Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
HUK-621
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 5 Yazdır
IKT-161
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBK-161
Kamu Yönetimine Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-163
Siyaset Bilimine Giriş
Zorunlu 3 6 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HUK-619
Medeni Hukuk
Zorunlu 2 5 Yazdır
IKT-162
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-163
Sosyal Bilimciler için Kalkülüs
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SBK-164
Türk Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 6 Yazdır
SOS-502
Sosyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
HUK-603
Anayasa Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-261
Halkla İlişkiler ve İletişim
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-263
Siyasal Düşünceler Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-265
Türk Siyasal Hayatı I
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-605
Borçlar Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-571
Makro İktisat
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-267
Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-269
Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-561
Siyasi Tarih
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
HUK-604
Yönetim Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-618
Türk Anayasa Düzeni
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-262
Türk Siyasal Hayatı II
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-264
Kariyer Planlama, Akademik Yazım ve Sunum
Zorunlu 3 5 Yazdır
HUK-607
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
IKT-565
Para Teorisi ve Politikası
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-593
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-266
Birey ve Toplum
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-469
Türk Dış Politikası Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
SBK-361
Kamu Politikaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-363
Kamu Mali Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-365
Siyaset Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-367
Yerel Yönetimler
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
CEK-669
İş Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
HUK-609
Ceza Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
ISL-261
İstatistik I
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-369
Yönetsel Etik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-371
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-373
Çağdaş Siyasal Sistemler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
SBK-362
Kamu Personel Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-364
Avrupa Yönetsel Alanı
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-366
Kentleşme Politikası
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUK-622
İdari Yargılama Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-368
Siyaset Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-370
Örgüt Teorisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-372
Yerel Yönetişim ve Kalkınma
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-374
Çağdaş Siyasal Akımlar
Seçmeli 3 5 Yazdır
UAI-265
Uluslararası Politika
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ISL-563
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-365
Vergi Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
SBK-461
Türk Yönetim Tarihi
Zorunlu 3 5 Yazdır
MLY-572
Maliye Politikası
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-463
Siyasal Değişme ve Modernleşme
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-465
Yerel Siyaset
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-467
Karşılaştırmalı Yönetim Yapıları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-469
Kent Tarihi ve Kültürü
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-471
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ISL-590
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-462
Çevre Bilimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-464
Bitirme Semineri
Zorunlu 2 2 Yazdır
IKT-461
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
MLY-262
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-466
Yönetim Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-468
Kamu Yönetiminde Denetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-470
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-472
Güncel Kamu Yönetimi Okumaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-474
Demokrasi ve Kurumları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-476
Digital Dönüşüm ve Yeni Siyaset
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Toplam153,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı :  
e-mail : gulhuseyin@gmail.com  
Telefon : 0489  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi SEDA EFE  
e-mail : sedabtmn@gmail.com  
Telefon : 0493  
Fax : -  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, C blok Kat:4  
Genel Bilgi : Günümüzün toplumsal olay ve değişimlerinin çeşitliliğinin anlaşılması, çok boyutlu düşünülebilmesi konusunda öğrencilerin vizyon çizebilmelerine yardımcı olan bölümde, kamuyu ilgilendiren birçok konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca verilen dersler ile, toplumsal değişme, toplumsal ilişkiler ve yapı, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik, bütünleşme ve çözülme konularında dünya siyasetini değerlendirme ardalanı yaratılmaya çalışılmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde yürütülen öğretime ek olarak, ayrıca yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Öğrencilerimizin hem kamusal alanda hem de özel sektörde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmasına dikkat edilirken kendilerine toplumumuzun daha aydınlık yarınlarını kuracak birer birey oldukları bilincinin de kazandırılmasına özen gösterilmektedir. Bölümümüz, gün geçtikçe gelişen bir yapı ve güçlü bir kadroya sahiptir. Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -Kamu yönetiminin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu sektöründe, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alabilecek nitelikte liderlik özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -Mezunlar; Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimlerde ve özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrenciler için akademik iş olanakları bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı; Kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları için çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek liderlik ve girişimcilik özelliklerini taşıyan yönetici adayları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : -Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kamu Yönetimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Bilimine Giriş 5 3 2 2 2 0 0 2 3 4 0 0 2 0 0
İktisada Giriş I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hukukun Temel Kavramları 5 5 4 5 5 5 3 4 2 3 5 5 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisada Giriş ll 0 3 4 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimciler için Kalkülüs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyoloji 5 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
Medeni Hukuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Kamu Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkla İlişkiler ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyasal Düşünceler Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Siyasal Hayatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyasi Tarih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anayasa Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makro İktisat 5 5 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dış Politikası Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticaret Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Anayasa Düzeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birey ve Toplum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariyer Planlama, Akademik Yazım ve Sunum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Siyasal Hayatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Politikaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Mali Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Sosyolojisi 5 4 4 3 3 3 1 3 4 4 4 1 0 0 0
Yerel Yönetimler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetsel Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceza Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yerel Yönetişim ve Kalkınma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Siyasal Akımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örgüt Teorisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siyaset Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentleşme Politikası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avrupa Yönetsel Alanı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Personel Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Yönetim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yerel Siyaset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Yönetim Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Tarihi ve Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vergi Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Kamu Yönetimi Okumaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demokrasi ve Kurumları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Yönetiminde Denetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Semineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0