Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03FAR1110
Medisinal Kimya I
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1111
Medisinal Kimya II
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03FAR1112
Rejeneratif Farmakoloji-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1113
Sindirim ve Solunum Sistemi İlaçları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1114
Santral Sinir Sistemi İlaçlarına Klinik Yaklaşım-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1115
Çalışma ve Yayın İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1117
Rejeneratif Farmakoloji-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1118
Akılcı İlaç Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1119
İlaç ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1120
Santral Sinir Sistemi İlaçlarına Klinik Yaklaşım-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR1121
İnvivo ve İnvitro Laboratuvar Metodları-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5101
Genel Farmakoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5102
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5103
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5104
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5105
Sindirim Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5106
Endokrin Sistem Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5107
İn Vivo İn Vitro Lab. Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR5108
Çalışma ve Yayın İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6101
Farmakokinetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6102
Reseptör Kavramı, Konsantrasyon Etki İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6103
İlaç Etkileşimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6104
İlaçların Etki Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6105
In vivo ve In vitro Şartlarda Farmakodinami Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6106
Kardiovasküler Sistem Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6107
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6108
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6109
Endokrin Sistem Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6110
Sindirim Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6111
Solunum Sistemi Farmakolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6112
Otakoidler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6113
Farmakoloji Projelerine Yaklaşım
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6114
Farmakolojide Bazı Laboratuar Çalışmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6115
İlaçların Uygulama Yerleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6116
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6117
Su-Asit-Tuz-Baz Dengesini Etkileyen İlaçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6118
İmmunomodülatör İlaçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6119
İlaç Bağımlılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6120
İlaçların Klinik Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6121
Kemoteropotikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6122
Farmakogenetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6123
Farmakovijilans
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6124
Sağaltımsal İlaç İzlemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6125
İlaç Geliştirilmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR6126
Etik Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR7501
Seminer (Y. Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR7601
Seminer-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR7602
Seminer-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR8501
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8502
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8503
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8504
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8601
Tez Çalışması(Doktora)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8602
Tez Çalışması(Doktora)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8603
Tez Çalışması(Doktora)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8604
Tez Çalışması(Doktora)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8605
Tez Çalışması(Doktora)-5
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8606
Tez Çalışması(Doktora)-6
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8607
Tez Çalışması(Doktora)-7
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR8608
Tez Çalışması(Doktora)-8
Zorunlu 0 30 Yazdır
03FAR9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9505
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9601
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9602
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9603
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9604
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9605
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9606
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9607
Uzmanlık Alan Dersi-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9608
Uzmanlık Alan Dersi-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9609
Uzmanlık Alan Dersi-9
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9610
Uzmanlık Alan Dersi-10
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9611
Uzmanlık Alan Dersi-11
Zorunlu 0 6 Yazdır
03FAR9612
Uzmanlık Alan Dersi-12
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00744,00
Toplam0,00756,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akılcı İlaç Kullanımı 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma ve Yayın İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma ve Yayın İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endokrin Sistem Farmakolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Endokrin Sistem Farmakolojisi 1 2 1 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Etik Yaklaşımlar 2 4 4 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Farmakogenetik 3 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Farmakokinetik 3 3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Farmakoloji Projelerine Yaklaşım 3 4 4 4 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Farmakolojide Bazı Laboratuar Çalışmaları 3 4 4 4 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0
Farmakovijilans 4 4 3 3 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Genel Farmakoloji 2 3 2 4 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0
In vivo ve In vitro Şartlarda Farmakodinami Çalışmaları 2 3 1 3 2 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0
İlaç Bağımlılığı 3 3 3 3 4 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
İlaç Etkileşimleri 3 3 2 1 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0
İlaç Geliştirilmesi 3 3 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0
İlaç ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlaçların Etki Mekanizmaları 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
İlaçların Klinik Kullanımı 3 3 4 4 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0
İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları 4 3 4 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0
İlaçların Uygulama Yerleri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
İmmunomodülatör İlaçlar 4 3 4 3 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0
İn Vivo İn Vitro Lab. Metodları 3 3 5 4 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0
İnvivo ve İnvitro Laboratuvar Metodları-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiovasküler Sistem Farmakolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi 3 5 4 5 4 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0
Kemoteropotikler 4 4 3 3 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0
Medisinal Kimya I 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medisinal Kimya II 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otakoidler 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 1 3 2 2 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi 5 3 4 4 5 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0
Rejeneratif Farmakoloji-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejeneratif Farmakoloji-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reseptör Kavramı, Konsantrasyon Etki İlişkileri 4 3 3 4 3 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0
Sağaltımsal İlaç İzlemi 3 3 3 4 5 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 1 2 1 2 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi 1 2 1 2 2 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Santral Sinir Sistemi İlaçlarına Klinik Yaklaşım-1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santral Sinir Sistemi İlaçlarına Klinik Yaklaşım-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Solunum Sistemi İlaçları 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sindirim Sistemi Farmakolojisi 1 3 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Sindirim Sistemi Farmakolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solunum Sistemi Farmakolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Su-Asit-Tuz-Baz Dengesini Etkileyen İlaçlar 3 3 3 2 2 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0