Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 1
ZTE-209
Genel Ekonomi
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZTM-211
Hayvancılıkta Mekanizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-209
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTY-215
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZZT-201
Genetik
Zorunlu 2 5 Yazdır
ZZT-203
Zootekni
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZZT-205
Temel Biyokimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
ZBK-224
Bitki Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTM-216
Teknik Resim
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZTO-218
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZTR-208
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZZT-202
Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 6 Yazdır
ZZT-206
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZZT-208
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZZT-301
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZZT-303
Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZZT-317
Mesleki Uygulama
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-305
Bombus Arısı ve Bitkisel Üretimde Kullanımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-307
Hayvan Besleme Biyokimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-309
Araştırma ve Deneme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-311
Küçük Evcil Hayvanlar Yetiştirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-313
Balık Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-315
Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-321
Süt Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZZT-302
Mesleki Uygulama II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-304
Kanatlı Hayvan Yetiştirme I
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZZT-306
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZZT-308
Hayvan Islahına Giriş
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZZT-310
Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-312
Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-314
Doğum Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-316
Karma Yem Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-318
Hayvan Barınakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-320
Hayvan Davranışları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-322
Hayvancılık Organizasyonları ve Yayın
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-324
Hayvancılıkta Bilgisayar Kullanımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
ZZT-401
Mesleki Uygulama III
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-405
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZZT-407
Hayvan Islahı
Zorunlu 4 4 Yazdır
ZZT-427
Mezuniyet Tez Çalışması I
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-409
Kanatlı Hayvanları Yetiştirme II
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-411
Hayvancılık Projeleri Hazırlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-413
At Yetiştirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-415
Hayvan Ekoloji
Seçmeli 2 4 Yazdır
ZZT-417
Kürk Hayvanları Besleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-419
Laboratuvar Analiz Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
ZZT-402
Mesleki Uygulama IV
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-404
Mezuniyet Tez Çalışması II
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZZT-406
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
ZZT-408
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZZT-410
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZZT-412
Hayvancılıkta Güncel Konular
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTE-418
Bilim ve Teknoloji Politikası
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-414
Arı ve İpekböcekçiliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-416
Organik Hayvansal Üretim
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-418
Rasyon Hazırlama Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-420
Yemleme Metodları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZZT-422
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam119,00180,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Ziraat Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
TYS-801
Tarımsal Yapılarda Çevre Denetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TYS-802
Tarımsal Sulama
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zootekni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üreme Bilgisi ve Suni Tohumlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bombus Arısı ve Bitkisel Üretimde Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Besleme Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Küçük Evcil Hayvanlar Yetiştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balık Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0