Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-111
Zooloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
BIO-113
Botanik I
Zorunlu 2 3 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-601
Genel Kimya l
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAT-125
Genel Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-101
Tarla Bitkilerine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-103
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-113
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-114
Botanik II
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-610
Genel Kimya ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-104
Tarla Tarımının Genel İlkeleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
TOP-120
Toprak Bilimine Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-104
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
TAB-201
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-203
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-205
Tarla Bitkileri Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TOP-212
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
TYS-221
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-501
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BAH-202
Genel Meyvecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAH-307
Genel Sebzecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
GDM-226
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
PEM-103
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-202
Tarla Bitkilerinde Standardizasyon ve Depolama
Zorunlu 2 3 Yazdır
TAB-204
Bitki Genetiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TBT-500
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TAB-301
Baklagil Yem Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-333
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
BKB-211
Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-415
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-305
Lif Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-307
Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Genel Esasları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-309
Tarla Deneme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-311
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-404
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-328
Verimlilikte Bitki Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-421
Arazi Kullanım Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTB-301
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TAB-302
Yağ Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-304
Bitki Islahının Temel İlkeleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-308
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-306
Yabancı Otlarla Mücadele
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-324
Bitki Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-306
Buğdaygil Yem Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-308
Keyf Bitkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-306
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-408
Tarımsal Sigortacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-410
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-319
Toprak Verimliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-410
Kültür Bitkilerinin Sulanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTB-406
Arı ve İpek Böcekçiliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TAB-401
Serin İklim Tahılları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-403
Çayır Mera Yönetimi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-405
Tarla Bitkileri Tohumculuğu
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-501
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-405
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-407
Bitki Sitogenetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-409
Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-411
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-312
Tarımsal Kooperatifçilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-405
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-412
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TAB-402
Nişasta Şeker Bitkileri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-404
Yemeklik Tane Baklagiller
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-410
Tarla Bitkileri Islahı
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
BKB-410
Tahıl ve Baklagil Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-406
Çayır Mera Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-408
Sıcak İklim Tahılları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-403
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Seçmeli 2 4 Yazdır
TOP-423
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam165,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN  
e-mail : tahsinkaradogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246-2118510  
Fax : 0246 211 8696  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Muharrem KAYA  
e-mail : muharremkaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118562  
Fax : 0246 211 8696  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 32260-Isparta  
Genel Bilgi : Bölümde, Batı Akdeniz Bölgesi agro-ekolojisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkilerinin tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve tarla bitkileri alanında nitekli elemanlar yetiştirilmesi için eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 10 adet öğretim üyesi ve 6 adet araştıma görevlesi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri yetiştirme ve ıslahı, çayır-mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ekolojisi, bitki fizyolojisi, genetik ve sitogenetik, tohumluk ve teknolojisi, bitki ıslahı ve moleküler biyolojidir. Bölümün bitki analiz laboratuvarı, biyoteknoloji ve sitoloji laboratuarları bulunmaktadır  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 130±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi?nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarla Bitkileri Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarla Bitkileri Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı?na Bağlı Tarım il Müdürlükleri?nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri?nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, DSİ genel müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal, Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Tarla Bitkileri alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4?lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO?su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO?su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır (Ayrıca bir yıl seçmeli yabancı dil hazırlık programı uygulanmaktadır) . Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler ?Başarı Belgesi?, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise ?Üstün Başarı Belgesi? almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Fakültemiz/Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tarımsal Ekoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkilerine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zooloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya l 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya ll 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Toprak Bilimine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Tarımının Genel İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik ve Sürdürülebilir Tarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme ve Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Meyvecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Sebzecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkilerinde Standardizasyon ve Depolama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Genetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1 0 3 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baklagil Yem Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lif Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Genel Esasları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Deneme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve Arge Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keyf Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buğdaygil Yem Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Verimliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültür Bitkilerinin Sulanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arı ve İpek Böcekçiliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yayım ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Sigortacılık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Otlarla Mücadele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yağ Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Islahının Temel İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serin İklim Tahılları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çayır Mera Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri Tohumculuğu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstri Bitkileri Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Sitogenetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıcak İklim Tahılları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topraksız Yetiştiricilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çayır Mera Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahıl ve Baklagil Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yemeklik Tane Baklagiller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nişasta Şeker Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0