Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEK-161
Sosyal Politika I
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-611
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-561
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-565
Muhasebe I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-173
Kalkülüse Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SOS-500
Sosyolojiye Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEK-162
Sosyal Politika II
Zorunlu 3 4 Yazdır
CEK-164
Çalışma Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-562
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-161
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-566
Muhasebe II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-561
Siyaset Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
CEK-261
Çalışma Ekonomisi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-263
Endüstri İlişkileri Teorisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-603
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-570
Mikro İktisat
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-265
Ücret Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-267
KOBİ'lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-269
Bilgi Toplumu ve Çalışma İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-271
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-273
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-604
Yönetim Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-261
İstatistik I
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-561
Kamu Maliyesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
CEK-262
Çalışma Ekonomisi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-629
Borçlar Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-571
Makro İktisat
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-266
Birey ve Toplum
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-264
Emek Piyasalarının Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-266
Sosyal Sorumluluk
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-268
Çalışma Yaşamında Dezavantajlı Gruplar
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-270
Çalışma Ahlakı
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-272
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-262
İstatistik II
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-562
Kamu Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
CEK-361
Bireysel İş Hukuku I
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-363
AB Sosyal Politikası
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEK-365
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
ISL-591
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEK-367
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-369
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları I
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-371
Türkiye'de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-373
İstihdam ve İşsizlik
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-375
Endüstri İlişkilerinde Mesleki Vizyon
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-377
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-379
Mesleki Yabancı Dil III
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-266
İktisadi Düşünceler Tarihi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
CEK-362
Bireysel İş Hukuku II
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-366
Türkiye'de ve Dünyada Sendikacılık
Zorunlu 2 2 Yazdır
CEK-382
Kamu Kesimi Çalışma Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
IKT-461
Türkiye Ekonomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEK-364
İş Değerlendirmesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-368
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları II
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-374
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-376
Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-378
Mesleki Yabancı Dil IV
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-380
Emek Tarihi
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-582
Matematiksel İktisat
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-560
Uluslararası İlişkiler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
CEK-461
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-463
Sosyal Güvenlik Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-465
Toplu Pazarlık Ekonomisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-475
Sendikalar Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-467
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-469
İş Etüdü
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-471
Uluslararası Emek Göçü
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-473
Mesleki Yabancı Dil V
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-477
Türkiye'de Özel Sigortacılık ve Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
HAI-441
Mülakat Teknikleri ve Etkili İletişim
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-264
İşletmelerde Stratejik Yönetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-365
Vergi Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
CEK-462
Bitirme Semineri
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-464
Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-466
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-478
Toplu Sözleşme Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
CEK-468
Toplu (Pazarlık) Sözleşme Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-470
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-472
Mesleki Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-474
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
CEK-476
Mesleki Yabancı Dil VI
Seçmeli 3 5 Yazdır
EKO-361
Ekonometri I
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-607
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-589
Üretim Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-598
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-566
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam156,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK  
e-mail : mustafaozturk@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 05 29  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ALİ KEMAL NURDOĞAN  
e-mail : alinurdogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 05 14  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Doğu Kampüsü 32260 Çünür / ISPARTA.  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2006 yılında kurulan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü; işletme, hukuk, iktisat, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimleri içeren disiplinler arası bir bölümdür. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. 1. Çalışma Ekonomisi 2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 4. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi  
Edinilen Ünvan : Çalışma Ekonomisti  
Yeterlilik Düzeyi : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölüme kayıt yaptıran öğrenci, üniversitenin öğrenci yönetmelikleri içerisinde geçen tüm kurallara uymakla yükümlüdür.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı 240 AKTS'den oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini aynı zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.? Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.?  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı mezunları; DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurt içi ünitelerinde, SGK’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, müfettiş, uzman ve ateşe olarak öteki bakanlıkların sosyal işler bölümünün yönetiminde; işçi ve işveren kuruluşlarında; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Analitik ve bilimsel düşünce yaklaşımı ile Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri alanında ileri düzeyde kuramsal bilgiye sahip, temel kavramları bilen; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatına hakim; sosyal diyalog çerçevesinde çalışma yaşamını ve işgücü piyasasını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutları ile analiz edebilen; toplumsal barışı ve sosyal adaleti sağlayacak sosyal politikalar geliştirebilen; bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilen topluma örnek olabilecek yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirebilmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar, öğretim üyeleri tarafından Üniversite yönetmelikleri dikkate alınarak belirlenen esaslara göre değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Programı tamamlamak ve dereceyi elde edebilmek için akademik yıl sonlarında gereken derslerin hepsinin alınması ve son yarıyılda yer alan bitirme seminerinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bununla birlikte öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Sosyal Politika I 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3
İktisada Giriş I 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3
Kalkülüse Giriş 5 4 4 2 5 2 2 5 4 2 2 1 5 2 2
Sosyolojiye Giriş 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 1 5 3 4
Muhasebe I 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 3 2 1 4 2 1 3 3 2 2 1 4 3 5
Türk Dili I 2 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3
Hukukun Temel Kavramları 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 2 2 3 2 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3
İşletme Bilimine Giriş 2 3 4 2 4 3 1 3 3 2 3 4 2 3 3
Siyaset Bilimine Giriş 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 1 4 4 3
Muhasebe II 5 5 3 3 3 2 1 4 4 3 2 3 5 2 3
İktisada Giriş ll 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 1 1 2 2 2
Sosyal Politika II 4 5 3 5 3 1 1 4 4 3 3 2 2 3 4
Çalışma Sosyolojisi 4 3 2 4 3 4 1 5 3 3 4 1 5 3 4
Çalışma Ekonomisi I 4 5 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 5 3 3
Endüstri İlişkileri Teorisi 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 5 3 3
Mikro İktisat 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 1 4 3 3
İstatistik I 5 4 3 2 2 1 3 5 5 3 1 2 2 2 3
Yönetim Hukuku 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 3 3 1 3 3 1 5 5 4 5 5 2 3 3 2
KOBİ'lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anayasa Hukuku 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 4 3
Çalışma Yaşamında Dezavantajlı Gruplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma Ahlakı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorumluluk 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 1 5 3 3
İstatistik II 5 2 4 1 1 5 2 2 4 4 3 1 2 1 1
Makro İktisat 2 3 1 3 4 5 4 2 4 2 1 2 4 3 3
Borçlar Hukuku 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 1 5 3 4
Birey ve Toplum 3 3 4 4 3 4 2 4 5 4 3 1 4 4 4
Mesleki Yabancı Dil II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma Ekonomisi II 5 5 3 4 2 3 3 3 4 5 3 1 5 3 2
AB Sosyal Politikası 1 1 1 5 1 1 1 3 3 4 4 4 4 2 1
Çalışma Psikolojisi 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3
Bireysel İş Hukuku I 4 5 3 5 3 1 1 4 4 3 3 5 5 3 4
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları I 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi 4 3 3 5 3 2 1 4 5 3 4 1 5 3 3
Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 1 4 3 3
İş Değerlendirmesi 5 5 5 2 5 2 4 5 5 1 2 5 3 5 5
Bireysel İş Hukuku II 4 5 3 5 3 1 1 4 4 3 3 5 5 3 3
Türkiye'de ve Dünyada Sendikacılık 4 5 5 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3
Kamu Kesimi Çalışma Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Güvenlik Hukuku 5 3 3 5 3 2 2 4 4 3 3 2 5 3 3
Toplu Pazarlık Ekonomisi 5 4 0 5 0 0 0 0 3 4 3 2 4 3 3
Sendikalar Hukuku 4 5 5 4 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 4
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar 4 5 3 5 3 1 1 4 4 3 3 5 5 3 4
Türkiye'de Özel Sigortacılık ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorunlar Ekonomisi 3 3 2 4 3 2 1 4 3 3 3 1 4 4 3
Toplu (Pazarlık) Sözleşme Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplu Sözleşme Hukuku 4 5 5 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4
İş Sağlığı ve İş Güvenliği 4 3 3 5 3 3 1 4 3 3 2 1 5 3 3
Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5 4 3 5 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3
Bitirme Semineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0