Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin)
Zorunlu 4 4 Yazdır
FIZ123
Fizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM118
Genel Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT117
Matematik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF101
Teknik Resim
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF103
İşci Sağlığı ve İş Güvenliği
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF151
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE106
Malzeme Bilimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimi Almayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT118
Matematik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF152
Okul Deneyimi I
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE101
Ahşap Temel İşlemleri
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
YAE102
Meslek Resmi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YAE104
Duvar Teknikleri
Zorunlu 4 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MAT215
Matematik III
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEF251
Gelişim ve Öğrenme
Zorunlu 3 5 Yazdır
YAE201
Yapı Malzemeleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE203
Yapı Teknolojileri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE205
Bina Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
YAE207
Kagir Kaplama ve Sıva Teknikleri
Zorunlu 4,5 10 Yazdır
YAE209
Yapı Statiği I
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MAT216
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEF252
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Zorunlu 4 4 Yazdır
YAE202
Yapı Teknolojileri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
YAE204
Ahşap Kap ve Doğrama Teknikleri
Zorunlu 4,5 5 Yazdır
YAE206
Mimari Tasarım
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAE208
Yapı Statiği II
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE210
Mukavemet
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE309
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TEF351
Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE301
Kalıp ve Çatı Teknikleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
YAE303
Zemin Mek. ve Lab.
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YAE305
Beton Teknolojisi ve Yapı Laboratuarı
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE307
Hidrolik
Zorunlu 3 4 Yazdır
YTE307
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarıma Giriş
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
YAE501
Mesleki Tasarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE503
Yapı Fiziği
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE505
Şehircilik ve Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE507
Jeoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE509
Sıhhi Tesisat Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE511
Yapı Dinamiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TEF352
Sınıf Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEF354
Özel Öğretim Yöntemleri I
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE302
Betonarme I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAE304
Topoğrafya
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE306
Temel İnşaatı
Zorunlu 2 3 Yazdır
YAE407
Staj II
Zorunlu 0 8 Yazdır
YTE302
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE502
Yapılarda İzolasyon Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE504
Endüstriyel Yapım Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE506
Deprem Bilimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE508
İstatistik
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE510
Hidroloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE512
İmar İşleri Mevzuatı
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TEF401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF451
Okul Deneyimi II
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEF453
Özel Öğretim Yöntemleri II
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE401
Betonarme II
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
YAE403
Çelik Yapılar
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE405
Ulaştırma
Zorunlu 3 4 Yazdır
YAE451
Bilgisayar Programlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE513
Su Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE515
Sulama Drenaj
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE517
Restorasyon
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE521
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE523
Yapı Proje Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEF455
Etkili ve Başarılı İletişim
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE527
Hidrolojide İstatistiki Yöntemler
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE529
Yapı Denetimi İş Güvenliği
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE531
Yapı Ekonomisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE533
Demiryolu Ulaştırması
Seçmeli 3 3 Yazdır
YAE535
Teknik İngilizce
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TEF402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
TEF452
Öğretmenlik Uygulaması
Zorunlu 5 8 Yazdır
TEF454
Rehberlik
Zorunlu 3 3 Yazdır
YAE318
Betonarme Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
YAE402
Yapı İşleri ve Maliyet Hesabı
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
YAE404
Mesleki Proje
Zorunlu 5,5 6 Yazdır
YAE516
İleri Beton Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE518
Modern Yapı Malzemeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE520
Yapı Dekorasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE522
Depreme Dayanıklı Yapılar
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE524
Modern Yapılar
Seçmeli 3 4 Yazdır
YAE526
Ulaştırma Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Toplam176,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Melda ALKAN ÇAKIROĞLU  
e-mail : meldaalkan@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118004  
Fax : 02462371283  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Osman ÇANKIRAN  
e-mail : osmancankiran@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111406  
Fax : 02462371283  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü 32260 Isparta  
Genel Bilgi : 25.02.1994 tarihli toplantıları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.03.1994 tarih ve 7650 sayılı yazıları ile açılmış olup, Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusunda 1994 – 1995 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Yapı Eğitimi Bölümü 1994 – 1995 Eğitim-Öğretim Yılında eğitime başlamıştır. Yapı Eğitimi Bölümünde, 2004 yılına kadar sadece Yapı Öğretmenliği Programına öğrenci alınırken 2004 – 2005 Eğitim Öğretim yılında Yapı Tasarımı Öğretmenliği programlarına da öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bölüm öğrencilerimize teorik temel bilgiler, temel mühendislik bilimleri ve söz konusu Anabilim dalı ile ilgili mühendislik dersleri verilirken, bunlara paralel olarak proje çalışmaları, atölye ve laboratuar uygulamaları ağırlıklı bir eğitim de verilmektedir. Öğrencilerimizin proje çalışmalarını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmeleri için bilgisayar destekli ve uygulamalı bilgisayar destekli tasarım dersleri de verilmektedir. Yapı Eğitimi Bölümü, 1 Profesör, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi, 5 teknisyenden oluşan kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bölümde ayrıca Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Yapı Öğretmeni  
Yeterlilik Düzeyi : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağı Bitirme Projesi ve stajları istenmektedir.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, ÖSYM belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2. Türk Dili 3. Yabancı Dil 4. Matematik 5. Fizik 6. Kimya 7. Temel Bilgi Teknolojileri  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Yapı Eğitimi Bölümü'nde uluslararası norm ve tanımlara göre İnşaat Teknolojisi Mühendisliği öğretim ve eğitim programları uygulamaktadır. Ayrıca öğrencilerine temel eğitim dersleri ile öğretmen unvanı verir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız; teknik öğretmen olarak meslek ve teknik liselerde çalışabilmektedir. Ayrıca, inşaat ve mimarlık firmalarında, belediyelerde görev alabilmektedirler. Bunun yanında, bölümümüzde yüksek lisans programı da uygulanmaktadır. Mezunlarımızdan bir kısmı da akademisyen olarak görev yapmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : İnşaat sektörü ile ilgili özel firmalar ve resmi kurumlar  
Programın Amaçları : Yapı Bölümü eğitim-öğretim programının temel amacı, yapı ve yapım teknolojilerini öğrencilere kazandırmaktır. Diğer amaçları, araştırma yapmak ve yapı ve yapım teknolojileri konularında diğer kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek ve teknik destek vermektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Modül esaslı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem 5. Atölye Uygulamaları 6. Proje çalışmaları 7. Laboratuar çalışmaları 8. Eğitim uygulamaları  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları