
Felsefeye Giriş
Zorunlu 4 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SOS-201
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-203
Klasik Sosyoloji Teorileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-205
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-207
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SOS-209
Mesleki Yabancı Dil l
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-211
Sağlık Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-213
Kırsal Alanlar Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-215
Turizm Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-217
Sosyal Politika
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-219
Demografya
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-221
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-223
Felsefe Tarihi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
SOS-202
Saha Araştırma Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-204
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-206
Endüstri Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-208
Aile Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SOS-210
Mesleki Yabancı Dil ll
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-212
Türkiye’de Sosyolojik Düşünce
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-214
Spor Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-216
Engelliler Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-218
Etnik Gruplar Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-220
Sivil Toplum ve Demokrasi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-222
Bilim ve Teknoloji Politikası
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-224
Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
SOS-301
Örgüt Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-303
Hukuk Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-305
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-307
İktisat Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-309
Değişme Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-311
Göç Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-313
Sosyoloji Semineri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-315
Sosyal Şiddet
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-317
Nitel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-319
Proje Hazırlama Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-321
Aile Sorunları ve Danışmanlığı
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-323
Çağdaş Felsefe Teorileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-325
Öğrenme Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-327
Klasik Mantık
Seçmeli 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
SOS-302
Kent Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-304
İletişim Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SOS-306
Türk Sosyologları
Zorunlu 3 4 Yazdır
SOS-308
Yönetim Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-310
Aydınlar Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-312
Suç Sosyolojisi ve Denetimli Serbestlik
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-314
Toplumsal Tabakalaşma
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-316
Sosyolojide Yöntem Tartışmaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-318
Sosyal Hizmet ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-320
Yeni Sosyal Hareketler
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-322
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-324
Siyaset Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-326
Sosyal Psikoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-328
Modern Mantık
Seçmeli 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
FEF-403
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
SOS-401
Din Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-403
Kültür Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-405
Çevre Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-407
Sanat Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-409
Modernleşme ve Küreselleşme Tartışmaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-411
Sosyolojide Metin Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-413
Güncel Sosyolojik Tartışmalar
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-415
Türkiye’nin Güncel Sorunları
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-417
İnsan Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-419
Bilim Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-421
İslam Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-423
Örgüt Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
FEF-404
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
SOS-402
Siyaset Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-404
Bilgi Sosyolojisi
Zorunlu 3 8 Yazdır
SOS-406
Değerler Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-408
Sosyolojide Seçme Konular
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-410
Türk Modernleşme Tarihi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-412
Popüler Kültür ve Toplum
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-414
Türk Dünyası İncelemeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-416
Kültür Değişmeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-418
Halkla İlişkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-420
Din Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-422
Siyaset Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-424
Bilişsel Psikoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam152,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-802
İngiliz Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-803
İngiliz Roman Yazarları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-805
Bir Düşünce Sporu : Briç
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Kamil KAYA  
e-mail :  
Telefon : 02462114144  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi GİZEM TAN EREN  
e-mail : gizemeren@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114073  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüs, Çünür-Isparta  
Genel Bilgi : Sosyoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüzde 182’si lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) olmak üzere toplam 822 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz lisans öğrencilerine tezli bir program sunmakta ve öğrencilerimiz Lisans Tezlerini tamamlayarak mezun olmaktadır. Bölümümüz öğrencilerine sosyolojinin çeşitli alanlarında kuramsal bilgileri ve bu bilgilere dayalı çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneğini uluslararası düzeyde en iyi biçimde sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize sunduklarımız: · Öğretimsürecisonunda saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamında, istatistiksel değerlendirmelere tabi tutma becerileri kazanma. · Herhangi bir toplumsal olguya yönelik araştırma üretebilme; bu araştırmanın teorik ve ya uygulama safhalarını düzenleme, analiz etme, sonuçlarını raporlama becerileri kazanarak bilimsel bir çalışma yapma yeteneği kazanma. · Erasmus, Farabi, Mevlana gibi farklı programlar yoluyla hem yurtdışı hem yurtiçi öğrenci haraketliliğini destekleyen bir ortam. · Öğrencilerin sosyal aktivitelere katılarak kendileri geliştirdikleri çeşitli kulüpler ve topluluklar. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin istihdam olanakları: Öğrencilerimiz mezun olduklarında toplum ve insanla ilgili çok çeşitli kamu ve özel istihdam alanlarında kariyerlerini gerçekleştirmektedirler. Ancak öğrencilerimizin çoğunlukla tercih ettikleri istihdam alanları insan kaynakları, medya, araştırma şirketleri ve halkla ilişkilerdir. Öğrencilerimiz aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın talep ettiği şartları tamamlayarak kamu okullarında öğretmen olarak da istihdama katılmaktadırlar. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak gerekmektedir.  
Edinilen Ünvan : Sosyolog  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lise diploması ve merkezi giriş sınavı (ÖSS)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Önceki öğrenmenin tanınması için YÖK tarafından yapılan düzenlemeler uygulanmaktadır. YÖK tarafından eşitliği tanınan kurumlardan yatay geçiş kabul edilmektedir. Ayrıca, Diket Geçiş Sınavı- DGS'de başarılı olan Meslek Yüksekokulu mezunları da dikey geçiş yaparak lisans diploması için eğitimlerine devam edebilmektedir. Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır. Bu programda alınacak dersler öğrencinin daha önce almış olduğu dersler değerlendirilerek ilgili bölüm tarafından beirlenmektedir. Ayrıca, müfredatta yer alan İngilizce derslerinden muafiyet için her yıl muafiyet sınavı yapılmakta ve yeterli puanı alan öğrenciler ilgili derslerden muaf tutulmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefi öğrencilere sosyolojik düşünceyi öğreterek güncel toplumsal sorunları bilimsel yöntemler ışığında araştırma becerisi kazandırmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Dört yıllık öğretim sonunda 3 yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans programına katılanlar MEB'da öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Öğrenciler medyada, araştırma şirketlerinde ve diğer çalışma alanlarında kendi performansları çerçevesinde çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Sosyoloji Bölümü lisans derecesi mezunları sosyoloji anabilim dalında ya da sosyoloji mezunlarını kabul eden diğer anabilim dallarında yüksek lisans çalışmalarına geçebilir.  
Programın Amaçları : Program, genel kültür ve alan bilgisi yanında çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneği kazandırmaktadır. Program süresince öğrencilerin; sosyolojinin temel kavramları, temel yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta, toplumsal konu ve sorunları anlama ve analiz etme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler öğretim süreci sonunda saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamında istatistiksel değerlendirmelere tabi tutma becerilerini geliştirmiş olmaktadırlar. Mezuniyet tezi olarak herhangi bir toplumsal olguya yönelik uygulamalı bir alan araştırması veya teorik bir çalışma hazırlamaktadırlar.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : %40 Arasınav %60 Final sınavı  
Mezuniyet Koşulları : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başarıyla verenlere Sosyoloji Lisans Diploması verilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Sosyolojiye Giriş l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurumlar Sosyolojisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Psikolojiye Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyolojinin Temel Kavramları 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyolojiye Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Küçük Gruplar Sosyolojisi 5 3 5 2 3 3 3 2 4 4 0 0 0 0 0
Sosyal Antropoloji 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Felsefeye Giriş 3 5 5 2 1 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0
Klasik Sosyoloji Teorileri 4 3 5 4 3 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde Yöntem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde İstatistik 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Eğitim Sosyolojisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Sağlık Sosyolojisi 4 2 3 2 3 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0
Turizm Sosyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Felsefe Tarihi 4 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 0 0 0
Sosyal Politika 4 4 5 3 3 3 3 5 5 5 0 0 0 0 0
Engelliler Sosyolojisi 1 1 4 2 4 2 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Etnik Gruplar Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelişim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstri Sosyolojisi 4 4 5 2 0 4 0 2 4 3 0 0 0 0 0
Aile Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saha Araştırma Teknikleri 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 0 0 0 0 0
Çağdaş Sosyoloji Teorileri 4 3 5 3 2 3 2 3 3 5 0 0 0 0 0
Türkiye’de Sosyolojik Düşünce 5 5 5 5 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Öğrenme Psikolojisi 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Değişme Sosyolojisi 5 4 3 5 3 3 5 3 4 2 0 0 0 0 0
Proje Hazırlama Teknikleri 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 0 0 0 0 0
Aile Sorunları ve Danışmanlığı 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Klasik Mantık 2 3 3 1 2 1 1 3 5 3 0 0 0 0 0
Nitel Araştırma Teknikleri 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Sosyoloji Semineri 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Örgüt Sosyolojisi 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0
Hukuk Sosyolojisi 4 4 4 4 2 3 1 3 1 3 0 0 0 0 0
İletişim Sosyolojisi 5 4 4 5 2 3 4 5 4 3 0 0 0 0 0
Türk Sosyologları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Sosyolojisi 4 4 5 2 2 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0
Sosyal Hizmet ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Sosyolojisi 5 4 4 4 2 4 1 5 4 4 0 0 0 0 0
Modern Mantık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Psikoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Ödevi I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Sosyolojide Metin Analizleri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Din Sosyolojisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Kültür Sosyolojisi 3 3 5 4 2 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0
Modernleşme ve Küreselleşme Tartışmaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
İslam Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyolojide Seçme Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Sosyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgi Sosyolojisi 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 0 0 0 0 0
Bitirme Ödevi II 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 0 0 0 0 0