Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 0
ATA360
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING103
İngilizce
Zorunlu 4 4 Yazdır
TIP151
Ders Kurulu I
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP152
Ders Kurulu II
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP153
Ders Kurulu III
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP154
Ders Kurulu IV
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP191
Dönem I Notu
Zorunlu 31 45 Yazdır
TUR370
Türk Dili
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı43,0057,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı3,003,00
Sınıf : 2/Dönemi : 0
TIP251
Doku Biyolojisi Ders Kurulu(I.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP252
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP253
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP254
Boşaltım, Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu(IV.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP255
Sinir Sistemi Ders Kurulu(V.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP291
Dönem II Notu
Zorunlu 40 60 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı40,0060,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
TIP221
Çocuk Cerrahisi-Olgularla Çocuk Cerrahisi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP222
Çocuk Cerrahisi-Drama Aracılığıyla Hasta Hekim İlişkilerinin Geliştirilmesi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP223
Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP230
Göğüs Hastalıkları-Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Varmı
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP232
Histoloji ve Embriyoloji- Klinik Embriyoloji Lab. Uyg. ve Tanıtımı
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP233
Histoloji ve Embriyoloji-Preperasyon Teknikleri
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP243
Tıbbi Biyoloji - Sitogenetik Uygulama Metodları
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP248
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Uygulamalı Bilgisayar Kullanımı (Word, Excel, Powerpoint ve Access)
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP249
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Evren, Kuantum ve Bilim Felsefesi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP250
Fizyoloji-Nörofizyoloji
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP256
Tıbbi Biyoloji-Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP257
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP258
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP259
Halk Sağlığı-Sağlıkla İlişkili Tv-Sinema Programlarının İncelenmesi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP260
Halk Sağlığı-Eleştirel Makale Sunumu ve Tarihteki Önemli Sosyal Psikoloji Deneylerinin İrdelenmesi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP261
Tıbbi Genetik-Genetik Hastalıklar: Endikasyondan Tanıya
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP262
Kalp Damar Cerrahisi-Neden Kalp Cerrahisi?
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP263
Farmakoloji-Farmakoloji Nedir? Ne Değildir?
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP264
Anatomi-Yatırım Araçları ve Analizi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP265
Anatomi-Tıp Eğitiminde Kitapların, Filmlerin,Dizilerin ve Sosyal Medyanın Yeri
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP266
Anatomi-Bilardo Sporu Disiplinleri
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP267
Acil Tıp-Dünyadan Örneklerle Hastalıklar
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP268
Aile Hekimliği-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP269
Spor Hekimliği-Ortopedik ve Spor Cerrahisi : Bir Yaşam Stili
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP270
Deri ve Zührevi Hastalıkları-Dermatoloji ve Kozmotoloji
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP279
Spor Bilimleri Fakültesi-Yüzme
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP281
Üroloji-Ürolojik Acillere Yaklaşım
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP282
Acil Tıp-Dünyadaki Acil Tıp Sistemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP283
Genel Cerrahi-Meme Kanserinde Farkındalık
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP284
Kardiyoloji-Rutin Klinik Pratikte En Sık Rastlanılan Ritim Bozuklukları
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP285
Kardiyoloji-Hipertansif Hastaya Yaklaşım
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP286
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi-Estetik Cerrahi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP287
Radyasyon Onkolojisi-Meme Kanserinde Radyoterapi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP288
Adli Tıp-Hasta-Doktor İletişiminde Psikoloji-Savunma Mekanizmaları
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP289
Adli Tıp-Doktora Yönelik Şiddet
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP292
Tıbbi Farmakoloji-Teşhis ve Tedavide Kullanılan Bazı İlaç ve Tıbbi Cihazlar İle Bazı Tamamlayıcı Tıp
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP293
Tıbbi Farmakoloji-Sententik ve Bitkisel İlaçların Önemi-Popüler Bilimde Tıp Hekimliğinin Rolü
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP294
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-El Hijyeni
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP295
Ebelik-Antioksidan Laboratuvar Çalışma Yöntemleri
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP296
Eczacılık Fakültesi Biyokimya-Genomik Çağındaki Alternatif Tedavi Yöntemleri
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP297
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Tıbbi Antropoloji
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP298
