Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İlahiyat Fakültesi
ILY-801
Günümüz İnanç Problemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ILY-808
Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Kemal SÖZEN  
e-mail : skemal@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 38 81  
Fax : +90 246 237 10 58  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Talat SAKALLI  
e-mail : ndurak@ilahiyat.sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 237 10 58  
Fax : +90 246 237 10 58  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü 32260-ISPARTA  
Genel Bilgi : 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan İlahiyat Fakültesi, 25.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması neticesinde, ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı uygulamasına geçilmiştir. Avrupa birliğine entegre süreci dikkate alınarak 2007-2008 eğitim öğretim yılıyla birlikte isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflı eğitime geçilmiştir. Fakültemizin bütün bölüm ve anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapılmaktadır.  
Edinilen Ünvan : İlahiyatçı  
Yeterlilik Düzeyi : AKTS yapılandırması çerçevesinde toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.  
Kabul Koşulları : Her yıl OSYM tarafından organize edilen sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : İlahiyat alanındaki bölümlerden yatay ve dikey geçiş yapılabilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : İslâmî ilimleri temel kaynaklarından okuyup değerlendirebilme, ilgili sosyal ve dinî bilimlerde yeterli bilgiye sahip olup bunları alanıyla ilişkilendirebilme, öğrendiklerini sistematik bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, alanıyla ilgili karşılaştığı problemlere çözümler üretebilme ve bunları toplumla paylaşabilme, mesleki uygulamaları gerçekleştirebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma imkanları oldukça geniştir. Esas itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde İmam-Hatiplik, Vaizlik ve Müftülük gibi görevler alabilmeleri mümkündür. Ayrıca daha ileri seviyede araştırma yapmak için yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlenir.  
Programın Amaçları : İslâmî bilimler ile dinî hayatı ve din olgusunu farklı bilimsel disiplinlerin bakış açısı ile inceleyen din bilimlerini temel kaynaklarından araştırıp değerlendirebilen, alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel gelişmeleri, toplumsal ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, hoşgörülü, etik ve estetik değerlere sahip, evrensel değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği meslekî bilgi ve becerilerle donanmış yetkin bireyler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bir yarıyıl içinde (vize) ve bir de yarıyılsonunda final sınavı yapılır. Diğer sınav ve değerlendirmeler, ilgili dersin programında belirtilen çerçevede yürütülür.  
Mezuniyet Koşulları : AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları