Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
Zorunlu 4 4 Yazdır
FIZ133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT117
Matematik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT101
Temel İşlemler
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF101
Teknik Resim
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF103
İşci Sağlığı ve İş Güvenliği
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF151
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM118
Genel Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT118
Matematik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT102
Meslek Resmi
Zorunlu 3 3 Yazdır
MOT104
Temel Motor Teknolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TEF104
Statik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF152
Okul Deneyimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MAT215
Matematik III
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT201
Güç Aktarma Organları
Zorunlu 4 5 Yazdır
MOT203
Temel Elektrik Ve Elektronik
Zorunlu 3 5 Yazdır
MOT205
Ölçme Tekniği
Zorunlu 3 5 Yazdır
MOT207
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF201
Dinamik
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF251
Gelişim ve Öğrenme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MAT216
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2 2 Yazdır
MOT202
Oto Elektrik Ve Elektroniği
Zorunlu 3 6 Yazdır
MOT204
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
MTE202
Mukavemet
Zorunlu 3 3 Yazdır
MTE204
Termodinamik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF204
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEF252
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Zorunlu 4 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MOT301
Makine Elemanları
Zorunlu 3 3 Yazdır
MOT303
Yakıt Enjeksiyon Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT305
İçten Yanmalı Motorlar
Zorunlu 2 3 Yazdır
MTE301
Termodinamik II
Zorunlu 3 7 Yazdır
MTE303
Yakıtlar ve Yanma
Zorunlu 2 2 Yazdır
MTK309
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEF351
Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT351
Alternatif Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT353
İş Makineleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT355
Mekatroniğin Temel Prensipleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT357
Aşırı Doldurma Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MOT302
Motor Dinamiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
MOT304
Motor Elektrik ve Elektronik Sistemleri
Zorunlu 4 4 Yazdır
MOT308
Staj II
Zorunlu 0 8 Yazdır
MTE305
Isı Transferi
Zorunlu 4 4 Yazdır
MTK310
Bilgisayar Destekli Tasarım II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEF352
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEF354
Özel Öğretim Yöntemleri I
Zorunlu 3 3 Yazdır
MOT352
İklimlendirme
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT354
Muhasebe Ve Pazarlama
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT356
Yağlar Ve Yağlama Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT358
Mikrodenetleyiciler
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MOT401
Taşıt Yönlendirme Ve Süspansiyon Sistemleri
Zorunlu 3 7 Yazdır
MOT403
Motor Tasarımı
Zorunlu 3 5 Yazdır
MOT405
Emisyon Kontrolü
Zorunlu 2 2 Yazdır
MOT407
Taşıt Mekaniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEF401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF451
Okul Deneyimi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEF453
Özel Öğretim Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT601
Gaz Türbinleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT603
Mekanik Titreşimler
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT605
Otomotiv Malzemeleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT607
Hidrolik Ve Pnomatik Sistemler
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT609
Sistem Analizi ve Kontrolü
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT611
Etkili Ve Başarılı İletişim
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MOT402
Motor Makine İşlemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
MOT404
Şasi Ve Kaporta İşlemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MOT406
Motor ve Taşıt Performans Testleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
MOT408
Taşıt Güvenlik Sistemleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
MOT410
Taşıt Tasarımı
Zorunlu 2 2 Yazdır
MOT412
Elektrikli Taşıtlar
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF452
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
TEF454
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
MOT602
Taşıt Aerodinamiği
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT604
Otomotiv Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
MOT606
Otomatik Taşıt Kontrol Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Toplam176,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Veli DÖNDÜREN  
e-mail : huseyindonduren@sdu.edu.tr  
Telefon : +90-246-2111427  
Fax : +90-246-2371283  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Osman ÇANKIRAN  
e-mail : osmancankiran@sdu.edu.tr  
Telefon : +90-246-2111406  
Fax : +90-246-2371283  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü 32260 Isparta.  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 – 25.02.1994 tarihli toplantıları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.03.1994 tarih ve 7650 sayılı yazıları ile açılmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusunda 1994 – 1995 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Makine Eğitimi Bölümü 1994 – 1995 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Makine Eğitimi Bölümünde, 2004 yılına kadar sadece Tesisat Öğretmenliği Programına öğrenci alınırken 2004 – 2005 Eğitim Öğretim yılında Tasarım-Konstrüksiyon Öğretmenliği ile Otomotiv Öğretmenliği programlarına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bölüm öğrencilerimize teorik temel bilgiler, temel mühendislik bilimleri ve söz konusu Anabilim dalı ile ilgili mühendislik dersleri verilirken, bunlara paralel olarak proje çalışmaları, atölye ve laboratuar uygulamaları ağırlıklı bir eğitim de verilmektedir. Öğrencilerimizin proje çalışmalarını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmeleri için bilgisayar destekli ve uygulamalı bilgisayar destekli tasarım dersleri de verilmektedir. Makine Eğitimi Bölümü, 2 Profesör, 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi, 1 Personel ve 2 teknisyenden oluşan kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bölümde ayrıca Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve merkezi olarak yapılan öğrenci seçme sınavı sonuç belgesi ile öğrenciler bölüme kabul edilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Farklı üniversitelerin aynı bölümleri için yatay geçiş, önlisans eğitimi mezunları için dikey geçiş imkanı sunulur.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Makine Eğitimi Bölümü'nde uluslararası norm ve tanımlara göre Makine Teknolojisi Mühendisliği öğretim ve eğitim programları uygulamaktadır. Ayrıca öğrencilerine temel eğitim dersleri ile öğretmen unvanı verir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Teknik ve Meslek Liselerinde teknik Öğretmen, üniversitelerde Öğretim Elemanı, sanayi ve hizmet sektöründe hizmet içi Teknik Eğitim Uzmanı.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans tamamlama sınavı ile mühendislik eğitimine geçiş imkanı vardır.  
Programın Amaçları : Otomotiv Öğretmenliği programının amacı; mühendislik temel ilke ve değerlerini bilen, kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, idealist ve öğretmenlik formasyonunu kazanmış, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, değişen teknolojiyi takip edebilen otomotiv öğretmenleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Daha dataylı bilgi için ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Modül esaslı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem 5. Atölye Uygulamaları 6. Proje çalışmaları 7. Laboratuar çalışmaları 8. Eğitim uygulamaları  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları