Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAN-101
Sanat Tarihine Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-103
Osmanlıcaya Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-105
Teknik Resim
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAN-107
İslam Öncesi Türk Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-109
Mitoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-111
İslam Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAN-102
Sanat Tarihi Terminolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-104
Osmanlıca Metinler
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-106
Mimari Çizim ve Alan Çalışması
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAN-108
Erken Dönem Türk Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-110
İkonografi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-112
İslam Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SAN-203
Anadolu Selçuklu Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-205
Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları Sanat ve Mimarisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-207
Anadolu Beylikler Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-209
Erken Osmanlı Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-211
Bizans Sanatına Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-213
Ortaçağ Batı Mimarisi ve Sanatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-221
Osmanlı Epigrafyası
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-227
Sanat Tarihi Araştırma Kaynakları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-229
Türk Dokuma Sanatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-231
Sanat Tarihinde Bölge Araştırmaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
SAN-204
Anadolu Selçuklu Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-208
Anadolu Beylikler Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-210
Erken Osmanlı Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-212
İslam Minyatürü
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-214
Türk Mitolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-216
Bizans Mimarisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-218
Ortaçağ Arkeolojisi ve Kazı Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-220
Türk Kenti
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-224
Fotğrafçılık ve Görsel Malzeme
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-226
Anadolu'da Ortaçağ Yerleşimleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
SAN-301
Klasik Dönem osmanlı Mimarisine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-305
Osmanlı Minyatür Sanatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-309
Sanat Felsefesi ve Estetik
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-311
Türk Sivil Mimarisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-321
Rönesans Sanatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-323
Türk-İslam Süsleme ve El Sanatları
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-313
Anadolu ve Çevresi Hıristiyan Sanatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-315
Türk ve İslam İkonografisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-317
Eğitim Yapıları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-319
Ticaret Yapıları
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
SAN-302
Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-306
Osmanlı Resim Sanatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-308
Osmanlı Süsleme Sanatları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-312
Türk Konut Mimari ve Süslemesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
San-322
Barok Sanat
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-326
Bizans El Sanatları
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-314
Anadolu ve Çevresi Hıristiyan Mimarisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-320
Restorasyon ve Konservasyon
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-324
Sanat Kuramları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-328
Avrupa Mimarisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
FEF-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 4 Yazdır
SAN-401
Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı ve Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-403
Sanat Tarihinde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-405
Kültür Varlıkları Koruma ve Fikri Mülkiyet Hakları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-411
Sanat Eseri Çözümlemesi
Zorunlu 2 4 Yazdır
San-419
18-19. Y.Y. Batı Sanatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-409
Geleneksel El Sanatları
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-417
Osmanlı Kentleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-421
Kültürel Miras
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-423
Türk Çini Sanatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
FEF-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 4 Yazdır
SAN-402
Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı ve Mimarisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SAN-404
Sanat Tarihinde Aarştrıma Teknikleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-406
Müzecilik ve Koruma
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-420
Numismatik
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAN-422
Modern Sanat ve Mimari
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-426
Mimaride Üslup Sorunu
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAN-416
Sanatta Bölgesel Etkileşim
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-424
Bizans Resim Sanatı
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-428
Anadolu'da Arkeolojik Yerleşimler
Seçmeli 2 4 Yazdır
SAN-430
Çağdaş Sanat
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam138,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-802
İngiliz Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-803
İngiliz Roman Yazarları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-805
Bir Düşünce Sporu : Briç
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A.Şevki DUYMAZ  
e-mail : sevkiduymaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 211 3819  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Evren YILMAZ  
e-mail : evrenyilmaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 211 40 97  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Çünür Isparta  
Genel Bilgi : Bölümümüz Türk-İslam, Bizans ve Batı sanatı alanlarında lisans düzeyinde temel ve yetkin eğitim vermektedir.  
Edinilen Ünvan : Sanat Tarihçisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye'de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Yatay geçiş sürecinde öğrencinin yeterlilik düzeyi bölümün öğretim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilerek kabul işlemleri gerçekleştirilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bölümümüz yatay geçiş olanağı sağlamaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Türk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında temel bilgiye sahip, mesleki açıdan yetkin sanat tarihçileri yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlar gerekli başarıyı sağladıkları takdirde lisansüstü eğitim alabilirler  
Programın Amaçları : ürk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında temel bilgiye sahip, mesleki açıdan yetkin sanat tarihçileri yetiştirmek  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Bölümümüzde Fakülte yönetmeliği uyarınca düzenlenen ölçekler uyarınca vize, final, bütünleme sınavları ve ödevler üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 kredi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Sanat Tarihine Giriş 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Osmanlıcaya Giriş 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Teknik Resim 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
İslam Öncesi Türk Sanatı 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5
İslam Sanatı 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İkonografi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erken Dönem Türk Mimarisi 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 0
Mimari Çizim ve Alan Çalışması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlıca Metinler 4 5 5 0 0 0 5 5 4 0 5 0 5 0 0
Sanat Tarihi Terminolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları Sanat ve Mimarisi 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
Anadolu Beylikler Sanatı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Erken Osmanlı Sanatı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bizans Sanatına Giriş 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2
Ortaçağ Batı Mimarisi ve Sanatı 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sanat Tarihi Araştırma Kaynakları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Sanat Tarihinde Bölge Araştırmaları 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
Türk Mitolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bizans Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortaçağ Arkeolojisi ve Kazı Teknikleri 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 0
Anadolu'da Ortaçağ Yerleşimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Minyatürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erken Osmanlı Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Beylikler Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Dönem osmanlı Mimarisine Giriş 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Osmanlı Minyatür Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Felsefesi ve Estetik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Türk Sivil Mimarisi 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5
Eğitim Yapıları 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5
Ticaret Yapıları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rönesans Sanatı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Türk-İslam Süsleme ve El Sanatları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sanat Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bizans El Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barok Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Restorasyon ve Konservasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Konut Mimari ve Süslemesi 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 5 0
Osmanlı Resim Sanatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Süsleme Sanatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı ve Mimarisi 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihinde Araştırma Yöntemleri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kültür Varlıkları Koruma ve Fikri Mülkiyet Hakları 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 3 5
Sanat Eseri Çözümlemesi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Osmanlı Kentleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19. Y.Y. Batı Sanatı 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bitirme Ödevi I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kültürel Miras 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Modern Sanat ve Mimari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimaride Üslup Sorunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Ödevi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numismatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanatta Bölgesel Etkileşim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzecilik ve Koruma 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5
Sanat Tarihinde Aarştrıma Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı ve Mimarisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0