Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
HUK-621
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 5 Yazdır
IKT-510
İktisada Giriş I
Zorunlu 2 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-503
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-101
Siyaset Bilimine Giriş
Zorunlu 3 6 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-614
Medeni Hukuk
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-511
İktisada Giriş II
Zorunlu 2 5 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-504
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-102
Birey ve Toplum
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-103
Toplumsal Yapı ve Dinamikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
HUK-603
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-201
Yönetim Bilimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-203
Siyasal Düşünceler Tarihi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-207
Türk Siyasal Hayatı
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-605
Borçlar Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-205
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-209
Kentsel Siyaset
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-112
Siyasi Tarih
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
HUK-604
Yönetim Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-618
Türk Anayasa Düzeni
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-202
Yönetim Bilimi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-204
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-607
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-105
Sosyal Bilimlerde Metodoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-212
Kent Tarihi ve Kültürü
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-214
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-312
Siyasal Gelişme ve Modernleşme
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-571
Türk Dış Politikası Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
CEK-609
İş Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-502
Makro İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
KYO-301
Siyaset Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-303
Yerel Yönetimler
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEK-601
Çalışma Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-609
Ceza Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-527
İstatistik
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-310
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-314
AB Çevre Politikası
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
KYO-304
Kamu Personel Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-306
Avrupa Yönetsel Alanı
Zorunlu 3 4 Yazdır
KYO-309
Yerel Yönetişim ve Kalkınma
Zorunlu 3 4 Yazdır
KYO-404
Kentleşme Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUK-622
İdari Yargılama Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-302
Siyaset Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-307
Örgüt Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-308
Demokrasi ve Kurumları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-410
Çevre Yönetimi ve Standartları
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
KYO-401
Yönetim Psikolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-403
Çevre Bilimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
KYO-405
Türk Yönetim Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-623
İnsan Hakları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-206
Kamu Politikaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-407
Karşılaştırmalı Yönetim Yapıları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-409
Kamu Yönetiminde Mesleki Vizyon
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-411
AB-Yerel Yönetimler
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-413
Bilim ve Teknoloji Politikası
Seçmeli 3 5 Yazdır
MAT-137
Matematik
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-501
Kamu Maliyesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-411
Uluslararası Hukuk
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
KYO-406
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-301
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-403
Maliye Politikası l
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-401
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-305
Kamu Yönetiminde Denetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-412
Türk Demokrasi Tarihi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KYO-418
Güncel Kamu Yönetimi Okumaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-202
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-311
Uluslararası Politika
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam150,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI  
e-mail : ssitem@iibf.sdu.edu.tr  
Telefon : 2462113093  
Fax : 2462370920  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Hakan M. KİRİŞ  
e-mail : elvettinakman@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462114486  
Fax : 2462370920  
Adres : Süleyman Demirel Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü- C blok Kat 4  
Genel Bilgi : Günümüzün toplumsal olay ve değişimlerinin çeşitliliğinin anlaşılması, çok boyutlu düşünülebilmesi konusunda öğrencilerin vizyon çizebilmelerine yardımcı olan bölümde, kamuyu ilgilendiren birçok konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca verilen dersler ile, toplumsal değişme, toplumsal ilişkiler ve yapı, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik, bütünleşme ve çözülme konularında dünya siyasetini değerlendirme ardalanı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde yürütülen öğretime ek olarak, ayrıca yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Öğrencilerimizin hem kamusal alanda hem de özel sektörde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmasına dikkat edilirken kendilerine toplumumuzun daha aydınlık yarınlarını kuracak birer birey oldukları bilincinin de kazandırılmasına özen gösterilmektedir. Bölümümüz, gün geçtikçe gelişen bir yapı ve güçlü bir kadroya sahiptir. Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Kamu yönetiminin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alabilecek nitelikte liderlik özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimlerde ve özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kamu Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı; Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek liderlik ve girişimcilik özelliklerini taşıyan yönetici adayları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veyafinal sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Yönetim Bilimi I 4 5 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 0 0
Borçlar Hukuku 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 0 0
Türk Dış Politikası Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Bilimi II 5 5 2 5 0 3 0 0 3 2 1 0 3 0 0
Siyasal Düşünceler Tarihi II 5 2 0 3 4 0 0 2 2 4 3 0 3 0 0
Siyasal Gelişme ve Modernleşme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 3 4 3 4 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
İş Hukuku 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Ceza Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demokrasi ve Kurumları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Psikolojisi 3 4 0 0 4 0 0 5 4 3 3 0 4 0 0
Çevre Bilimi 4 4 5 5 5 5 5 0 4 4 3 4 5 0 0
AB-Yerel Yönetimler 2 4 2 5 0 3 0 2 2 4 2 2 3 0 0
Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Hukuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergi Hukuku 5 3 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maliye Politikası l 0 0 0 5 3 3 2 5 1 2 1 1 3 1 0
Türk Demokrasi Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0