Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
IKT-161
İktisada Giriş I
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-163
İktisat Tarihi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-561
İşletme Bilimine Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
ISL-563
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-171
Kalkülüs I
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0018,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-611
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-162
İktisada Giriş ll
Seçmeli 3 5 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-501
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
ISL-564
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-588
Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
MAT-172
Kalkülüs II
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0018,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
HUK-605
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-261
Makro İktisat l
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-263
Mikro İktisat l
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-265
Türk İktisat Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-261
İstatistik I
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-661
Çalışma Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-608
Kıymetli Evrak Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
HUK-607
Ticaret Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-262
Makro İktisat ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-264
Mikro İktisat ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-266
İktisadi Düşünceler Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-262
İstatistik II
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-463
Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-268
İktisadi Planlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-270
İktisadi Sistemler
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-574
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
EKO-361
Ekonometri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-361
Uluslararası İktisat l
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-363
Para Teorisi ve Politikası l
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-365
Matematiksel İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-367
İktisat Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKT-369
Oyun Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-572
Finansal Yönetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-262
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-567
Siyaset Bilimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-568
Kamu Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-403
Avrupa Birliği ve Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
EKO-362
Ekonometri II
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-360
Uluslararası İktisat II
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-364
Para Teorisi ve Politikası ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
MLY-465
Maliye Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
IKT-370
Tarım Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-372
Turizm Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-562
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-573
Finansal Analiz
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-580
Kamu Maliyesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-582
Devlet Borçları
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-560
Uluslararası İlişkiler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
IKT-461
Türkiye Ekonomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-463
Büyüme Teorisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-365
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-669
İş Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-463
Zaman Seri Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-465
Uluslarası İktisadi Birleşmeler
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-467
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-469
Çevre Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-471
Ekonomik Coğrafya
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-473
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-475
Mesleki Sunum Becerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-477
Dış Ticaret Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-481
İktisatta Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-483
Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-481
Etkili İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
IKT-460
Bitirme Semineri
Zorunlu 2 2 Yazdır
IKT-462
Uygulamalı İktisadi Analiz
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-464
Kalkınma İktisadı
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-466
Uluslararası Para Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
CEK-607
Sosyal Politika
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-468
Dünya Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-470
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-472
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-474
Değişim Yönetimi ve Stratejik Düşünce
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-476
Bölgesel İktisat
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-478
Sanayi İktisadı
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-480
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-482
Üretim Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-484
Proje Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-486
Uluslararası Pazarlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-564
Türk Vergi Sistemi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Toplam143,00216,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU  
e-mail : leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 04 31  
Fax : 0246 237 09 20  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ÖZDAMAR  
e-mail : suhacelikkaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 0532  
Fax : 02462370920  
Adres : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Doğu Kampusu 32260 Çünür / Isparta  
Genel Bilgi : 21. yüzyıl başında küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabet ile birlikte ekonomik sorunları kavramanın ve çözmenin önemi giderek artıyor. Ekonomi biliminin ve ekonomistlerin inceleme ve görev alanı genişliyor. Ekonomi Bölümü'nün amacı öğrencilere öncelikle temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Bu program bir yandan matematik, istatistik, ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sunarken, öte yandan seçimlik derslerde işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi alanların desteğini sağlamaktadır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Bu bölüm, yüksek öğretimde İktisat bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve İktisatçı unvanı alınır.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İktisat literatürüne hâkim, iktisadi ve sosyal gelişmeleri yakından izleyen ve yorumlayabilen, iktisadi gelişmelerden elde ettiği çıkarımları görev yaptığı alana ilişkin alacağı kararlarda etkin olarak kullanabilen, ekonomik ve sosyal gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, iktisadi, mali ve sosyal konularda bilgi ve beceri kazanmış, meslek sınavları için gerekli temel bilgileri edinmiş, profesyonel meslek yaşamı için gerekli temel bilgilere sahip bireyler yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı ve özel sektörde çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İktisat alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : İktisat Bölümünün amacı öğrencilere öncelikle temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Bu program matematik, istatistik, ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sunarken, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi alanlarda donanım sağlamaktadır. Ekonomi Bölümü, teorik ve uygulamalı konular ile temellendirilmiş sağlam bir ekonomi eğitimi vermeyi ve öğrencilerin ekonomik sorunlar ve politikalar üzerinde, analitik düşünebilme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilere analitik ve niceliksel araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Bölüm iki yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümün amaçları şöyledir: - Üniversite giriş sınavlarında daha nitelikli öğrenci çekebilen bir bölüm olabilmek - İktisat alanında yetiştirdiği öğrencilerin nitelikleri ile Türkiye önde gelen bölümlerden birisi olmak. - Yeni açılan üniversitelerdeki iktisat bölümleri arasında ilk üç bölüm arasına girmek ve markalaşabilmek. - Bölgenin ve yeni nesil üniversitelerin akademisyen ve nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Programı tamamlamak ve Dereceyi alabilmek için akademik yıl sonlarında veya programın tamamlanmasının ardından özel bir dönem sonu / yıl sonu / bitirme sınavı veya projesi yoktur. Bununla birlikte öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İktisada Giriş I 5 5 1 2 1 5 5 1 1 1 4 1 1 1 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletme Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe I 4 5 5 5 4 4 4 1 3 2 4 5 4 1 2
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 5 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davranış Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hukukun Temel Kavramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe II 4 5 5 5 4 4 4 1 3 2 4 5 4 1 2
Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisada Giriş ll 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0
Makro İktisat l 3 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk İktisat Tarihi 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro İktisat l 5 5 3 4 2 1 3 1 2 1 5 1 1 5 0
İstatistik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kıymetli Evrak Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borçlar Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma Ekonomisi 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticaret Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro İktisat ll 5 5 5 5 3 5 4 3 4 2 4 2 2 3 0
İktisadi Düşünceler Tarihi 5 5 0 3 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0
İktisadi Sistemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makro İktisat ll 5 5 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
Uluslararası İktisat l 0 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 0
Para Teorisi ve Politikası l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematiksel İktisat 5 5 5 5 4 4 4 3 4 1 4 5 4 5 0
İktisat Politikası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avrupa Birliği ve Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonometri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası İlişkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maliye Politikası 4 4 4 5 0 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0
Ekonometri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para Teorisi ve Politikası ll 5 5 5 4 3 4 4 3 3 5 2 4 1 5 0
Uluslararası İktisat II 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0
Türkiye Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büyüme Teorisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Ekonomik Coğrafya 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dış Ticaret Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergi Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve Yenilik İktisadı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkınma İktisadı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Para Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamalı İktisadi Analiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dünya Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Semineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0