Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HRM-161
İşletme Bilimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-163
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-165
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HUK-611
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 4 Yazdır
IKT-561
İktisada Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-592
Genel Muhasebe
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HRM-162
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-164
Örgütsel Davranış
Zorunlu 3 3 Yazdır
HRM-166
Sosyal Psikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
HUK-632
Medeni Hukuk
Zorunlu 3 4 Yazdır
IKT-562
İktisada Giriş ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ISL-590
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-163
Sosyal Bilimciler için Kalkülüs
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
CEK-669
İş Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-261
İnsan Kaynakları Yönetimi I
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-263
Endüstri İlişkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-265
Çalışma Psikolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-267
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ISL-589
Üretim Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-269
Sosyal Medya ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-271
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-273
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-275
İş Hayatında Ahlak ve Sosyal Sorumluluk
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
CEK-478
Toplu Sözleşme Hukuku
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-262
İnsan Kaynakları Yönetimi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-264
İş Piyasaları Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-266
Çalışma Sosyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-268
Stratejik Yönetim
Zorunlu 3 4 Yazdır
SBK-562
Kamu Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-270
Sosyal Diyalog ve Yönetime Katılma
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-272
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-274
Çatışma Yönetimi ve Müzakare Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-276
Pazarlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
HRM-361
İnsan Kaynakları Planlaması
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-363
İş Analizi ve İş Tasarımı
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-365
Halkla İlişkiler
Zorunlu 3 4 Yazdır
HRM-367
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
HRM-369
Mesleki Yabancı Dil III
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-371
Etkili İletişim ve Beden Dili
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-373
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-375
Protokol Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-377
İnsan Kaynakları Yönetiminin Güncel Konuları
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-379
Yönetim Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
HRM-362
İşgücü Tedarik, Seçim ve Yerleştirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-364
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-366
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
HRM-368
İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HRM-370
Entelektüel Sermaye Yönetim
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-372
Yönetim Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-374
Mesleki Yabancı Dil IV
Seçmeli 3 5 Yazdır
HRM-376
Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-378
Türkiye'de Sosyal Politika
Seçmeli 3 4 Yazdır
HRM-389
Yetenek Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam119,50180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Osman Kürşat ACAR  
e-mail : osmanacar@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 06 37  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi DEVRİM VURAL YILMAZ  
e-mail : devrimvural@sdu.edu.tr  
Telefon : 0532 739 70 52  
Fax : -  
Adres : SDU İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Isparta  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi vizyonu,  kısa sürede yapacağı çalışmalar ile bölümü öğrenciler tarafından tercih edilebilir ve köklü bölümlerle yarışır hale getirmek Misyon Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan kaynakları yönetimi bölümünün misyonu, öğrencilerine teorik ve pratik bilgileri birlikte vererek onları hayata her yönü ile hazır hale getirerek toplum için faydalı bireyler olmasını sağlamaktır.  
Edinilen Ünvan : İnsan Kaynakları lisans diplomasına sahip olunur  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olmak Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini edinmek Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilmek Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilmek; gereken durumlarda sorumluluk alarak problemlerin çözümüne ve sürekli gelişime katkıda bulunmak, problem tanımlama, hedef belirleme, reorganizasyon ve değişiklik yönetimi becerileri ile süreçlerin mükemmelliğini sağlamak Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak Bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek seviyede bilmek Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile çalışabilmek Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak Çalışanların ve toplumun gelişimini sağlamak için İnsan Kaynakları Yönetiminin ‘nasıl’, ‘niçin’ ve ‘nerede’ katkı ve destek sağlaması gerektirdiğine dair eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak; bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Günümüzde gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Personel yönetimi; işe alma, işten çıkarma, arşiv tutma, ücret bordrolarını hazırlama gibi idari ve teknik işler olarak görülürken, insan kaynakları yönetiminde; insanın işletme için en değerli sermaye olduğu anlayışıyla birlikte çok daha fazla uzmanlık gerektiren yeni misyonlar eklenmiştir. İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığının yani çalışanlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; çalışanların işletmeye katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle küresel rekabette başarılı olmayı hedefleyen tüm işletmelerde İnsan Kaynakları departmanları en önemli birimlerden biri haline gelmekte; insanların yalnızca işe alma ile özdeşleştirdikleri "personel"den daha geniş bir kapsam ifade etmekte ve stratejik rol üstlenmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda İnsan Kaynakları Yöneticilerine olan gereksinim ve talebin artacağı öngörülmektedir. Programdan mezun olacak öğrenciler kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları departmanlarında ve ilgili diğer departmanlarda istihdam olanağı bulabilecektir. Mezunlar çeşitli işletmelerde insan kaynakları müdürü / uzmanı / sorumlusu olarak çalışma şansına sahip olacaklardır. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlayarak öğretim elemanı olarak görev yapma olanağına sahiptir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine geçiş hakkına sahiptir.  
