Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
101
Kur'an-ı Kerim I
Zorunlu 2 2 Yazdır
103
Tefsir Usûlü ve Tarihi
Zorunlu 3 2 Yazdır
105
Hadis Usûlü ve Tarihi
Zorunlu 3 2 Yazdır
107
Arapça I
Zorunlu 4 2 Yazdır
109
İslâm Ahlâkı
Zorunlu 2 4 Yazdır
111
Mantık
Zorunlu 2 4 Yazdır
113
İslam Tarihi I
Zorunlu 4 2 Yazdır
160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
180
Yabancı Dil I (İNGİLİZCE)
Zorunlu 4 2 Yazdır
181
Yabancı Dil I (ALMANCA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
182
Yabancı Dil I (FRANSIZCA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
183
Yabancı Dil I (RUSÇA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı40,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
102
Kur'ân-ı Kerim II
Zorunlu 2 2 Yazdır
104
Tefsir I
Zorunlu 4 2 Yazdır
106
Hadis I
Zorunlu 4 2 Yazdır
108
Arapça II
Zorunlu 4 2 Yazdır
110
İslâm Tarihi II
Zorunlu 4 2 Yazdır
112
Türk İslâm Sanatları Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
250
Temel Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 3 2 Yazdır
260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
280
Yabancı Dil II (İNGİLİZCE)
Zorunlu 4 2 Yazdır
281
Yabancı Dil II (ALMANCA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
282
Yabancı Dil II (FRANSIZCA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
283
Yabancı Dil II (RUSÇA)
Zorunlu 4 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı43,0026,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
201
Kur'an-ı Kerim III
Zorunlu 2 2 Yazdır
203
Tefsir II
Zorunlu 4 2 Yazdır
205
Hadis II
Zorunlu 4 2 Yazdır
207
Arapça III
Zorunlu 2 2 Yazdır
209
Osmanlıca I
Zorunlu 2 2 Yazdır
211
İslâm Tarihi III
Zorunlu 2 2 Yazdır
213
Eğitim Bilimlerine Giriş
Zorunlu 3 2 Yazdır
500
İslam Ülkeleri Tarihi ve Coğrafyası
Seçmeli 2 2 Yazdır
501
Farsça I
Seçmeli 2 2 Yazdır
502
Günümüz Hadis Problemleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
503
Günümüz Meseleleri ve İslam I
Seçmeli 2 2 Yazdır
504
Türk Düşünce Tarihi I
Seçmeli 2 4 Yazdır
505
Hitabet I
Seçmeli 2 2 Yazdır
506
Türk Din Musikisi I
Seçmeli 2 2 Yazdır
507
Osmanlı Türk Medeniyeti I
Seçmeli 2 2 Yazdır
508
Sosyolojiye Giriş
Seçmeli 2 4 Yazdır
509
Kur'ân-ı Kerim'in Çağdaş Yorumu I
Seçmeli 2 2 Yazdır
510
Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumu I
Seçmeli 2 2 Yazdır
511
Arapça Tercüme Teknikleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
512
Türk Din Musikisi Tarihi I
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0014,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
202
Kur'an-ı Kerim IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
204
Tefsir III
Zorunlu 2 2 Yazdır
206
Hadis III
Zorunlu 2 2 Yazdır
208
Kelâm I
Zorunlu 4 2 Yazdır
210
Arapça IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
212
Osmanlıca II
Zorunlu 2 2 Yazdır
214
İlkçağ Felsefesi Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
216
Eğitim Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
218
Araştırma Teknikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
513
İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası II
Seçmeli 2 2 Yazdır
514
Farsça II
Seçmeli 2 2 Yazdır
515
Günümüz Hadis Problemleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
516
Günümüz Meseleleri ve İslam II
Seçmeli 2 2 Yazdır
517
Türk Din Musikisi II
Seçmeli 2 2 Yazdır
518
Türk Düşünce Tarihi II
Seçmeli 2 4 Yazdır
519
Hitabet II
Seçmeli 2 2 Yazdır
520
Osmanlı Türk Medeniyeti II
Seçmeli 2 2 Yazdır
521
Psikolojiye Giriş
Seçmeli 2 4 Yazdır
522
Kur'ân-ı Kerim'in Çağdaş Yorumu II
Seçmeli 2 2 Yazdır
523
Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumu II
Seçmeli 2 2 Yazdır
524
Arapça Tercüme Teknikleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0020,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
301
Kelâm II
Zorunlu 4 2 Yazdır
303
İslam Hukuku Usulü
Zorunlu 4 2 Yazdır
305
İslam Hukuku I
Zorunlu 4 2 Yazdır
307
Türk İslam Edebiyatı Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
309
Eğitim Psikolojisi
Zorunlu 3 2 Yazdır
311
Türk Eğitim Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
525
Mukayesili Ku'ân-ı Kerim Meal Çalışmaları I
Seçmeli 2 2 Yazdır
526
Arapça Modern Metinler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
527
Farsça II
Seçmeli 2 2 Yazdır
528
Türk Din Musikisi III
Seçmeli 2 2 Yazdır
529
Osmanlıca Metinler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
530
Günümüz Felsefe Akımları I
Seçmeli 2 2 Yazdır
531
Türk Kültür Tarihi I
Seçmeli 2 2 Yazdır
532
Hadis Yorumu I
Seçmeli 2 2 Yazdır
533
Kur'ân'da Ana Konular I
Seçmeli 2 2 Yazdır
534
İlk Dönem İslam Tarihinin Problemleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
535
Mukayeseli Dinler Tarihi I
Seçmeli 2 2 Yazdır
