Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-101
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
IST-101
İstatistiğe Giriş I
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-103
Olasılık I
Zorunlu 4 8 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
IST-102
İstatistiğe Giriş II
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-104
Olasılık II
Zorunlu 4 7 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAT-160
Lineer Cebir
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
IST-201
Matematiksel İstatistik I
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-203
Örnekleme I
Zorunlu 4 6 Yazdır
MAT-162
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAT-164
Kalkülüs 3
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
IKT-501
Mikro İktisat
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-221
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 4 Yazdır
IST-223
İstatistiksel Programlama I
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
IST-202
Matematiksel İstatistik II
Zorunlu 4 6 Yazdır
IST-204
Örnekleme II
Zorunlu 4 6 Yazdır
IST-206
Optimizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-157
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
IKT-502
Makro İktisat
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-222
Veri Bilimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-224
İstatistiksel Programlama II
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
IST-301
Regresyon Çözümlemesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
IST-303
Paket Programlar I
Zorunlu 4 6 Yazdır
IST-305
Yöneylem Araştırması I
Zorunlu 4 5 Yazdır
IST-307
Hipotez Testleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
IST-321
Kriptoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-323
Ekonometri
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-325
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
IST-302
İstatistiksel Deney Tasarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
IST-304
Paket Programlar II
Zorunlu 4 6 Yazdır
IST-306
Zaman Serileri Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
IST-308
Parametrik Olmayan İstatistikler
Zorunlu 4 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
IST-322
İstatistiksel Kalite ve Süreç Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-324
Programlama Dili
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-326
Yöneylem Araştırması II
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
IST-401
Çok Değişkenli İstatistik I
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-403
Araştırma Projesi I
Zorunlu 2 4 Yazdır
IST-405
Veri Madenciliği I
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-421
Ölçü ve Olasılık Teorisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-423
Bulanık Mantık
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-425
MATLAB ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-427
Stokastik Süreçler
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
IST-402
Çok Değişkenli İstatistik II
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-404
Araştırma Projesi II
Zorunlu 2 4 Yazdır
IST-406
Veri Madenciliği II
Zorunlu 4 7 Yazdır
IST-422
Benzetim Çalışması
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-424
Risk Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-426
Güvenirlik Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
IST-428
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam164,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-801
Sosyal/Kültürel Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-802
Sosyal/Kültürel Antropolojide Çağdaş Konular
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. ULAŞ YAMANCI  
e-mail : ulasyamanci@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 (246) 2114352  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi HÜSEYİN ALBAYRAK  
e-mail : huseyinalbayrak@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 (246) 2114351  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Isparta-Afyon Karayolu 8. Km Çünür Doğu Yerleşkesi 32260 Isparta  
Genel Bilgi : İstatistik kelimesinin Latince devlet adamı "Statistia" veya devlet "Status" kelimesinden türediği düşünülür. İstatistik herhangi olgu veya olayı incelemek için gerekli verilerin toplanmasından önce gözlem ve denemelerin tasarlanmasından başlayıp, verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiyle karara varılmasını sağlayan bilimdir. İstatistik doğası gereği disiplinler arası bir bilimdir. Toplumsal, kültürel, sosyal, endüstriyel, ekonomik, sağlık, doğa ve laboratuvar araştırmalarına dayanan bilimler istatistiği kullanarak örneklemlerinden evrenleri hakkında sonuca ulaşıp karar verirler. İstatistik, incelenen olgu veya olayın örneklemi üzerinden ilgili, evren hakkında tahmin yapmaya çalışır. İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak yorumlanabileceğini bilmektir. İstatistik, ilgilenilen olgu veya olayın, veri toplanma aşamasından önce deneyin planlamasıyla başlar. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü çalışmalarıyla devam eder. Toplanan verilerin derlenmesini varılacak karar için gerekli olan istatistiksel analizler takip eder. İstatistik bilimi olay ve olgu üzerinde karar vericilere gerekli olan sonuç bilgisini üretir.  
Edinilen Ünvan : İstatistikçi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler üniversitemizin gerekli birimlerinden bilgi alarak başvurularını yapabilmektedirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Programın hedefleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 1) Verileri istatistiksel modelleyebilme, çözümleyebilme ve yorumlayabilme. 2) İstatistikteki teorik ve uygulama bilgilerini güncel problemlerde kullanabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme. 3) İstatistik alanındaki bilgisayar yazılımlarını kullanabilme ve geliştirebilme. 4) Edindiği istatistik bilgilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. 5) Topluma fayda sağlayacak projelerde, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapabilme.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : İstatistik bölümünden mezun olan öğrenciler, istatistikçi unvanı ile kamu ve özel kuruluşlarda; karar alma, bilgi işlem merkezleri, istatistiksel işlem ve kalite kontrol, pazar araştırmaları, psikolojik ve sosyolojik araştırmalar, biyolojik ve ekolojik araştırmalar gibi alanlarda çalışma imkanlarına sahiptirler. Bölümden mezun olan öğrenciler; Akademisyen, Bilgisayar Programcısı, sistem analisti, üretim personeli bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman olarak çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe; Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, bakanlıklar, kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TCDD, THY, TRT, TSK hazine müsteşarlığı, TSK, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TÜBİTAK gibi kurumlarda çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci istatistik alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecelerine başvurabilirler.  
Programın Amaçları : İstatistik bilimine duyulan ihtiyaç; bilgi çağı olarak nitelenen bu çağda teknolojideki gelişmeler sonucu diğer bilim dalları ve uygulamalarda vazgeçilmez teknikleri ve yöntemleri ile de daha da artmıştır. Bu sebeple bölümün amacı; günün teknolojilerini kullanarak bir sitemdeki kapsamlı deney ve gözlemlere ilişkin veri kaynaklarının ve akış kanallarının belirlenmesini, verilerin merkezileştirilmesini ve gerekli çözümlemeler sonucu ilgili sistemin davranışlarına ilişkin sonuçlar çıkararak ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesini gerçekleştirebilen nitelikli elmanlar yetiştirmektir. Doğal olarak bu programın ikinci bir amacı da istatistik alanında araştırmacı ve öğretim elamanı olarak yetiştirmek isteyenlere sağlam bir temel hazırlamaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme yer alabilir. Değerlendirme kuralları ve daha fazla bilgi için http://oidb.sdu.edu.tr/index.php?dosya=yonetmelikler&tur=2 adresinden yararlanılabilir.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 AKTS kredisi karşılığı lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca genel not ortalamasının 2.0 / 4.0 olmak zorundadır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı