Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-184
Ticari Matematik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SAY-161
Mikro İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-163
Halk Sağlığı
Zorunlu 3 5 Yazdır
SAY-165
İşletme Bilimine Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-167
Genel Muhasebe I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-164
Hukukun Temel Kavramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAY-166
Davranış Bilimleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-168
Makro İktisat
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-170
Genel Muhasebe II
Zorunlu 3 5 Yazdır
SAY-172
Yönetim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
SAY-174
Türk Sağlık sistemi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SAY-261
Sağlık Kurumlarında Yönetim I
Zorunlu 3 5 Yazdır
SAY-263
Sağlık Yönetiminde İstatistik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-267
Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-271
Epidemiyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-281
İngilizce Konuşma ve Sunum Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-283
Yönetim Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-285
Tıbbi Terminoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAY-273
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-275
Medikal Firma İşletmecilği
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-277
Etkili Yazışma Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-287
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim Stratejileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-289
Sağlık Sektöründe Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SBK-565
Yerel Yönetimler
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
SAY-262
Sağlık Kurumlarında Yönetim II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-264
Sağlık Yönetiminde İstatistik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-266
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-268
Sağlık Hukuku
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-270
Sağlık ve Toplum
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-272
Tibbi Dokümantasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-282
Kamu Maliyesine Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HUK-603
Anayasa Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-274
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-276
Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-278
Muhasebe Paket Programları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-280
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
SAY-361
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-363
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-365
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-367
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-369
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
HUK-607
Ticaret Hukuku
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-371
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-375
Sağlık Kurumlarında Liderlik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-377
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-381
Hastanelerde Fiyatlandırma Modelleri ve Teşhisle İlişkili Gruplar
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-383
Hastanelerde Satınalma Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-385
Mesleki İngilizce III
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-387
İngilizce Yazışma Becerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
SAY-390
Sağlık Kurumlarında Enformatik ve Otomasyon
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-392
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-394
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
SAY-396
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-398
Sosyal Politika
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-372
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-374
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-376
Mesleki İngilizce IV
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-378
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-380
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-382
İngilizce Sunum Becerileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-388
Çalışma Ekonomisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
SAY-467
Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAY-489
Sağlık Yönetiminde İleri Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-491
Sağlık Ekonomisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-493
Sağlık Politikası ve Planlaması
Zorunlu 4 4 Yazdır
SAY-495
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
SAY-497
Uluslararası Sağlık Politikaları ve Küresel Güvenlik
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-469
Sağlık Yönetiminde Etik
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-471
Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-473
Sağlık Turizmi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-475
AB Sağlık Politikaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-479
Hastane Mimarisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-481
Eleştirel Yönetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-483
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-485
İleri İngilizce I
Seçmeli 3 5 Yazdır
SAY-487
Küresel Sağlık Tartışmaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
SAY-480
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Zorunlu 3 4 Yazdır
SAY-482
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAY-484
Sağlık Yönetiminde Seminer
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAY-486
Sağlık Kuruluşları Uygulamaları
Zorunlu 12 12 Yazdır
CEK-670
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
SAY-470
Sağlık Kurumlarında Denetim
Seçmeli 3 4 Yazdır
SAY-472
Sağlık Yönetiminde Yeni Yönelimler
Seçmeli 3 4 Yazdır
SAY-474
İleri İngilizce II
Seçmeli 3 4 Yazdır
SAY-476
Speaking Club
Seçmeli 3 4 Yazdır
SAY-478
Sağlıkta Medya Okuryazarlığı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Toplam182,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ISL-803
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ramazan ERDEM  
e-mail : ramazanerdem@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118341  
Fax : 02462370920  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Erdal EKE  
e-mail : erdaleke@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462110568  
Fax : 02462370920  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Doğu Kampüsü 32260 Çünür ISPARTA  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 2007 yılında açılmış, eğitim ve öğretim altyapısını hazırladıktan sonra 2009 yılında I. ve II. öğrenim programlarına öğrenci almaya başlamıştır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (Erasmus vb.) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse de kayıt yaptırabilir. Ayrıca üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş yurtiçi öğrenci değişim programları (Farabi vb.) kapsamında yurtiçinden gelen öğrenciler bölümde eğitim görebilirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Sağlık Yönetimi Bölümü kontenjanlar dahilinde ilgili programlardan yatay ve dikey geçişle öğrenci kabul etmektedir. Yatay ya da dikey geçişle gelen öğrencilere Bölüm Kurulu kararı doğrultusunda intibak programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Sağlık kuruluşlarının idari kademelerinde çalışabilmek için başta hastane işletmeciliği olmak üzere sağlık sisteminin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip; mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, kendini yenileyen ve yenilikleri çalıştığı kuruma yansıtabilen mesleki bilince sahip bireyler yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Sağlık Yönetimi Bölümü’nü bitirenler Sağlık Yöneticisi ünvanını alırlar. Bu bölümün mezunları kamu ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ile kamu, özel ve üçüncü sektöre ait çeşitli sağlık ve sigorta kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Günümüz toplumsal yaşamının farklı alanlarında sağlık yönetimi eğitimi almış, yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de sayıları oldukça sınırlı sağlık yönetimi bölümü mezunları var olan talebi karşılamaktan çok uzaktır. Kamu sektörü ve özel sektördeki çoğu kurum ile gönüllü kuruluşlar bu eğitimi almış bireylere ihtiyaç duymaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sağlık Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Sağlık Yönetimi programının amacı, kamu ya da özel sektör içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan orta ve üst kademelerde çalışabilecek, ülkenin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Öğrencinin 8. yarıyılda vereceği staj raporunun haricinde mezuniyet derecesini alabilmek için 4 yıllık lisans derslerinin başarıyla tamamlanmasının ardından yapılacak ayrıca özel bir sınav yoktur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : İlgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Ticari Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro İktisat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletme Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davranış Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makro İktisat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Muhasebe II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Sağlık sistemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hukukun Temel Kavramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Yönetim I 5 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 0 0 0
Sağlık Yönetiminde İstatistik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yönetim Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Terminoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim Stratejileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Sektöründe Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medikal Firma İşletmecilği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etkili Yazışma Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce Konuşma ve Sunum Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamu Maliyesine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibbi Dokümantasyon 3 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 0 0 0
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri 2 2 2 4 3 2 4 2 5 2 3 5 0 0 0
Sağlık Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık ve Toplum 5 4 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 0 0 0
Sağlık Yönetiminde İstatistik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Yönetim II 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 0 0 0
Anayasa Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticaret Hukuku 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 3 3 0 0 0
Hastanelerde Satınalma Yönetimi 5 5 5 5 3 4 2 4 4 5 4 3 0 0 0
Mesleki İngilizce III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hastanelerde Fiyatlandırma Modelleri ve Teşhisle İlişkili Gruplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Liderlik 2 2 4 4 0 2 0 2 5 2 4 4 0 0 0
Hasta ve Çalışan Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Pazarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi 5 5 5 5 3 4 2 3 2 4 4 4 0 0 0
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 2 4 4 5 5 1 3 3 2 5 4 0 0 0
Mesleki İngilizce IV 4 4 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Enformatik ve Otomasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi 5 5 5 5 2 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetiminde Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eleştirel Yönetim 2 3 4 3 3 4 0 4 4 3 2 2 0 0 0
Sağlık Turizmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Küresel Sağlık Tartışmaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetiminde İleri Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Politikası ve Planlaması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uluslararası Sağlık Politikaları ve Küresel Güvenlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlıkta Medya Okuryazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetiminde Seminer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kuruluşları Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Yönetiminde Yeni Yönelimler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Kurumlarında Denetim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0