Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAH-201
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BIO-111
Zooloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-602
Genel Kimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-125
Genel Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
BKB-102
Biyokimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-113
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BKB-201
Genetik
Zorunlu 2 3 Yazdır
BKB-203
Entomoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-205
Fitopatoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
BKB-207
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BKB-202
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
BKB-204
Viroloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-206
Bakteriyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-208
Herboloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
BKB-210
Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-212
Nematoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
BKB-301
Böcek Sistematiği
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-303
Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
BKB-305
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
BKB-307
Bitki Korumada Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-309
Akaroloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-311
Depo Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-313
Fitoklinik (Fitopatoloji)
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-315
Kültür Mantarı Hastalık ve Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-317
Fitoterapi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-319
Bitki-Patojen Etkileşimleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-313
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
BKB-302
Mikoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
BKB-304
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-306
Yabancı Otlarla Mücadele
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
BAH-308
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-308
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-310
Kentsel Entomoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-312
Fitoklinik (Entomoloji)
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-314
Bitki Koruma Amaçlı GDO’lar
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-316
Bitki Koruma Tarihi ve Deontolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-318
Organik Tarımda Bitki Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-320
Etnobotanik
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-322
Bitki Hastalık ve Zararlarına Dayanıklılık Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-302
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-325
Toprak Bitki Su İlişkisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-314
Yüzey Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
BKB-401
Bitki Virüs Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-403
Bitki Bakteri Hastalıkları
Zorunlu 3 4 Yazdır
ZIR-405
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 2 Yazdır
BKB-405
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-407
Adli ( Forensik ) Entomoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-409
Park ve Süs Bitkileri Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-411
Depo Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-413
Bitkilerde Hastalık Gelişimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-415
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-417
Bitki Fungal Hastalıklarının Tanı ve Teşhisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-419
Bitki Hastalıklarına Dayanıklılığın Temel Prensipleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-421
GDO: Dost mu Düşman mı?
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-425
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-407
Tarımsal Finansman
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-304
Sera Mekanizasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-413
Toprak Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
BKB-402
Bitki Fungal Hastalıkları
Zorunlu 3 3 Yazdır
BKB-406
Meyve ve Bağ Zararlıları
Zorunlu 3 3 Yazdır
BKB-430
Tahıl ve Baklagil Zararlıları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZIR-406
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 2 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
BKB-404
Bitki Virüs Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-408
Sebze Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-410
Tahıl ve Baklagil Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-412
Bitki Protist Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-414
Entomopatojen Organizamalar ile Biyolojik Mücadele
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-416
Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-418
Zirai Karantina ve Bitki Koruma Mevzuatı
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-420
Böceklerin Yakalanması ve Preparasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-422
Zehirli Bitkiler ve Mantarlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-424
Zararlı Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-426
Pestisitler ve Uygulama İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-410
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-405
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-408
Bitki Koruma Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-422
Gübreleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-423
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam169,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Bayram ÇEVİK  
e-mail : bayramcevik@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114848  
Fax : 02462114885  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. HANDAN ÇULAL KILIÇ  
e-mail : handankilic@isparta.edu.tr  
Telefon : 02462114861  
Fax : 02462114885  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi,Bitki Koruma Bölümü, ISPARTA-TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Bitki Koruma Bölümü 2000 yılında Isparta ili Atabey ilçesinde açılmış ve 2001 yılında Çünür Merkez Kampüse taşınmıştır.Bitki Koruma Bölümü, çeşitli ürünlerdeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-parazit interaksiyonları pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararlı kontrol yöntemleri, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında bilimsel araştırmalar yapmakta ve bu konularda çalışacak iş gücünü yetiştirmektedir.Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji ve Entomoloji olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Bitki Koruma Bölümü laboratuar çalışmalar Fitopatoloji, Entomoloji, Nemotodoloji, Biyolojik Mücadele, Mikoloji, Viroloji, Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji laboratuarlarında yapmaktadır. Arazi çalışmalarını ise üniversitemizin doğu kampusunda bulunan çiftlik arazisinde ve Atabey ilçesinin Kuleönü beldesinde bulunan araştırma ve deneme istasyonunda yapmaktadır. Bitki Koruma Bölümünde lisans ve yüksek lisans için çeşitli tarım ürünlerde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, teşhisi ve mücadelesi, tarımsal biyoteknoloji ve moleküler biyoloji konularında dersler verilmektedir.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetismesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bitki Koruma Bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde, Zirai Mücadele Enstitülerinde, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, DSİ genel müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesi, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde görev alabilirmektedirler. Özel sektör kapsamında öncelikle zirai ilaç firmalarında, Islah firmalarında hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ıslahı çalışmalarında, Tarım ilacı bayilerinde, Tarımsal üretim sektöründe ise tarım danışmanlığı alanlarında çalışma imkanlarına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Bitki Koruma Bölümünun amacları; tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-parazit ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik savaş yöntemleri, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji konularında lisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün uzman gereksinimini karsılamak; bu konularda temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yaparak önemli tarımsal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak; edinilen bigi, denyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarla paylaşarak tarımsal gelişimi desteklemektir  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Bitki Koruma Bölümünde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zooloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 1 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entomoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitopatoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herboloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nematoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Sistematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri ve İlaçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Korumada Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akaroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depo Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültür Mantarı Hastalık ve Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitoklinik (Fitopatoloji) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüzey Sulama Yöntemlerinin Projelendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma Amaçlı GDO’lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bitki Su İlişkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik Tarımda Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitoklinik (Entomoloji) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Entomoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Otlarla Mücadele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Virüs Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Bakteri Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstri Bitkileri Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fungal Hastalıklarının Tanı ve Teşhisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDO: Dost mu Düşman mı? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Park ve Süs Bitkileri Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depo Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitkilerde Hastalık Gelişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pestisit Yönetimi ve Çevre Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sera Mekanizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entomopatojen Organizamalar ile Biyolojik Mücadele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Protist Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zararlı Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pestisitler ve Uygulama İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gübreleme İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topraksız Yetiştiricilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebze Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Virüs Hastalıkları ile Mücadele Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zirai Karantina ve Bitki Koruma Mevzuatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahıl ve Baklagil Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meyve ve Bağ Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fungal Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0