Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-101
Genel Biyoloji I
Zorunlu 5 8 Yazdır
BIO-103
Mikrobiyoloji I
Zorunlu 3 7 Yazdır
BIO-105
Bilim ve Etik
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-602
Genel Kimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-102
Genel Biyoloji II
Zorunlu 5 7 Yazdır
BIO-104
Mikrobiyoloji II
Zorunlu 3 5 Yazdır
BIO-106
Mikroteknik
Zorunlu 2 4 Yazdır
BIO-108
Biyoistatistik
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-615
Organik Kimya
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
BIO-201
Biyokimya I
Zorunlu 3 6 Yazdır
BIO-203
Sitoloji
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
BIO-205
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği I
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
BIO-207
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
BIO-209
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Zorunlu 3 5 Yazdır
BIO-211
Hidrobiyoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
BIO-202
Biyokimya II
Zorunlu 3 6 Yazdır
BIO-204
Histoloji
Zorunlu 3 6 Yazdır
BIO-206
Omurgasız Hayvanlar Sistematiği II
Zorunlu 3 6 Yazdır
BIO-208
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi II
Zorunlu 3 6 Yazdır
BIO-210
Tohumlu Bitkiler Sistematiği
Zorunlu 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
BIO-301
Moleküler Biyoloji I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-303
Genetik I
Zorunlu 3 5 Yazdır
BIO-305
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği I
Zorunlu 3 5 Yazdır
BIO-307
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
BIO-309
Hayvan Embriyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-311
Vejetasyon Bilimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-313
Bitki Ekolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
BIO-302
Moleküler Biyoloji II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-304
Genetik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
BIO-306
Omurgalı Hayvanlar Sistematiği II
Zorunlu 3 4 Yazdır
BIO-308
Hayvan Fizyolojisi
Zorunlu 4 4 Yazdır
BIO-310
Evrim
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-312
Bitki Embriyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-314
Hayvan Ekolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
BIO-316
Biyoteknoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-318
Rekombinant DNA Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
FEF-403
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
BIO-403
Hormonlar
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-405
Çevre Biyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-407
Entomoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-409
Özel Embriyoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-411
Biyoçeşitlilik (Fauna)
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-413
Biyolojik Mücadele Ajanları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-415
Kültür Balıkçılığı
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-417
Limnoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-419
Su Kimyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-421
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-423
Türkiye Bitki Örtüsü
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-425
Faydalı Bitkiler
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-427
Sucul Ekosistemler
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-429
Karyoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-431
Bitki Sekonder Metabolitleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-433
Tıbbi Bitkiler
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-435
Bitki Hücresi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-437
Prokaryot Genetiği
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-439
Girişimcilik
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-441
Moleküler Biyoloji Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-443
Sinyal İletim Yolağı
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
FEF-412
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
BIO-404
Hücre Fizyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-406
Kuş Bilimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-408
Zoocoğrafya
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-410
Özel Histoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-412
Davranış Biyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-414
Konak Parazit İlişkileri
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-418
Parazitoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-420
Deniz Biyolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-422
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-424
Bitki Coğrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-426
Arazi Bilgisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-428
Sitotaksonomi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-430
Bitki Büyüme-Gelişme Olayları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-432
Enzimoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-434
Bitki Doku Kültürü
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-438
Çevre Kirliliği
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-440
Bilim ve Teknoloji Politikası
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-442
Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-444
Akademik Çalışma Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
BIO-446
Tohum Çimlenmesi ve Dormansi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam145,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. YUSUF AYVAZ  
e-mail : yusufayvaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114155  
Fax : 2114399  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. YASEMİN COŞKUN  
e-mail : yasemincoskun@sdu.edu.tr  
Telefon : 2114154  
Fax : 2114399  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 32 260 Çünür/Isparta  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin 16 bölümünden biri olan Biyoloji Bölümü 4 yıllık bir eğitim programıdır. Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Hidrobiyoloji olmak üzere 5 alt anabilim dalına ayrılır. Dersler, laboratuvar uygulamaları yanında oldukça fazla arazi çalışmalarıyla da desteklenmektedir. Arazi uygulaması sırasında dersinde her yıl ülkemizin değişik bölgelerine gidilerek, değişik floristik ve faunistik çalışmalarla öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Biyolog  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay/dikey geçiş için başvurabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulü bu amaçla bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyonun incelemesi ile belirlenir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Biyoloji Dalında İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisi? ne yapmaktadırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bölümün hedefi; ülke gelişimine hizmet etmek, çağdaş tekniklerle donatılmış laboratuvar ve dersliklerle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektir. Ayrıca alanındaki bilimsel gelişmelere dinamik yapısı ile ayak uydurabilen, ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir bölüm olmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölüm mezunları sağlık, çevre, besin, eğitim ve diğer bazı sanayi kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Biyoloji bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecesine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Bölümün amacı; Atatürk ilkelerine bağlı, güncel ve ileri düzeyde teorik ve pratik donanıma sahip, üretken, hem sosyal hem de bilimsel açıdan tercih edilen üstün nitelikli mezunlar yetiştirmek ve biyolojinin çeşitli alanlarındaki sorunlara çözüm aramaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60) Bu bölüm ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. http://akts.sdu.edu.tr/indextr.aspx?sm=derece&os=bldetay&detaykod=1303  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek için 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Görsel ve uygulamalı yöntem 3. Tartışmaya dayalı yöntem 4. Arazi çalışmalarına dayalı yöntem