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Adli Antropoloji: İskeletlerden Kimliklendirme
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP299
Spor Bilimleri Fakültesi-Masa Tenisi
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP701
Spor Bilimleri Fakültesi-Tenis
Seçmeli 0 1 Yazdır
TIP702
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği-Gıda Mühendisliği
Seçmeli 0 1 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı1,001,00
Sınıf : 3/Dönemi : 0
TIP351
Doku Zedelenmesi ve Enfeksiyon Ders Kurulu(I.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP352
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP353
Sindirim ve Hemopoetik Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP354
Endokrin ve Ürogenital Sistemleri Ders Kurulu(IV.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP355
Hareket Sistemi Nöropsikiyatri Ders Kurulu(V.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP356
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği(VI.Kurul)
Zorunlu 0 0 Yazdır
TIP391
Dönem III Notu
Zorunlu 45 60 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı45,0060,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TIP331
Deri ve Zührevi Hastalıklar-NEDEN SİVİLCELİYİM
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP332
Deri ve Zührevi Hastalıklar-DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP333
Deri ve Zührevi Hastalıklar-HER YÖNÜYLE DERİMİZ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP334
Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950)
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP335
Tıbbi Fizyoloji-Nasıl Bilimsel Araştırma Yaparım
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP336
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Yurt Dışında Tıp Eğitim Formatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP357
Histoloji ve Embriyoloji-PREPARASYON TEKNİKLERİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP358
Acil Tıp-DÜNYADAKİ ACİL TIP SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP359
Anestezi ve Reanimasyon-TÜRK TOPLUMUNUN ANESTEZİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP360
Aile Hekimliği-GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIBBI TANIYALIM
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP361
İç Hastalıkları-PERİFERİK VE ÖTESİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP362
İç Hastalıkları-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI FARKINDALIĞI VE TUZ TÜKETİMİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP363
Jinekolojik Onkolji-TIP ÖĞRENCİLERİNE CERRAHİ BİLİMLERİ TEMELİNİ ANLATMAK
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP364
Kardiyoloji-SİGARA VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP365
Kardiyoloji-ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP366
KBB-KULAK AĞRISI (OTALJİ)
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP367
Göğüs Hastalıkları-MESLEĞE BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP368
Göğüs Hastalıkları-UZAY VE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP369
Halk Sağlığı-SAĞLIKLA İLGİLİ TELEVİZYON PROGRAMLARININ İNCELENMESİ.
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP370
Tıbbi Genetik-GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP371
Anatomi-YATIRIM ARAÇLARI VE ANALİZİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP372
Anatomi-TIP EĞİTİMİNDE KİTAPLARIN, FİLMLERİN, DİZİLERİN VE SOSYAL MEDYANIN YERİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP373
Çocuk Cerrahisi-OLGULARLA ÇOCUK CERRAHİSİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP374
Tıbbi Biyoloji-SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP375
Tıbbi Biyoloji-SİTAGENETİK UYGULAMA METODLARI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP376
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-SDÜ TF MEZUNUNDAN BEKLENEN TEMEL ROLLERİN TARTIŞILMASI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP377
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİKTE ÖĞRENME ORTAMLARININ ARAŞTIRILMASI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP378
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİK AKIL YÜRÜTME
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP379
Biyoistatistik-EVRENİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYORUZ? EPİSTEMOLOJİ VE KUANTUM BİZE NASIL YARDIM EDİYOR?
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP380
Göğüs Cerrahisi-TOPLUMUN AKCİĞER HASTALIKLARI AMELİYATLARINA BAKIŞI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP381
Göğüs Cerrahisi-SİGARA VE AKCİĞER KANSERİ A
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP382
Tıbbi Biyokimya-TIBBİ BİYOKİMYA ALANINDA NOBEL ÖDÜLLERİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP383
Antropoloji-KÜLTÜREL İSKELET DEFORMASYONLARI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP384
Antropoloji-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP385
Antropoloji-ADLİ ANTROPOLOJİ İSKELETLERDEN KİMLİKLENDİRME
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP386
Antropoloji-TIBBİ ANTROPOLOJİ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP387
Antropoloji-KÜLTÜR VE SAĞLIK
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP388
Antropoloji-TIPTA ANTROPOLOJİK YÖNTEM VE TEKNİKLER
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP389
Tıbbi Mikrobiyoloji-TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA PRATİK UYGULAMALAR
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP393
Histoloji ve Embriyoloji-KÖK HÜCRENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP394
Histoloji ve Embriyoloji-KLİNİK EMBRİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP395
Tıbbi Farmakoloji-HALİL HOCA İLE HER TELDEN
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP396
Tıbbi Farmakoloji-TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN BAZI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR İLE BAZI TAMAMLAYICI TIP
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP397
Tıbbi Farmakoloji-SENTENTİK VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÖNEMİ-POPÜLER BİLİMDE TIP HEKİMLİĞİNİN ROLÜ
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP398
Tıbbi Farmakoloji-BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL
Seçmeli 2 3 Yazdır
TIP399
Acil Tıp-DÜNYADAN ÖRNEKLERLE HASTALIKLAR
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı2,003,00
Sınıf : 4/Dönemi : 0
TIP401
Çocuk Cerrahisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TIP402
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Zorunlu 10,5 15 Yazdır
TIP403
Genel Cerrahi
Zorunlu 10 11 Yazdır
TIP404
İç Hastalıkları
Zorunlu 12 16 Yazdır
TIP405
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Zorunlu 5 6 Yazdır
TIP406
Kalp Damar Cerrahisi
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
TIP407
Kardiyoloji
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TIP408
Plastik Cerrahi
Zorunlu 1 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı45,5060,00
Sınıf : 5/Dönemi : 0
TIP501
Acil Tıp
Zorunlu 2 4 Yazdır
TIP502
Adli Tıp
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TIP503
Anestezi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TIP504
Beyin Cerrahisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TIP505
Dermatoloji
Zorunlu 4 5 Yazdır
TIP506
Enfeksiyon Hastalıkları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TIP507
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Zorunlu 2 3 Yazdır
TIP508
Göğüs Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
TIP509
Göğüs Cerrahisi
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
TIP512
Kulak Burun Boğaz
Zorunlu 4 5 Yazdır
TIP513
Nöroloji
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TIP514
Nükleer Tıp
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
TIP515
Ortopedi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TIP516
Psikiyatri
Zorunlu 2 3 Yazdır
TIP517
Radyoloji
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
TIP519
Üroloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TIP521
Göz Hastalıkları
Zorunlu 1,5 4 Yazdır
TIP522
Çocuk Psikiyatrisi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP523
Radyasyon Onkolojisi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP524
Tıbbi Genetik
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP525
Klinik Mikrobiyoloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP526
Klinik Biyokimya
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP527
Beyin Cerrahisi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP528
Kardiyovasküler cerrahi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP529
Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP530
Nükleer Tıp
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP531
Radyoloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP532
Klinik farmakoloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP533
Göğüs Cerrahisi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP534
Dermatoloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP535
Nöroloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP536
Çocuk cerrahisi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP537
Üroloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP538
Enfeksiyon Hastalıkları
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP539
Adli Tıp
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP540
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP541
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP542
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP543
Psikiyatri
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP544
Göz Hastalıkları
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP545
Acil Tıp
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP546
Ortopedi ve Travmatoloj
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP548
Kardiyoloji
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP549
Genel Cerrahi
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP550
Spor Hekimliği
Seçmeli 1 1 Yazdır
TIP551
Göğüs Hastalıkları
Seçmeli 1 1 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı43,0060,00
Sınıf : 6/Dönemi : 0
TIP601
Acil
Zorunlu 10 10 Yazdır
TIP602
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Zorunlu 10 10 Yazdır
TIP603
Genel Cerrahi
Zorunlu 5 5 Yazdır
TIP604
İç Hastalıkları
Zorunlu 10 10 Yazdır
TIP605
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Zorunlu 5 5 Yazdır
TIP606
Kardiyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TIP608
Psikiyatri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TIP609
Aile Hekimliği
Zorunlu 2 2 Yazdır
TIP617
Kırsal Hekimlik (Halk Sağlığı)
Zorunlu 7 7 Yazdır
TIP651
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP652
Dermatoloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP653
Kalp Damar Cerrahisi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP654
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP655
Genel Cerrahi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP656
Göz Hastalıkları
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP657
Kulak Burun Boğaz
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP658
Nöroloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP659
Nöroşirürji (Beyin Cerrahisi)
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP660
Nükleer Tıp
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP661
Ortopedi ve Travmatoloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP662
Pediatrik Cerrahi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP663
Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP664
Psikiyatri
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP665
Radyoloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP666
Üroloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP667
Enfeksiyon Hastalıkları
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP668
Aile Hekimliği
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP669
Adli Tıp
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP670
Kardiyoloji
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP671
İç Hastalıkları
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP672
Halk Sağlığı
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP673
Acil Tıp
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP674
Çocuk Psikiyatrisi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP675
Göğüs Cerrahisi
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP676
Göğüs Hastalıkları
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP677
Girişimcilik
Seçmeli 5 5 Yazdır
TIP678
Sağlıkta Teknoloji ve İnovasyon
Seçmeli 5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı60,0060,00
Toplam282,50364,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tıp Fakültesi
TIP-802
Uyku Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2112222  
Fax : 0 246 2371165  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2113698  
Fax : 0 246 2371165  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ISPARTA  
Genel Bilgi : 15 Nisan 1993'te açılan Tıp Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci almaya başlamıştır. Başlangıçta diğer devlet kurumları ve Sağlık Müdürlüğünden emanet alınan binaların bir bölümünde hizmet veren Fakülte, 2002 yılında Doğu Kampüsü'nde tamamlanan binalarına taşınmıştır. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 9 Ana Bilim Dalı; Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 17 Ana Bilim Dalı; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 15 Ana Bilim Dalı faaliyet göstermektedir. Doğu Kampüsünde yapımı tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Kasım 2000 tarihinde açılmış olup poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olan SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, ana binasından başka 28 Kasım 1999 tarihinde açılan Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi, 23 Eylül 2002 tarihinde açılan Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ile de Isparta ve çevre illere modern kaliteli üst düzey sağlık hizmeti vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanemiz 400 yatak kapasitelidir. 60 yatak kapasiteli Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi ve 40 yataklı Kanser Tedavi Merkezi ise şehir merkezinde Devlet Hastanesinin yanında bulunmaktadır. Şevket Demirel Kalp Damar Merkezinde, Kalp Damar Cerrahisi ve tüm Girişimsel Kardiyolojik işlemler uygulanmaktadır. Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Aferez, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ve Kanser Kayıt Merkezi merkez bünyesinde hizmet vermektedir. Tıp fakültesi Hastaneleri, toplam 500 yatak kapasitesinde olup, %85 doluluk oranına sahiptir. Nisan 2001’de otomasyon projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte, hastanelerimizde gündelik işler sırasında ürettiğimiz milyonlarca verinin bilgi haline getirilebilmesi sağlanmıştır. Hastanemiz, Mart 2005 tarihinde ISO 9001:2000 kalite belgesi almıştır. Fakültemizin Temel Tıp Bilimleri bölümleri ve Eğitim binaları ise 2007 yılında hizmete girmiştir. Eğitim bölümünde 3 adet anfi, 6 adet multidisiplin labaratuarı, kütüphene, çalışma salonu, elektronik kütüphane-bilgisayar internet odası ve sosyal mekânlar bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Tıp Doktoru  
Yeterlilik Düzeyi : Altı yıllık eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve Merkezi olarak yapılan sınav  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer Tıp Fakülteleri arasında yatay geçiş yapabilir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tıp Fakültesinden Tıp doktoru ünvanına sahip olarak mezun olan kişi sağlık bakanlığı ve diğer sağlık alanlarında pratisyen hekim olarak görev alabilir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Tıp Doktoru diplomasını alan mezun, Tıpta Uzmanlık eğitimine ve Doktora proğramlarına devam edebilir  
Programın Amaçları : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : ARA SINAVLAR: Dönem 1, 2 ve 3. sınıfta Her ders kurulunun sonunda ara sınav olarak o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı" yapılır. YIL SONU SINAVI : Her dönemin sonunda bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. BÜTÜNLEME SINAVI : Final sınavında başarılı olamayanlar için, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır. DÖNEM NOTU, YIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA DEĞERLENDİRME : “ Dönem Notu”, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasının %60'ı ile yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının %40'ının toplanması ile bulunan nottur. Dönemi başarmak için yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavında tam puanın en az %60'ının alınması ve dönem notunun da en az (CC) olması gerekir. STAJ SINAVI : Dönem IV ve V'te her stajda ara sınav ve Staj Sonu Sınavı yapılır. Staj sonu başarı notu ara sınav notunun %40'ı, Staj Sonu Sınav notunun % 60'ının toplanması ile belirlenir. STAJ BÜTÜNLEME SINAVI : Stajların bütünleme sınavları, öğrencinin bulunduğu dönemin en son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra başlar ve 30 (otuz) günlük süre içerisinde tamamlanır. AİLE HEKİMLİĞİ BAŞARI NOTU : Dönem 6 kademesinde her stajdan başarılı olan öğrencilerin, dönem başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınır.  
Mezuniyet Koşulları : Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarında Entegre sistem, 4. ve 5. sınıflarında staj programı, 6. sınıfta ise Aile Hekimliği programı uygulanmaktadır  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Becerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem I Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Biyolojisi Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boşaltım, Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinir Sistemi Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem II Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Tenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği-Gıda Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Olgularla Çocuk Cerrahisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Drama Aracılığıyla Hasta Hekim İlişkilerinin Geliştirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Varmı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji- Klinik Embriyoloji Lab. Uyg. ve Tanıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-Preperasyon Teknikleri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji - Sitogenetik Uygulama Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Uygulamalı Bilgisayar Kullanımı (Word, Excel, Powerpoint ve Access) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Evren, Kuantum ve Bilim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji-Nörofizyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-Sağlıkla İlişkili Tv-Sinema Programlarının İncelenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-Eleştirel Makale Sunumu ve Tarihteki Önemli Sosyal Psikoloji Deneylerinin İrdelenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik-Genetik Hastalıklar: Endikasyondan Tanıya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalp Damar Cerrahisi-Neden Kalp Cerrahisi? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakoloji-Farmakoloji Nedir? Ne Değildir? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Yatırım Araçları ve Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Tıp Eğitiminde Kitapların, Filmlerin,Dizilerin ve Sosyal Medyanın Yeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Bilardo Sporu Disiplinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-Dünyadan Örneklerle Hastalıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Hekimliği-Ortopedik ve Spor Cerrahisi : Bir Yaşam Stili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıkları-Dermatoloji ve Kozmotoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Yüzme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üroloji-Ürolojik Acillere Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-Dünyadaki Acil Tıp Sistemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Cerrahi-Meme Kanserinde Farkındalık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-Rutin Klinik Pratikte En Sık Rastlanılan Ritim Bozuklukları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-Hipertansif Hastaya Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi-Estetik Cerrahi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radyasyon Onkolojisi-Meme Kanserinde Radyoterapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Tıp-Hasta-Doktor İletişiminde Psikoloji-Savunma Mekanizmaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Tıp-Doktora Yönelik Şiddet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-Teşhis ve Tedavide Kullanılan Bazı İlaç ve Tıbbi Cihazlar İle Bazı Tamamlayıcı Tıp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-Sententik ve Bitkisel İlaçların Önemi-Popüler Bilimde Tıp Hekimliğinin Rolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-El Hijyeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebelik-Antioksidan Laboratuvar Çalışma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eczacılık Fakültesi Biyokimya-Genomik Çağındaki Alternatif Tedavi Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Tıbbi Antropoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Adli Antropoloji: İskeletlerden Kimliklendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Masa Tenisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Zedelenmesi ve Enfeksiyon Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Hemopoetik Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endokrin ve Ürogenital Sistemleri Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hareket Sistemi Nöropsikiyatri Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği(VI.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem III Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-NEDEN SİVİLCELİYİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-HER YÖNÜYLE DERİMİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-DÜNYADAKİ ACİL TIP SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestezi ve Reanimasyon-TÜRK TOPLUMUNUN ANESTEZİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği-GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIBBI TANIYALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-PERİFERİK VE ÖTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI FARKINDALIĞI VE TUZ TÜKETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jinekolojik Onkolji-TIP ÖĞRENCİLERİNE CERRAHİ BİLİMLERİ TEMELİNİ ANLATMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-SİGARA VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBB-KULAK AĞRISI (OTALJİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-MESLEĞE BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-UZAY VE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-SAĞLIKLA İLGİLİ TELEVİZYON PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik-GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-YATIRIM ARAÇLARI VE ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-TIP EĞİTİMİNDE KİTAPLARIN, FİLMLERİN, DİZİLERİN VE SOSYAL MEDYANIN YERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-OLGULARLA ÇOCUK CERRAHİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SİTAGENETİK UYGULAMA METODLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİKTE ÖĞRENME ORTAMLARININ ARAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİK AKIL YÜRÜTME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik-EVRENİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYORUZ? EPİSTEMOLOJİ VE KUANTUM BİZE NASIL YARDIM EDİYOR? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya-TIBBİ BİYOKİMYA ALANINDA NOBEL ÖDÜLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-ADLİ ANTROPOLOJİ İSKELETLERDEN KİMLİKLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-TIPTA ANTROPOLOJİK YÖNTEM VE TEKNİKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji-TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA PRATİK UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KÖK HÜCRENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KLİNİK EMBRİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-HALİL HOCA İLE HER TELDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN BAZI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR İLE BAZI TAMAMLAYICI TIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-SENTENTİK VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÖNEMİ-POPÜLER BİLİMDE TIP HEKİMLİĞİNİN ROLÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR O