Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-129
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEB-101
Ekonomi Tarihi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TEB-103
Tarım Ekonomisinde Güncel Konular
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-113
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-120
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TAB-103
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
TEB-102
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-104
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-104
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BKB-211
Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
PEM-103
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-201
Mikro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEB-205
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Zorunlu 3 3 Yazdır
TYS-221
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-501
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
BKB-304
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Zorunlu 3 4 Yazdır
GDM-226
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEB-202
Makro Ekonomi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-204
Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu 2 3 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TEB-319
Tarımsal Yayım ve İletişim
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TEB-303
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-305
Türkiye Ekonomisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-307
Ekonomi Matematiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-309
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-311
Kırsal Sosyoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-313
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-315
Girdi ve Ürün Piyasaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-317
Tarımsal Kuruluş ve Organizasyonlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-316
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TEB-302
Ekonometri
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEB-304
Tarımsal Üretim Ekonomisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEB-308
Kırsal Kalkınma
Zorunlu 2 2 Yazdır
TEB-316
Tarım ve Gıda Politikaları l
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-308
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BAH-401
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-310
Tarım Hukuku
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-312
Tarımsal Kooperatifçilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-314
Çevreye Yönelik Tarım Politikaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TEB-401
Tarımsal İşletmecilik ve Planlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEB-403
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEB-405
Tarım ve Gıda Politikaları ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-407
Tarımsal Finansman
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-401
Mesleki Uygulama lll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-405
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 2 Yazdır
BAH-309
Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-201
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-409
Mesleki Yabancı Dil l
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-410
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-411
Bilim ve Teknoloji Politikası
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TEB-402
Tarımsal Pazarlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
TEB-414
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZIR-402
Mesleki Uygulama lV
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-406
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 2 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TAB-203
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-404
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-406
Tarımsal Muhasebe
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-408
Tarımsal Sigortacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-412
Mesleki Yabancı Dil ll
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-405
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-321
Çevre Kirliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam171,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. VECDİ DEMİRCAN  
e-mail : bahrikarli@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118602  
Fax : 02462371693  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Mevlüt GÜL  
e-mail : mevlutgul@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118588  
Fax : 02462371693  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 32260-Isparta  
Genel Bilgi : Tarım Ekonomisi alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunan kadrolarla, teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen girişimci ve piyasanın istediği kalitede teknik elemanlar yetiştirerek ülke kalkınmasına hizmet eden bir lisans programıdır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarım Ekonomisi Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, T.R.T., Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal, Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Tarım ekonomisi alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, d)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tarım Ekonomisinde Güncel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Tarihi 2 2 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 0
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 1 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Ekoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Tarihi ve Deontolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi İstatistiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme ve Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 5 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makro Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yayım ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi Toplulaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonomi Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kırsal Sosyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Kuruluş ve Organizasyonlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Kooperatifçilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Hukuku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekonometri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Üretim Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kırsal Kalkınma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım ve Gıda Politikaları l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Hazırlama ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım ve Gıda Politikaları ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Finansman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama lll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal İşletmecilik ve Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Muhasebe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Sigortacılık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kirliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Pazarlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama lV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0