536
Osmanlı Toplumunda Örf ve Adetler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
537
Ortaçağ Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
538
Hadis Literatürü
Seçmeli 2 2 Yazdır
539
Fıkhî Hadisler
Seçmeli 2 2 Yazdır
540
Osmanlı Devletinde Sosyal ve İktisadi Yapı I
Seçmeli 2 2 Yazdır
541
Türk Din Musikisi Tarihi II
Seçmeli 2 2 Yazdır
542
Klasik Tefsir Metinleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0012,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
302
Kelâm III
Zorunlu 2 2 Yazdır
304
İslam Hukuku II
Zorunlu 4 2 Yazdır
306
İslam Mezhepleri Tarihi
Zorunlu 4 2 Yazdır
308
İslam Felsefesi Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
310
Genel Öğretim Metodları
Zorunlu 3 2 Yazdır
312
Ölçme Ve Değerlendirme
Zorunlu 3 2 Yazdır
314
Lisans Tezi
Zorunlu 2 2 Yazdır
543
Mukayeseli Kur'ân-ı Kerim Meal Çalışmaları II
Seçmeli 2 2 Yazdır
544
Arapça Modern Metinler II
Seçmeli 2 2 Yazdır
545
Farsça IV
Seçmeli 2 2 Yazdır
546
Türk Din Musikisi IV
Seçmeli 2 2 Yazdır
547
Osmanlıca Metinler II
Seçmeli 2 2 Yazdır
548
Türk Kültür Tarihi II
Seçmeli 2 2 Yazdır
549
Günümüz Felsefe Akımları II
Seçmeli 2 2 Yazdır
550
Osmanlı Devletinde Sosyal ve İktisadi Yapı II
Seçmeli 2 2 Yazdır
551
Kur'ân'da Ana Konular II
Seçmeli 2 2 Yazdır
552
Sosyal Psikoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
553
Hadis Kültürü
Seçmeli 2 2 Yazdır
554
Hadis Yorumu II
Seçmeli 2 2 Yazdır
555
Mukayeseli Dinler Tarihi II
Seçmeli 2 2 Yazdır
556
İlkdönem İslam Tarihinin Problemleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
557
Osmanlı Toplumunda Örf ve Adetler II
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0016,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
401
Tasavvuf Tarihi
Zorunlu 4 2 Yazdır
403
Yeniçağ Felsefesi Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
405
Dinler Tarihi
Zorunlu 4 2 Yazdır
407
Din Eğitimi
Zorunlu 4 2 Yazdır
409
Özel Öğretim Metodları
Zorunlu 3 2 Yazdır
411
Lisans Tezi
Zorunlu 2 2 Yazdır
558
Arap Dili ve Belagatı I
Seçmeli 2 2 Yazdır
559
Farsça V
Seçmeli 2 2 Yazdır
560
Osmanlıca Metinler III
Seçmeli 2 2 Yazdır
561
Türk Kültür Tarihi III
Seçmeli 2 2 Yazdır
562
Pratik Dini Hizmetler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
563
Günümüz Tefsir Problemleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
564
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar I
Seçmeli 2 2 Yazdır
565
Günümüz Tasavvuf Hareketleri ve Problemleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
566
Günümüzde Dinler Arası İlişkiler I
Seçmeli 2 2 Yazdır
567
Beşeri Münesebetler ve İrşad I
Seçmeli 2 2 Yazdır
568
Türk Din Musikisi V
Seçmeli 2 2 Yazdır
569
Günümüz Fıkıh Problemleri I
Seçmeli 2 2 Yazdır
570
Hadis Araştırma Metod ve Uygulamaları I
Seçmeli 2 2 Yazdır
571
İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri
Seçmeli 2 2 Yazdır
572
Günümüz Kelâm Problemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
573
Hadis Metinleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
574
İslam Dünyasında Modernleşme Sorunları
Seçmeli 2 2 Yazdır
575
Türk Din Musikisi Tarihi III
Seçmeli 2 2 Yazdır
576
Tasavvufî Hadisler
Seçmeli 2 2 Yazdır
577
Güzel Kur'an Okuma I
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0012,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
402
Din Felsefesi
Zorunlu 4 2 Yazdır
404
Din Psikolojisi
Zorunlu 4 4 Yazdır
406
Din Sosyolojisi
Zorunlu 4 2 Yazdır
408
İslam Kurumları Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
410
Lisans Tezi
Zorunlu 2 2 Yazdır
412
Öğretmenlik Uygulamaları (3 Hafta)
Zorunlu 2 2 Yazdır
578
Arap Dili Belagatı II
Seçmeli 2 2 Yazdır
579
Farsça VI
Seçmeli 2 2 Yazdır
580
Osmanlıca Metinler IV
Seçmeli 2 2 Yazdır
581
Pratik Dini Hizmetler II
Seçmeli 2 2 Yazdır
582
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar II
Seçmeli 2 2 Yazdır
583
Günümüz Tasavvuf Hareketleri ve Problemleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
584
Günümüzde Dinler Arası İlişkiler II
Seçmeli 2 2 Yazdır
585
Beşeri Münesebetler ve İrşad II
Seçmeli 2 2 Yazdır
586
Türk Din Musikisi VI
Seçmeli 2 2 Yazdır
587
Günümüz Fıkıh Problemleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
588
Günümüz Tefsir Problemleri II
Seçmeli 2 2 Yazdır
589
Hadis araştırma Metod ve uygulamaları II
Seçmeli 2 2 Yazdır
590
Türk Kelâmcıları
Seçmeli 2 2 Yazdır
591
Güzel Kur'an Okuma II
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0014,00
Toplam200,00144,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
İlahiyat Fakültesi
ILY-801
Günümüz İnanç Problemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
ILY-808
Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan : İlahiyatçı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları