Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DKB-101
Temel Dini Bilgiler (Akaid) I
Zorunlu 3 5 Yazdır
DKB-103
Arapça I
Zorunlu 4 7 Yazdır
DKB-105
Hz. Muhammed’in Hayatı
Zorunlu 2 4 Yazdır
DKB-107
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
EGT-101
Eğitim Bilimine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DKB-102
Temel Dini Bilgiler (İbadet) II
Zorunlu 3 5 Yazdır
DKB-104
Arapça II
Zorunlu 4 7 Yazdır
DKB-106
İslam Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
DKB-108
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
EGT-102
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
DKB-201
Hadis
Zorunlu 3 5 Yazdır
DKB-203
Arapça III
Zorunlu 4 6 Yazdır
DKB-205
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III
Zorunlu 2 5 Yazdır
DKB-207
Din Psikolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
EGT-201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-501
Bilgisayar I
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-503
Psikolojiye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-505
Felsefeye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-507
Güzel Kur'an Okuma I
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-509
İslami Türk Edebiyatı
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-511
Hadis İlimleri ve Kaynakları
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-513
İslam Hukukuna Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-515
İbadetler Fıkhı I
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-517
Klasik Arapça Metinler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-519
Engelliler ve Din
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-521
Kelam Metodolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-523
Dinlerde Misyonerlik Faaliyetleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-525
Tefsirde Yöntem Sorunu
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-527
Din Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-529
Aktif Öğrenme Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-531
Mantık I
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
DKB-202
Tefsir
Zorunlu 4 5 Yazdır
DKB-204
Arapça IV
Zorunlu 4 6 Yazdır
DKB-206
İslam Hukuku
Zorunlu 3 4 Yazdır
DKB-208
Din Sosyolojisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
EGT-204
Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-502
Bilgisayar ll
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-504
Sosyolojiye Giriş
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-506
İslam'da Sanat ve Estetik
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-508
Türk Eğitim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-510
Güzel Kur'an Okuma ll
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-512
Ahlak ve Değerler Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-514
İslam Eğitim Tarihi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-516
İbadetler Fıkhı ll
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-518
Klasik Arapça Metinler ll
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-520
Yetişkin Din Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-522
Osmanlı Kültürü
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-524
Kur'an ve Psikoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-526
Tasavvufda Örnek Şahsiyetler
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-528
Engellilerin Din Eğitimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-530
Din Öğretimi Kuramları
Seçmeli 2 2 Yazdır
DKB-532
Mantık ll
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
DKB-301
İslam Mezhepleri Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
DKB-303
Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri
Zorunlu 2 4 Yazdır
DKB-305
Kelam
Zorunlu 3 4 Yazdır
EGT-303
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
DKB-535
Güzel Kur'an Okuma III
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-537
Hadis Tenkidi
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-539
Medya ve İletişim
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-541
Kur'an Semantiği
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-543
İslam Kurumları Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-545
İslamda Bilim Tarihi
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-547
Dini Musiki I
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-549
Günümüz İslam Ülkeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-551
Farsça I
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-553
Ebru Sanatı I
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-555
Klasik Fıkıh Metinleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-557
Dini Edebi Metinler
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-559
Günümüz Tasavvuf Hareketleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-561
Modern Arapça Metinler I
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-563
Osmanlı Türkçesi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-565
Kur'an'ın Ana Konuları
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-567
Dini Bilgiler Öğretimi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
DKB-302
İslam Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-304
Yaşayan Dünya Dinleri
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-306
İslam Tasavvufu
Zorunlu 2 3 Yazdır
EGT-306
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
EGT-308
Özel Öğretim Yöntemleri I
Zorunlu 3 5 Yazdır
DKB-536
Güzel Kur'an Okuma IV
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-538
Kur'an Tercüme Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-540
Kur'an Öğretim Teknikleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-542
Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-544
Topluma Hizmet Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-546
Dini ve Ahlaki Gelişim Psikolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-548
Dini Musiki II
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-550
Türkiye'de Dindarlık Algıları
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-552
Farsça II
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-554
Ebru Sanatı II
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-556
İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-558
Dini Gruplar
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-560
Modern Fıkıh Metinleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-562
Modern Arapça Metinleri II
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-564
Osmanlı Türkçesi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
DKB-568
Seçme Kelam Metinleri II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
DKB-401
Din Eğitimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
DKB-403
İslam Ahlakı
Zorunlu 2 3 Yazdır
EGT-401
Okul Deneyimi
Zorunlu 3 5 Yazdır
EGT-409
Özel Eğitim
Zorunlu 2 3 Yazdır
EGT-415
Eğitimde Proğram Geliştirme
Zorunlu 3 5 Yazdır
DKB-569
Kur'an Kurslarında Kur'an Eğitim-Öğretimi
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-571
Seçme Tefsir Metinleri l
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-573
Seçme Hadis Metinleri l
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-575
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-577
Dini Musiki III
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-579
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-581
Günümüz Kelam Problemleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-583
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-585
Dini Hitabet
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-587
Türk Aydını ve Din
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-589
Osmanlı Türkçesi III
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-591
Din Eğitimi ve Öğretimininin Hukuki Temelleri
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-593
Seçme Kelam Metinleri ll
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-595
Güzel Konuşma ve Yazma
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-597
Özel Öğretim Yöntemleri II
Seçmeli 2 5 Yazdır
DKB-599
Mukayeseli Halk İnançları
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
DKB-402
Din Felsefesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
DKB-406
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi lV
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-408
Kariyer ve Mesleki Gelişim
Zorunlu 2 2 Yazdır
EGT-402
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
EGT-406
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
EGT-412
