Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
PSI-101
Psikolojiye Giriş I
Zorunlu 3 6 Yazdır
PSI-103
İstatistiğe Giriş I
Zorunlu 4 7 Yazdır
PSI-105
Mesleki İngilizce
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-107
Sosyolojiye Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
PSI-109
Modern Biyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
PSI-102
Psikolojiye Giriş II
Zorunlu 3 6 Yazdır
PSI-104
İstatistiğe Giriş II
Zorunlu 4 7 Yazdır
PSI-106
Araştırma Teknikleri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
PSI-108
Felsefeye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
PSI-110
Sosyal Antropoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
PSI-201
Öğrenme Psikolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-203
Sosyal Psikoloji I
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-205
Gelişim Psikolojisi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-207
Klinik Psikolojiye Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-209
Araştırma Teknikleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
PSI-255
Psikolojik Antropoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
PSI-257
Mantık
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
PSI-202
Deneysel Psikoloji
Zorunlu 3 7 Yazdır
PSI-204
Sosyal Psikoloji II
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-206
Gelişim Psikolojisi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-208
Psikoloji Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
PSI-250
Evrimsel Psikoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-252
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-254
Gelişimsel Sosyal Psikoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
PSI-303
Psikopatoloji I
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-305
Bilişsel Psikoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-309
Kişilik Kuramları
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-351
Bağlanma Kuramı ve Araştırmaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-355
Fizyolojik Psikoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-359
Gruplararası İlişkiler
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-361
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
PSI-304
Psikopatoloji II
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-306
Kültürlerarası Psikoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-350
Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-354
Psikolojide Laboratuvar Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-358
Psikolojik Testler
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-360
Deneysel Psikolojide Seçme Konular
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-362
Psikoloji Çalışmalarında Programlamaya Giriş
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
PSI-401
Temel Akademik Yazı Teknikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-403
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 5 Yazdır
PSI-451
Görüşme Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-453
Nöropsikolojiye Giriş
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-455
Engelli Çocuklar için Eğitim Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-457
Alan Uygulaması
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-459
Eleştirel Psikoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-461
Psikofarmakoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
PSI-402
Psikolojide Meslek Etiği
Zorunlu 3 5 Yazdır
PSI-404
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 5 Yazdır
PSI-450
Klinik Psikolojide Seçme Konular
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-452
Sosyal Psikolojide Seçme Konular
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-454
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-456
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular
Seçmeli 3 5 Yazdır
PSI-460
Yakın İlişkiler Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı4,0030,00
Toplam138,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Ebru TAYSİ  
e-mail : ebrutaysi@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 (246) 211 40 94  
Fax : 0 (246) 211 43 99  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi BAHADIR OKTAY  
e-mail : bahadiroktay@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 (246) 211 43 71  
Fax : 0 (246) 211 43 99  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Isparta-Afyon Karayolu 8. Km Çünür Doğu Yerleşkesi 32260 Isparta  
Genel Bilgi : Bölümümüz 2005 yılında kurulmuş olup, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak lisans eğitimine başlamıştır. İlk lisans mezunlarını 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında verecektir.  
Edinilen Ünvan : Psikoloji lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Psikoloji Lisans derecesiyle diploma almaktadırlar. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.12.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile Psikoloji lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlara Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ünvanı verilmektedir.  
Yeterlilik Düzeyi : Psikoloji Bölümü lisans derecesini elde etmek için öğrencinin lisans programı dahilinde aldığı bütün zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla geçerek 240 AKTS'yi tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci OSYM tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay ya da dikey geçiş için başvuruda bulunabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulü, bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyon tarafından yapılan inceleme ile belirlenir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Psikoloji Bölümü lisans programı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış, mesleki etik değerlerini özümseyen, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, psikoloji alanındaki evrensel bilgi birikimine ulaşabilen ve elde ettiği bilgileri paylaşan psikoloji mezunu yetiştiren bir programdır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bu program mezunları, okullarda, kreş ve anaokullarında, resmi ve özel hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, sanayi kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, emniyet müdürlüklerinde, huzurevlerinde, adli kurumlarda (ceza ve tevkif evleri, aile mahkemeleri, ıslahevleri), psikoteknik merkezlerinde ve üniversitelerde görev alabilmektedir. Bunların dışında, resmi ve özel kurumlarda ve insan kaynakları birimlerinde araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca gerekli koşulları sağlayan Psikoloji lisans mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda Rehber Öğretmen olarak da çalışabilmektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES ve geçerli sayılan yabancı dil sınavlarından yeterli düzeyde not almaları koşulu ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırabilirler.  
Programın Amaçları : Psikoloji Bölümü lisans programı; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış, mesleki etik değerlerini özümseyen, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, psikoloji alanındaki evrensel bilgi birikimine ulaşabilen ve elde ettiği bilgileri paylaşan psikoloji mezunu yetiştiren bir programdır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarının değerlendirilmesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin Dördüncü Bölümü'nde yer alan 21. Madde uygulanır.  
Mezuniyet Koşulları : Psikoloji Bölümü lisans derecesini elde etmek için öğrencinin lisans programı dahilinde aldığı bütün zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla geçerek 240 AKTS'yi tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı 1. Öğretim