Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEL-101
Felsefeye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
FEL-103
Eskiçağda Felsefe
Zorunlu 4 5 Yazdır
FEL-105
Bilim Tarihi
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEL-109
Platon
Zorunlu 3 3 Yazdır
FEL-113
Psikolojiye Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
SOS-500
Sosyolojiye Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı29,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FEL-106
Bilgi Felsefesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEL-116
Klasik Mantık
Zorunlu 4 5 Yazdır
FEL-118
Batı Ortaçağı ve Rönesans Felsefesi
Zorunlu 4 5 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FEL-108
Ortaçağ Filozofları
Seçmeli 3 3 Yazdır
FEL-110
Rönesans Filozofları
Seçmeli 3 3 Yazdır
FEL-120
Aristoteles
Seçmeli 3 3 Yazdır
FEL-122
Uzak Doğu Felsefelerine Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
FEL-114
Bireysel Ayrılıklar
Seçmeli 3 3 Yazdır
SOS-501
Kurumlar Sosyolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
FEL-201
Felsefe Kavramları
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEL-203
17. Yüzyılda Felsefe
Zorunlu 4 6 Yazdır
FEL-205
Etik
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEL-207
17. Yüzyıl Filozofları
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-209
Felsefi Metin Okuma Yazma I
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-211
Uygulamalı Etik
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-213
Eski Yunanca I
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-215
Descartes
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-217
Felsefi Metinler I
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-221
Sosyal Psikoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-223
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-225
Uzak Doğu Felsefe Metinleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
FEL-202
Bilim Felsefesi
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEL-204
18. Yüzyılda Felsefe
Zorunlu 4 6 Yazdır
FEL-206
Sanat Felsefesi
Zorunlu 3 6 Yazdır
FEL-208
Felsefi Metin Okuma Yazma II
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-210
18. Yüzyıl Filozofları
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-212
Eski Yunanca II
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-214
Hume
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-216
Kant
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-218
Özgürlük Sorunu
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-220
Felsefi Metinler II
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-226
Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-228
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-503
Çağdaş Toplum Teorileri
Seçmeli 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
FEL-301
Tarih Felsefesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEL-303
19. Yüzyılda Felsefe I
Zorunlu 4 6 Yazdır
FEL-331
Sembolik Mantık
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEL-305
19. Yüzyıl Filozofları I
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-307
Hegel
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-309
İnsan Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-311
Hermeneutik
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-313
Çevre Etiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-315
Toplum Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-317
Marks
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-319
Kültür Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-321
Felsefi Metinler III
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-329
İslam Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-504
Hukuk Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-325
Öğrenme Psikolojisi
Seçmeli 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
FEL-304
19. Yüzyılda Felsefe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEL-306
Varlık Felsefesi
Zorunlu 3 5 Yazdır
FEL-332
Modern Mantık1
Zorunlu 4 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
FEL-308
Schopenhauer
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-310
Nietzsche
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-312
Türk Düşünce Tarihi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-314
Yöntem Sorunu
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-316
Dil Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-318
19. Yüzyıl Filozofları II
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-320
Devlet Felsefesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
FEL-322
Felsefi Metinler IV
Seçmeli 3 4 Yazdır
SOS-505
Siyaset Sosyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
FEF-403
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
FEL-401
20. Yüzyılda Felsefe I
Zorunlu 4 7 Yazdır
FEL-403
İnsan Hakları
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-405
Fenomenoloji
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-407
Siyaset Felsefesi
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-409
20. Yüzyıl Filozofları I
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-411
Varoluşculuk
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-413
Heidegger
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-415
Meslek Etiği
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-417
Felsefi Metinler V
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-419
Din Felsefesi I
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-429
Modernizm
Seçmeli 3 7 Yazdır
FEL-431
Bergsonculuk
Seçmeli 3 7 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
FEF-404
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
FEL-402
20. Yüzyılda Felsefe II
Zorunlu 4 10 Yazdır
FEL-404
Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-408
20. Yüzyıl Filozofları II
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-410
Zihin Felsefesi
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-412
Göstergebilim
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-414
Hukuk Felsefesi
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-416
Eleştiri Kuramları
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-418
Postmodernizm
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-420
Felsefi Metinler VI
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-422
Din Felsefesi II
Seçmeli 3 6 Yazdır
FEL-428
Modern Mantık 2
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam168,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK  
e-mail : mevlutalbayrak@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 41 85  
Fax : 0246 237 11 06  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi KEMAL ÇİNÇİN  
e-mail : kemalcincin@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 4184  
Fax : 0246 237 11 06  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Çünür/Isparta Türkiye  
Genel Bilgi : Bölümümüz 2005 yılında kurulmuş, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak Lisans Öğretimine başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında lisans düzeyinde ikinci öğretim ve yüksek lisans eğitimi başlamıştır.  
Edinilen Ünvan : Felsefe lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlara "felsefeci" ünvanı verilir. Mezuniyetleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü kriterleri sağladığı koşullarda ise öğretmen ünvanı alarak atanabilirler.  
Yeterlilik Düzeyi : Bu bölüm yüksek öğretimde Felsefe alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe alanında lisans derecesine sahip olunur.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay/dikey geçiş için başvurabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulü bu amaçla bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyonun incelemesi ile belirlenir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Felsefe alanında İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı?nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay ya da dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü?nün amacı öğrencilerine kavramsal düşünmeyi ve felsefi düşüncenin tarihini öğretebilmek ve bu sayede çağımızın güncel sorunlarını felsefi bilgi ışığında araştırıp incelemeye yönelik bir eğitimi kapsamaktadır. Bu sayede bölümümüz, felsefi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmayı, toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmeyi hem de önerileri getirebilecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : 1) MEB'de öğretmenlik 2) özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve danışmanlık 3) Üniversitelerde akademisyenlik 4) Dergilerde, yayınevlerinde yazarlık, editörlük 5) özel Sektörde pek çok alanda çalışabilirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Felsefe alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecelerine başvurabilirler  
Programın Amaçları : Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü?nün amacı öğrencilerine kavramsal düşünmeyi ve felsefi düşüncenin tarihini öğretebilmek ve bu sayede çağımızın güncel sorunlarını felsefi bilgi ışığında araştırıp incelemeye yönelik bir eğitimi kapsamaktadır. Bu sayede bölümümüz, felsefi bilginin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmayı, toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmeyi hem de önerileri getirebilecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : % 40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Programı tamamlamak için derslerden en az 240 AKTS kredisinin alınmış olması (Lisans Ders Programından) ve bu derslerin başarıyla tamamlanmış olması gereklidir. Bunun yanında öğrenci danışman öğretim üyesi danışmanlığında bir bitirme ödevi hazırlamak zorundadır. Ödevin bölüm tarafından onaylanmasının ardından başarılı kabul edilen öğrenciler mezun olurlar.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Derse göre değişiklik göstermektedir. Bilgi için bölüm ders içeriklerine bakılmalıdır.