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
DKB-570
Kur'an Kurslarında Hafızlık Eğitimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-572
Seçme Tefsir Metinleri ll
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-574
Seçme Hadis Metinleri ll
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-576
Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-578
Dini Musiki lV
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-580
Dinler Arası Diyalog
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-582
Dini Bilgiler Öğretimi ll
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-584
Kültürlerarası Din Öğretimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-586
Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-588
Din Hizmetlerinde İletişim Rehberlik ve Halkla İlişkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-590
Büyük İslam Düşünürleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-592
Osmanlı Türkçesi lV
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-594
Cumhuriyet Dönemi Politikaları ve Din Öğretimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-596
Diksiyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
DKB-598
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Toplam162,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İlahiyat Fakültesi
ILY-808
Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR  
e-mail : saadettinozdemir@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3887  
Fax : -  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi BİLAL YILDIZ  
e-mail : -  
Telefon : -  
Fax : -  
Adres : -  
Genel Bilgi : -  
Edinilen Ünvan : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmeni  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : -  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : -  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Eğitim Bilimine Giriş 1 2 3 5 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2
Hz. Muhammed’in Hayatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Dini Bilgiler (Akaid) I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapça I 1 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapça II 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
İslam Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Dini Bilgiler (İbadet) II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Eğitim Psikolojisi 3 3 4 5 4 4 1 1 1 4 1 1 2 4 5
Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güzel Kur'an Okuma I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadis İlimleri ve Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Psikolojisi 4 4 3 5 2 4 2 5 5 4 1 5 5 1 5
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Hukukuna Giriş 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Klasik Arapça Metinler I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psikolojiye Giriş 2 4 5 4 4 4 1 4 2 3 1 0 4 4 5
Felsefeye Giriş 1 3 0 5 0 0 2 3 5 4 1 3 5 1 0
İslami Türk Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tefsirde Yöntem Sorunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelliler ve Din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelam Metodolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İbadetler Fıkhı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinlerde Misyonerlik Faaliyetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktif Öğrenme Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantık I 2 5 4 5 2 2 3 2 2 5 1 2 5 3 5
Arapça III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapça IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Sosyolojisi 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3
Engellilerin Din Eğitimi 1 2 2 2 2 3 4 1 2 0 1 2 1 2 3
Bilgisayar ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasavvufda Örnek Şahsiyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yetişkin Din Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam'da Sanat ve Estetik 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Eğitim Tarihi 2 3 1 1 1 2 5 2 1 1 5 4 1 3 1
Kur'an ve Psikoloji 2 4 3 4 3 5 4 3 5 3 1 5 4 1 5
İbadetler Fıkhı ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Kültürü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Arapça Metinler ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahlak ve Değerler Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tefsir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantık ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyolojiye Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Eğitim Tarihi 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 5 4 1 3 1
Güzel Kur'an Okuma ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Öğretimi Kuramları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Mezhepleri Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güzel Kur'an Okuma III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Kurumları Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Arapça Metinler I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebru Sanatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hadis Tenkidi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medya ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an'ın Ana Konuları 5 5 1 2 3 5 1 1 4 2 1 3 4 3 1
Dini Musiki I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günümüz İslam Ülkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an Semantiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslamda Bilim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günümüz Tasavvuf Hareketleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sınıf Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farsça I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Fıkıh Metinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini Edebi Metinler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Türkçesi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini Bilgiler Öğretimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Fıkıh Metinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an Tercüme Teknikleri 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2
Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farsça II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini ve Ahlaki Gelişim Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini Musiki II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an Öğretim Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topluma Hizmet Uygulamaları 3 4 3 3 1 2 1 1 1 0 3 5 3 3 4
Özel Öğretim Yöntemleri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern Arapça Metinleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güzel Kur'an Okuma IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye'de Dindarlık Algıları 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3
Yaşayan Dünya Dinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Tasavvufu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebru Sanatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam, İnsan Hakları ve Demokrasi 1 1 1 1 3 3 4 1 3 3 1 5 5 1 1
Dini Gruplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Türkçesi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçme Kelam Metinleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçme Tefsir Metinleri l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini Hitabet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Öğretim Yöntemleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dini Musiki III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Günümüz Kelam Problemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçme Kelam Metinleri ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İslam Ahlakı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmanlı Türkçesi III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okul Deneyimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Aydını ve Din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Din Eğitimi ve Öğretimininin Hukuki Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçme Hadis Metinleri l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur'an Kurslarında Kur'an Eğitim-Öğretimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güzel Konuşma ve Yazma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukayeseli Halk İnançları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde Proğram Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehberlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0