Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-101
Türkiye Türkçesi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-103
Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-105
Yeni Türk Edebiyatı I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-107
Türk Halk Edebiyatı Giriş I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-109
Osmanlı Türkçesi I
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDE-111
Türkçe Kompozisyon I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-113
Türk Dili Tarihi I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TDE-102
Türkiye Türkçesi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-104
Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-106
Yeni Türk Edebiyatı II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-108
Türk Halk Edebiyatı Giriş II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-110
Osmanlı Türkçesi II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TDE-114
Türk Dili Tarihi II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-112
Türkçe Kompozisyon II
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
TDE-201
Türkiye Türkçesi III
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-203
Eski Türk Edebiyatı I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-205
Yeni Türk Edebiyatı III
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-207
Türk Halk Edebiyatı I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-209
Osmanlı Türkçesi III
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-211
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-213
Tarihi Türk Lehçeleri I
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
TDE-202
Türkiye Türkçesi IV
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-204
Eski Türk Edebiyatı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-206
Yeni Türk Edebiyatı IV
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-208
Türk Halk Edebiyatı II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-210
Osmanlı Türkçesi IV
Zorunlu 3 5 Yazdır
TDE-212
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-214
Tarihi Türk Lehçeleri II
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TDE-301
Tarihi Türk Lehçeleri III
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-303
Eski Türk Edebiyatı III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-305
Yeni Türk Edebiyatı V
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-307
Türk Halk Edebiyatı III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-309
Türk Tiyatro Tarihi I
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-311
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri I
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-313
Çağdaş Metin İncelemeleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-315
Anadolu ve Rumeli Ağızları I
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-317
Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-319
Yazma Metin Okumaları
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TDE-302
Tarihi Türk Lehçeleri IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-304
Eski Türk Edebiyatı IV
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-306
Yeni Türk Edebiyatı VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-308
Türk Halk Edebiyatı IV
Zorunlu 3 4 Yazdır
TDE-310
Türk Tiyatro Tarihi II
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-312
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri II
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TDE-314
Yeni Türk Edebiyatı Araştırma Metodları
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-316
Anadolu ve Rumeli Ağızları II
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-318
Halk Bilgisi Araştırmaları
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-320
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
FEF-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 4 Yazdır
TDE-401
Tarihi Türk Lehçeleri V
Zorunlu 2 5 Yazdır
TDE-407
Cönk İncelemeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-411
Türk Dili Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-413
Tenkit ve Tenkit Teorileri I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-415
Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-419
Girişimcilik
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-403
Eski Türk Edebiyatı V
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-405
Türk Halk Bilimi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-409
Dil Bilimi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-417
Cumhuriyet Edebiyatı I
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
FEF-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 4 Yazdır
TDE-402
Tarihi Türk Lehçeleri VI
Zorunlu 2 4 Yazdır
TDE-414
Tenkit ve Tenkit Teorileri II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-416
Eski Türk Edebiyatında Nesir
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-418
Türkçenin Sorunları
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-420
Türk Halk Edebiyatı Metinleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-422
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-406
Türk Halk Bilimi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-410
Dil Bilimi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
TDE-404
Eski Türk Edebiyatı VI
Seçmeli 2 5 Yazdır
TDE-408
Cumhuriyet Edebiyatı II
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam147,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-802
İngiliz Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-803
İngiliz Roman Yazarları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-805
Bir Düşünce Sporu : Briç
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Selami TURAN  
e-mail : selamituran@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2114058  
Fax : +90 246 2371106  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi TUĞBA KORKMAZER  
e-mail : tugbakorkmazer@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2114172  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doğu Yerleşkesi 32260 Çünür / Isparta  
Genel Bilgi : Öğrenci değerlendirme metotları, vize ve final sınavları ve seminerleri kapsar. Bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmen, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve arşivlerde uzman olabilmekte ayrıca TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Türk Dil Bilimcisi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü?nün iki aşamalı bir amacı vardır. İlk olarak, bu sahada öğrenim görenlere temel eğitim vermek ve onları lisans düzeyinde daha ileri çalışmalara hazırlamak; ikinci olarak hem Doğu hem de Batı?ya ait, diğer diller ve kültürlerle ilgili çalışmaları tamamlayıcı Türkçe çalışmalar yapma fırsatı vermektir. Lisans programının ilk iki yılının amacı, ilk Osmanlı edebî geleneğinin temel metinlerini, Osmanlı Türkçesi ve modern Türkçenin temel eğitimini vermektir. Bu program, öğrencilerin Türk dili ve edebiyatı sahasının bütününü güvenilir ve etraflı olarak anlaması, aynı zamanda Batı?nın seçkin edebî örneklerini, modern dil bilim metotlarını ve edebî çözümlemelerini yakından bilmesi amacıyla düzenlenmiştir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmen, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve arşivlerde uzman olabilmekte ayrıca TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans veya doktora derecesi veren programlara başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Bu program, Türk Dili ve Edebiyatının ve Türkçenin lehçelerinin tarihi gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olan, alanla ilgili çalışma, tez veya proje yapabilen, Türk Dilini en iyi seviyede kullanabilen, eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorla ilgili derleme yapabilen, farklı bilgilere ulaşmak için kütüphane ve internetten yararlanabilen, yaşam boyu bilgi öğrenme bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme her ders için 1 ara sınav (%40) ve 1 final sınavı (%60) şeklindedir. Bazı dersler ödev ya da seminer gerektirebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Son sınıfta danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda bitirme ödevi yapılarak teslim edilmelidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Türkiye Türkçesi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0 0 0
Eski Türk Edebiyatına Giriş I 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı I 5 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı Giriş I 5 5 1 4 1 1 1 5 2 2 2 5 0 0 0
Osmanlı Türkçesi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili Tarihi I 5 5 3 3 5 5 2 0 5 3 4 3 0 0 0
Türkçe Kompozisyon I 1 5 5 4 1 1 1 1 3 1 3 1 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkçe Kompozisyon II 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili Tarihi II 5 3 3 3 5 5 3 0 4 3 3 3 0 0 0
Osmanlı Türkçesi II 3 3 3 4 5 2 1 1 3 3 3 3 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı Giriş II 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı Giriş II 5 5 5 5 4 3 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Türkiye Türkçesi II 5 5 5 5 4 4 0 0 5 2 5 4 0 0 0
Türkiye Türkçesi III 5 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı I 5 3 1 5 5 1 1 1 3 1 5 1 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı III 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Türk Halk Edebiyatı I 5 2 1 3 1 1 1 5 3 3 3 2 0 0 0
Osmanlı Türkçesi III 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri I 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Türkçesi IV 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı II 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı II 4 4 4 4 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Türkiye Türkçesi IV 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri III 5 4 2 2 5 4 2 0 3 2 2 2 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı V 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Türk Halk Edebiyatı III 5 2 1 2 1 1 1 5 3 3 2 2 0 0 0
Türk Tiyatro Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Çağdaş Metin İncelemeleri 1 3 4 3 1 0 1 1 4 4 2 1 0 0 0
Yazma Metin Okumaları 5 5 1 5 5 1 1 1 3 1 3 3 0 0 0
Anadolu ve Rumeli Ağızları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Bilgisi Araştırmaları 1 2 1 1 1 1 1 5 5 2 3 3 0 0 0
Yaşayan Türk Lehçe ve Şiveleri II 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 0 0 0
Türk Tiyatro Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı IV 4 2 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 0 0 0
Yeni Türk Edebiyatı VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri IV 5 4 2 3 5 5 2 0 3 2 2 2 0 0 0
Bitirme Ödevi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Bilimi I 5 2 1 3 1 1 1 5 3 2 3 3 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dil Bilimi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri V 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Türk Dili Araştırma Yöntemleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0 0
Cönk İncelemeleri 1 1 1 1 5 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0
Türk Halk Edebiyatı Metinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski Türk Edebiyatı VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Edebiyatı II 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 0 0 0
Tarihi Türk Lehçeleri VI 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 0 0 0
Eski Türk Edebiyatında Nesir 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 0 0 0
Dil Bilimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Halk Bilimi II 1 3 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 0 0 0
Bitirme Ödevi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0