Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
COG-101
Coğrafyaya Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-103
Kır Yerleşmeleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-105
Jeomorfolojiye Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-107
Genel Jeoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-109
Kartoğrafya
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-111
Klimatoloji I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
COG-102
Nüfus Coğrafyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-104
Genel Ekonomik Coğrafya
Zorunlu 3 3 Yazdır
COG-106
Kuvaterner
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-108
Matematik Coğrafyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-110
Çoğrafyada Bilgisayar
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-112
Klimatoloji II
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-114
Hidrografya
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
COG-201
Fiziki Coğrafyada Alan Araştırmaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
COG-203
Uzaktan Algılama Teknikleri
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-205
Tarım Coğrafyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-207
Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Zorunlu 2 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-209
Şehir Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-211
Flüvyal Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-213
Madenler Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-215
Avrupa Kıtası Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-217
Genel Ekonomi
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-219
Toprak Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
COG-202
Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
COG-204
Endüstri Coğrafyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-206
Uzaktan Algılama ve Hava Fotoğrafları
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-210
Coğrafi Bilgi Sistemleri II
Zorunlu 2 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
COG-212
Jeomorfolojik Haritalama
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-214
Asya Kıtası Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-216
Kayaçlar Coğrafyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-218
Doğal Afetler
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-220
Biyocoğrafya
Seçmeli 2 3 Yazdır
COG-222
Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
COG-301
Klimatolojide Alan Araştırmaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
COG-303
Akdeniz Bölgesi
Zorunlu 2 5 Yazdır
COG-305
Siyasi Coğrafya
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-307
Turizm Coğrafyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-311
Türkiye Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-313
Ulaşım Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-315
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Üretim Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-317
Türkiye Yerleşme Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-319
Kıyı Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-321
Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
COG-302
Beşeri Coğrafyada Alan Araştırmaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-304
Coğrafi İstatistik
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-306
Ege Bölgesi
Zorunlu 2 5 Yazdır
COG-308
İç Anadolu Bölgesi
Zorunlu 2 5 Yazdır
COG-310
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Analizler
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-312
Türkiye Nüfus Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-314
Karst Jeomorfolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-316
Amerika Kıtası Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-318
Türk Dünyası Ülkeler Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-320
Kültürel Coğrafya
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-322
Dinler ve Diller Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
COG-401
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
COG-403
Doğal Kaynaklar ve Korunması
Zorunlu 3 4 Yazdır
COG-405
Marmara Bölgesi
Zorunlu 2 5 Yazdır
FEF-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 4 Yazdır
COG-407
Türkiye Tarım Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-409
Türkiyenin Komşuları ve Jeopolitik Önemi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-411
Türkiye Biyocoğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-413
Tarihi Coğrafya
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-415
Girişimcilik
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-417
Sürdürülebilir Kalkınma
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-419
Okyanuslar ve Denizler
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
COG-402
Karadeniz Bölgesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
COG-404
Bölgesel Planlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
COG-406
Çevre Sorunları
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEF-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 4 Yazdır
COG-408
Türkiye Endüstri Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-410
Türkiye Hidroğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-414
Türkiye İklimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-416
Afrika Kıtası Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-418
Türkiye Turizm Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-420
Teknoloji Yönetimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
COG-422
Zoocoğrafya
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam147,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN  
e-mail : kadirtemurcin@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 4108  
Fax : +90 246 237 1106  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ÇETİN ŞENKUL  
e-mail : cetinsenkul@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 4292  
Fax : +90 246 237 1106  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doğu kampüsü 32260 - Isparta/ Türkiye  
Genel Bilgi : İnsan yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde ondan faydalanabilir. Ne, Nerede, Neden ve Nasıl sorularını cevaplayan coğrafya doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde çalışan, analiz eden ve haritalayan bir bilimdir. Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de kültürel çevrenin özelliklerini, bu özelliklerin zaman ve mekan içerisindeki değişimini ve etkileşimini çalışırlar. Bir bilim dalı olarak modern coğrafya disiplinler arası yaklaşımla mekanı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, rölyef gibi doğal faktörlerle; aynı etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri inceler. Bu çerçevede coğrafyanın alanı çok geniştir ancak çevre ile insan ilişkilerine verdiği özel önem onu diğer bilimlerden ayırır. Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza tartışılmaz katkı yapacağı açıktır. Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynamaktadır. "Coğrafya Bölümü" mezunları Pedagojik Formasyon sertifikası alarak lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerde, dersanelerde, üniversitelerde , coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Coğrafya anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Coğrafyacı  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi`nin internet adresine mevcuttur (http://disiliskiler.sdu.edu.tr/).  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynamaktadır. Kamu veya özel sektör kuruluşlarında coğrafyacı olarak çalışacak öğrencilere coğrafya konularında aranan becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını, akademik yönelimli öğrencileri Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Akademisyen, öğretmen, ESRI ve Başarsoft gibi kurumlarda CBS uzmanlığı, belediyede harita planlamacısı.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine başvurabilirler.  
Programın Amaçları : 1.Yaşadığı ortamı tanıyan ve bundan büyük ölçüde faydalanan 2.Ne, Nerede, Neden ve Nasıl sorularını cevaplayan 3.Coğrafya doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde çalışan, analiz eden ve haritalayan 4. Doğal çevrenin hem de kültürel çevrenin özelliklerini, bu özelliklerin zaman ve mekân içerisindeki değişimini ve etkileşimini araştıran 5. Bir bilim dalı olarak modern coğrafya, disiplinler arası yaklaşımla mekanı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, rölyef gibi doğal faktörlerle; aynı etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri araştıran 6. Kısaca çevre ile insan ilişkilerini araştıran 7. Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza katkısını belirleyen 8.Modern harita yapma ve okuma yöntemlerini kullanan 9.Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyo çeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunları araştırarak, çözüm üretilmesi konusunda aydın fikirli insanlar yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 AKTS kredisi karşılığı lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı