Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
Zorunlu 4 4 Yazdır
FIZ123
Fizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM118
Genel Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT117
Matematik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF101
Teknik Resim
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF151
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE103
Temel Tasarım I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE105
Yapı Malzemeleri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT118
Matematik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF152
Okul Deneyimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE102
Meslek Resmi
Zorunlu 4,5 5 Yazdır
YTE104
Temel Tasarım II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE106
Yapı Malzemeleri II
Zorunlu 2 3 Yazdır
YTE108
Tasarı Geometri
Zorunlu 4,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MAT215
Matematik III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF251
Gelişim ve Öğrenme
Zorunlu 3 5 Yazdır
YAE203
Yapı Teknolojileri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE209
Yapı Statiği I
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTE201
Mimari Proje I
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
YTE203
Bina Bilgisi I
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
YTE205
Yapı Perspektifi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MAT216
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF252
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Zorunlu 4 4 Yazdır
YAE202
Yapı Teknolojileri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE208
Yapı Statiği II
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE210
Mukavemet
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTE202
Mimari Proje II
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
YTE206
Bina Bilgisi II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YTE212
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TEF351
Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE302
Betonarme I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAE307
Hidrolik
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTE204
Yapıda Detay
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE301
Mimari Proje III
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE303
Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE305
Yapı Laboratuarı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE307
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarıma Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YTE351
Bilgisayar Programlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE353
Detay Tasarımında Kurallar
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE355
Mimarlık Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE357
Şehircilik Planlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE359
Yapı Fiziği
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE361
İstatistik
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TEF352
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEF354
Özel Öğretim Yöntemleri I
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE304
Topoğrafya
Zorunlu 3 3 Yazdır
YTE302
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTE304
Mimari Proje IV
Zorunlu 4 6 Yazdır
YTE308
Staj II
Zorunlu 0 8 Yazdır
YTE352
Endüstriyel Yapım Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE354
İmar Mevzuatı
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE356
Konut ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE358
Tasarımda Mekan İlişkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
YTE360
Yapıda Ergonami
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TEF401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF451
Okul Deneyimi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEF453
Özel Öğretim Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE402
Yapı İşleri ve Maliyet Hesabı
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
YAE403
Çelik Yapılar
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE405
Ulaştırma
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTE306
Yapı Proje Uygulamaları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE451
Endüstriyel Bina Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE453
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE455
Peyzaj Mimarisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE457
Su Yapılarının Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE459
Ulaştırma Yapılarının Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE471
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE473
Çevre Ekolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE475
Etkili ve Başarılı İletişim
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE477
Modern Yapılar
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE479
Teknik İngilizce
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TEF402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF452
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
TEF454
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE404
Mesleki Proje
Zorunlu 5,5 6 Yazdır
YTE402
Geleneksel Yapılar
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE404
Mimari Tasarım Yorumu
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE406
Bilgisayar Destekli Tasarım ve 3 Boyutlu Animasyon
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YTE408
Restorasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
YTE452
Strüktürel Hatalar
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE454
Tesisat Bilgisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE456
Yapı Dekorasyonu
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE458
Yapı Ekonomisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
YTE460
Yapı ve Çevre İlişkileri
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Toplam182,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Melda ALKAN ÇAKIROĞLU  
e-mail : meldaalkan@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 211 14 56  
Fax : 246 237 12 83  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Osman ÇANKIRAN  
e-mail : osmancankiran@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 211 14 06  
Fax : 246 237 12 83  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Tasarımı Öğretmenliği Programı 32260 Isparta  
Genel Bilgi : 25.02.1994 tarihli toplantıları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.03.1994 tarih ve 7650 sayılı yazıları ile açılmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusunda 1994 – 1995 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümünde, 2004–2005 Eğitim Öğretim yılında Yapı Tasarımı Öğretmenliği programına da öğrenci alınmaya başlanmış ve ilk mezunlar 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında verilmiştir. Yapı Tasarımı Öğretmenliği programında ise 36 kredisi eğitim, 33,5 kredisi YÖK zorunlu ve 111 kredisi alan dersleri olmak üzere toplam 180,5 kredilik eğitim verilmektedir. Yapı Tasarımı Öğretmenliği programın da, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, oluşan kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bölümde ayrıca Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, ÖSYM kazandı belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2. Türk Dili 3. Yabancı Dil 4. Matematik 5. Fizik 6. Kimya 7. Temel Bilgi Teknolojileri  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Tasarımı Öğretmenliği programın da uluslararası norm ve tanımlara göre Mimarlık Teknolojisi Mühendisliği eğitim ve öğretim programları uygulamaktadır. Ayrıca öğrencilerine temel eğitim dersleri ile öğretmen unvanı verilir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız; teknik öğretmen olarak meslek ve teknik liselerde çalışabilmektedir. Ayrıca, inşaat ve mimarlık firmalarında, belediyelerde görev alabilmektedirler. Bunun yanında, bölümümüzde yüksek lisans programı da uygulanmaktadır. Mezunlarımızdan bir kısmı da akademisyen olarak görev yapmaktadır  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik disiplinlere geçiş imkanı mevcuttur.  
Programın Amaçları : Yapı Eğitimi Bölümü Yapı Tasarımı Öğretmenliği eğitim-öğretim programının temel amacı, temel kavramları, tasarım ve uygulamalarını ve yorumlama yeteneğini, öğrencilere kazandırmaktır. Diğer amaçları, araştırma yapmak ve yapı ve yapım teknolojileri konularında diğer kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ve teknik destek vermektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Modül esaslı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem 5. Atölye Uygulamaları 6. Proje çalışmaları 7. Laboratuar çalışmaları 8. Eğitim uygulamaları  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları