Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-125
Genel Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TEB-104
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TMB-205
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-113
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GDM-226
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
PEM-103
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-103
Tarımsal Ekoloji
Zorunlu 2 4 Yazdır
TOP-102
Analitik Kimya
Zorunlu 2 4 Yazdır
TOP-104
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-104
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BAH-201
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BAH-311
Genel Sebzecilik
Zorunlu 2 4 Yazdır
BKB-211
Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TOP-212
Bitki Biyokimyası
Zorunlu 2 3 Yazdır
TYS-221
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-203
Zootekni
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BAH-202
Genel Meyvecilik
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-304
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
TOP-221
Jeoloji ve Jeomorfoloji
Zorunlu 3 7 Yazdır
TOP-222
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TOP-314
Toprak Fiziği
Zorunlu 3 6 Yazdır
TOP-327
Bitki Besleme
Zorunlu 3 6 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TEB-306
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-313
Kartoğrafya
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-315
Toprak Minerolojisi ve Petroğrafi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-317
Verimlilikte Toprak Testleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-319
Toprak Verimliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TOP-323
Toprak Kimyası
Zorunlu 3 4 Yazdır
TOP-326
Toprak ve Su Koruma
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-306
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri ll
Seçmeli 3 4 Yazdır
BAH-308
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-320
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-321
Çevre Kirliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-322
Toprak Biyolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-324
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-325
Toprak Bitki Su İlişkisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-328
Verimlilikte Bitki Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TOP-412
Gübre Bilgisi
Zorunlu 3 6 Yazdır
TOP-414
Toprak Oluşumu ve Sınıflama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TAB-203
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TAB-411
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-401
Tarımsal İşletmecilik ve Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
TEB-410
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-413
Toprak Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-415
Toprak Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-416
Uzaktan Algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-423
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TOP-402
Deneme Tekniği
Zorunlu 2 2 Yazdır
TOP-425
Toprak Etüd ve Haritalama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TEB-404
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TEB-408
Tarımsal Sigortacılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-421
Arazi Kullanım Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-422
Gübreleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-424
Türkiye Toprakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-427
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-316
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-401
Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Toplam155,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Ali IŞILDAR  
e-mail : aaisil@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462113887  
Fax : 02462371693  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Figen ERASLAN  
e-mail : eraslan@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : 02462114631  
Fax : 02462371693  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ISPARTA  
Genel Bilgi : Bölümde sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak özelliklerinin, kullanım potansiyellerinin, ideal kullanım ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi konularında eğitim- öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm çalışmalarının yürütüldüğü arazi, laboratuar ve sera alt yapıları mevcuttur. Akademik kadro 7 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler Lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 (BU YENİ BÖLÜMLERDE 130 ±10 ) kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Tarım sektöründe, bölümün çalışma konularıyla ilgili sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında nitelikli işgücü yetişmesini sağlamaktır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Bölüm mezunları Tarım Bakanlığına bağlı tarım il müdürlüklerinde, bayındırlık ve iskan , kültür ve turizm, çevre ve orman bakanlıklarında, üniversiteler ve tarımsal araştırma enstitülerinde, il özel idarelerinde, belediyelerde, devlet su işlerinde, bankalarda, ilaç ve gübre bayileri ile tarımsal danışmanlık alanlarında çalışma imkanları bulmaktadırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Bölümde topraklarımızın tanınması, değerlendirilmesi, yönetimi ve korunması temel konularında tarım sektörünün ziraat mühendisi gereksinimini karşılamaya yönelik lisans eğitimi verilmesin temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılmasını ve yeni bilgi ve teknolojilerin ilgililerle paylaşılarak tarımsal gelişime destek verilmesini amaçlamaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Bölümümüzde tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulanmaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik 4 5 3 3 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Tarihi ve Deontolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteoroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Ekoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Sebzecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zootekni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Meyvecilik 5 5 5 5 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeoloji ve Jeomorfoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Fiziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verimlilikte Toprak Testleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Minerolojisi ve Petroğrafi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Verimliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Biyolojisi 3 3 0 5 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bitki Su İlişkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verimlilikte Bitki Analizleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kirliliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Teknikleri ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 3 2 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Kimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak ve Su Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gübre Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Oluşumu ve Sınıflama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzaktan Algılama ve CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topraksız Yetiştiricilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Toprakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve Arge Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gübreleme İlkeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi Kullanım Planlaması 2 3 3 5 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Sigortacılık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi Toplulaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Etüd ve Haritalama 2 3 5 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Deneme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 4 2 0 3 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0