Programın Amaçları : İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olmak Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini edinmek Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilmek Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilmek; gereken durumlarda sorumluluk alarak problemlerin çözümüne ve sürekli gelişime katkıda bulunmak, problem tanımlama, hedef belirleme, reorganizasyon ve değişiklik yönetimi becerileri ile süreçlerin mükemmelliğini sağlamak Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak Bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek seviyede bilmek Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile çalışabilmek Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak Çalışanların ve toplumun gelişimini sağlamak için İnsan Kaynakları Yönetiminin ‘nasıl’, ‘niçin’ ve ‘nerede’ katkı ve destek sağlaması gerektirdiğine dair eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak; bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir vize ve bir final sınavı sonucuna göre değerlendirme yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılabilir.  
Mezuniyet Koşulları : İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı, yükseköğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının eğitim- öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Lisans programı öğrencileri en az 170 kredi/saatlik dersten başarılı olmak zorundadır. Bu toplam kredi/saatin ne kadarının seçmeli derslerden oluşacağı konusunda Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.  Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnsan Kaynakları Yönetimi bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İşletme Bilimi 3 4 2 0 3 4 3 4 5 3 0 0 0 0 0
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Davranış Bilimleri 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0
İktisada Giriş I 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3
Genel Muhasebe 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3
Hukukun Temel Kavramları 5 5 4 5 5 5 3 4 2 3 5 5 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 3 2 1 4 2 1 3 3 2 2 1 4 3 5
Türk Dili I 2 3 3 2 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 3 3 2 2 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 2 2 3 2 4 1 1 3 3 1 2 3 4 4 3
Medeni Hukuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Bilimciler için Kalkülüs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe II 5 5 3 3 3 2 1 4 4 3 2 3 5 2 3
İktisada Giriş ll 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 1 1 2 2 2
Sosyal Psikoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örgütsel Davranış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi I 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Endüstri İlişkileri 4 5 5 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 0 0
Çalışma Psikolojisi 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3
Yönetim Felsefesi 4 5 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 3 0 0
Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 4 3 5 3 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Üretim Yönetimi 4 4 5 4 3 4 5 2 5 4 5 4 5 2 5
İş Hayatında Ahlak ve Sosyal Sorumluluk 3 4 2 2 3 4 2 4 4 4 0 0 0 0 0
İş Hukuku 4 5 3 5 3 1 1 4 4 3 3 5 5 3 4
Kamu Yönetimi 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 1 5 3 3
Toplu Sözleşme Hukuku 4 5 5 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4
Çatışma Yönetimi ve Müzakare Teknikleri 2 4 4 2 2 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0
Stratejik Yönetim 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışma Sosyolojisi 4 3 2 4 3 4 1 5 3 3 4 1 5 3 4
İş Piyasaları Analizi 4 5 5 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 0 0
İnsan Kaynakları Yönetimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Kaynakları Planlaması 3 2 2 3 4 0 4 3 3 3 0 0 0 0 0
İş Analizi ve İş Tasarımı 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Halkla İlişkiler 2 2 4 2 3 4 2 3 4 2 0 0 0 0 0
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İnsan Kaynakları Yönetiminin Güncel Konuları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
Etkili İletişim ve Beden Dili 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 5 4 3 4 5 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yetenek Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşgücü Tedarik, Seçim ve Yerleştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0