Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-117
Matematik I
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-111
Mesleki Teknik Resim
Zorunlu 2 6 Yazdır
TYS-113
Meteoroloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-120
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEB-502
Genel Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TOP-222
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-102
Kültürtekniğe Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
TYS-104
Ölçme Bilgisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
TYS-106
Autocad ve Çizim Tekniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BAH-201
Bitki Fizyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
BKB-225
Bitki Koruma
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-119
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-201
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-203
Yapı Statiği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TYS-205
Kırsal Yerleşim Tekniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZTB-501
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-206
Tarımsal Mekanizasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
TYS-202
Mukavemet
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-204
Hidrolik
Zorunlu 3 5 Yazdır
TYS-206
Hidroloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TYS-208
Tarımsal İnşaat
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TYS-301
Tarımsal Yapılar
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-303
Sulama
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-313
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TAB-201
Organik ve Sürdürülebilir Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-305
Tarımsal Elektrifikasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-316
İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-405
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-319
Toprak Verimliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-315
İklim Değişikliği ve Kuraklık
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-317
Zemin Mekaniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-319
Toprak Su İlişkileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-321
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TYS-302
Drenaj ve Arazi Islahı
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-304
Betonarme
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-314
Yüzey Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BKB-304
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-302
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-316
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-318
Mühendislik Ölçmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-320
Sera Yapım Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TYS-401
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
TYS-403
Kültürteknik Proje Uygulamaları I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TMB-303
Termodinamik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-304
Sera Mekanizasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-409
Sulama Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-321
Çevre Kirliliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-416
Uzaktan Algılama ve CBS
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-423
Topraksız Yetiştiricilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-405
Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-407
Rekreasyon Alanlarının Sulanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-409
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-411
Su Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TYS-404
Su Kaynaklarının Planlanması
Zorunlu 2 2 Yazdır
TYS-408
Kültürteknik Proje Uygulamaları II
Zorunlu 3 3 Yazdır
TYS-412
Seralarda İklimlendirme Tekniği
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
BAH-308
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
BAH-310
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
BKB-406
Meyve ve Bağ Zararlıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-410
Kültür Bitkilerinin Sulanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-414
Atık Su Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-416
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam169,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Yusuf UÇAR  
e-mail : yusufucar@isparta.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 8565  
Fax : 0 246 237 16 93  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. HASAN ÖZ  
e-mail : hasanoz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462113922  
Fax : 02462371693  
Adres : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 32260 Çünür-Isparta/ TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Bölümde toprak ve su kaynaklarından optimum biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında gerekli tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan ve etkileri uzun dönemli olan önlemlerin incelenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 6 adet öğretim üyesi 2 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; sulama, sulama yöntemleri, bitki su tüketimi, sera yapım ve iklimlendirme tekniği, hayvan barınakları, drenaj ve arazi ıslahı, sulama suyu kalitesi ve tuzluluk, arazi toplulaştırmadır. Bölümün genel Tarımsal Yapılar ve Sulama laboratuarı bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunlarını belirlemek, çözümler ve projeler üreterek, bilgi ve teknolojinin üreticilere aktarılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, ulusal değerlere bağlı, bilgili ve konusunda yetkin, başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş ziraat mühendisi yetiştirmek Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün hedeflerindendir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, tarımda uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçların tarıma kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültürtekniğe Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autocad ve Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İstatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Statiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal İnşaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukavemet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemin Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Su İlişkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sera Yapım Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Ölçmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlıları ile Mücadele Yöntem ve İlaçları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak İşleme Alet ve Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arazi Toplulaştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüzey Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenaj ve Arazi Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekreasyon Alanlarının Sulanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültürteknik Proje Uygulamaları I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topraksız Yetiştiricilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atık Su Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kaynaklarının Planlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültürteknik Proje Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seralarda İklimlendirme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kültür Bitkilerinin Sulanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örtü Altı Yetiştirme Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meyve ve Bağ Zararlıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0