Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02MLY1110
Kamu Maliyesinde Ekonometrik Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1111
Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1112
Maliye Kuramı ve Evrimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1113
Karşılaştırmalı Bütçe ve Mali Yönetim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1114
Karşılaştırmalı Bütçe ve Mali Yönetim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1115
cumhuriyet dönemi mali gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1116
Vergi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY1117
Mali Disiplin Ve İstikrar Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02MLY1118
Makro Ekonomik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5101
Avrupa Birliğinde Mali Politikalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5102
Avrupa Birliği'nin Mali Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5103
Kamu Borçlanma Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5104
Yönetimler arası Mali İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5105
Çağdaş İktisadi ve Mali Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5106
Vergi Yargısı Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5107
Sosyal Bilimlerde Sayısal Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5108
Kamu Mali Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5109
Uluslar arası İktisadi Kuruluşlar ve Entegrasyonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5110
Mali İstikrar Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5111
Vergi Hukuku ve Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5112
Türk Vergi Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5114
Bütçe Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5115
Kamu Mali Yönetimi ve Kurumları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5116
Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5117
Bütçe Hukuku ve Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5118
Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5119
Kamu Ekonomisi Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5120
Türk Mali Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY5121
Büyüme ve Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6101
Kamu Harcamaları Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6102
Bütçe Performans Yönetimi ve Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6103
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6104
Kamu Gelirleri Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6105
Bütçe Stratejik Plan ve Raporlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6106
Teşvik Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6107
Ekonometrik Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6108
Ekonomik Krizler ve Maliye Politikalarının Etkinliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6109
Küreselleşme ve Mali Politikalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6110
Kalkınma ve Maliye Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6111
Çevre Politikaları ve Maliye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6112
Güncel Ekonomik ve Mali Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6113
Devletin Regülasyon Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6114
Ekonomik Entegrasyonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6115
Geçiş Ekonomileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6116
Uluslararası Mali Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6117
Hukukun İktisadi Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6118
Maliye Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6119
Devletin Yeni Kuramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6120
Parafiskal Gelirler ve Kurumlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6121
Uluslararası Vergi Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6123
Vergi Politikaları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6124
Stratejik plan ve yerel yönetimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6125
Kamu Borçları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6126
AB'de Mali Yapı ve Bütçeleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6129
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00306,00
Hazırlık Sınıfı
02MLY6130
Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6131
fayda-maliyet analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY6132
Ulusal Vergi Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02MLY7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02MLY9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02MLY9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6127
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
06MLY6128
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6129
Ulusal Vergi Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6130
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6131
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6132
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6133
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6134
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6135
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6136
Tez(Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
06MLY6137
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6138
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6139
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
06MLY6140
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Toplam0,00552,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :