Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-133
Fizik
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-602
Genel Kimya
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-125
Genel Matematik
Zorunlu 2 3 Yazdır
TBT-101
Ekolojiye Giriş
Zorunlu 3 7 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-111
Zooloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-615
Organik Kimya
Zorunlu 2 4 Yazdır
TBT-102
Biyoteknolojide Bilgisayar Programlama
Zorunlu 2 3 Yazdır
TBT-104
Mikrobiyoloji
Zorunlu 3 5 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TBT-201
Biyokimya
Zorunlu 4 6 Yazdır
TBT-203
Bitki ve Hayvan Fizyolojisi
Zorunlu 4 5 Yazdır
TBT-205
Biyoistatistik
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-203
Zootekni
Zorunlu 3 5 Yazdır
TAB-203
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-207
Biyosistem Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-209
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
ZTM-215
Biyosistem Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
BKB-225
Bitki Koruma
Zorunlu 3 5 Yazdır
GDM-226
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TBT-202
Genetiğe Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-204
Hücre Biyolojisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-206
Biyoteknolojiye Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-208
Mesleki İngilizce
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-210
Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-212
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TBT-301
Moleküler Biyoloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-303
Moleküler Laboratuvar Teknikleri l
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-305
Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TBT-307
Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-309
Hayvan Fizyolojisi ve Metabolizması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-311
Mikrobiyal Fizyoloji ve Metabolizma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-313
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü I
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-315
Hayvan Hücre Doku ve Organ Kültürü
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-317
Mikrobiyal Genetik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TBT-302
Moleküler Laboratuvar Teknikleri ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-304
Biyogüvenlik ve Biyoetik
Zorunlu 2 4 Yazdır
TBT-306
Genetik Mühendisliği
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
TBT-308
Hayvan Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-310
Bitki Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-312
Hayvan Biyoteknojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-314
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü II
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-316
Bitki Biyoteknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-318
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TBT-401
Biyoinformatik
Zorunlu 3 4 Yazdır
TBT-403
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Zorunlu 2 4 Yazdır
ZIR-401
Mesleki Uygulama lll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-403
Mezuniyet Tez Çalışması l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TBT-405
Bitki Patajen Etkileşimleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-407
Bitki Zararlı Etkileşimleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-409
Hayvan Patolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-411
Biyoproses Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-413
Nanobiyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-415
Enzim Biyoteknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-417
Enzim Kinetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-419
In vitro Fertilizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TBT-402
Tarımsal Savaşta Biyoteknolojik Yöntemler
Zorunlu 3 3 Yazdır
TBT-404
Endüstriyel Biyoteknoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
TBT-414
Hayvan Gen Kaynakları
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZIR-402
Mesleki Uygulama lV
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-404
Mezuniyet Tez Çalışması ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TBT-406
Moleküler Bitki Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-408
Moleküler Hayvan Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-410
Transgenik Bitkiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
TBT-412
Transgenik Hayvanlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam160,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. NİLGÜN GÖKTÜRK BAYDAR  
e-mail : nilgun@ziraat.sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 4658  
Fax : +90 246 237 1693  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR  
e-mail : ufukca@gmail.com  
Telefon : +90 246 211 4896  
Fax : +90 246 237 1693  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 32260 Isparta  
Genel Bilgi : Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bitkisel Biyoteknoloji, Hayvansal Biyoteknoloji, Enzim ve Mikobiyal Biyoteknoloji anabilim dallarından oluşmaktadır. Son yıllarda moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmeler, tarımsal üretime yeni yaklaşımlar kazandırarak biyoteknolojinin tarımda uygulanmasına olanak sağlamıştır. Geleneksel tarım teknolojileri, hızla artan insan nüfusu için giderek değişen ve tarımsal üretim için olumsuzlaşan çevre koşullarında üretimin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği konusunda yetersiz kalmaktadır. Tarımsal biyoteknoloji, değişmek ve yenilenmek zorunda olan tarımsal üretime yeni yaklaşım ve teknolojiler sunmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nün kuruluş amacı, son yıllarda büyük bir hızla gelişen ve tarım uygulamalarında büyük bir potansiyele sahip olan biyoteknolojinin tarımsal üretimde kullanılmasını sağlayacak bilgili ve bilinçli işgücünü yetiştirmektir. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, moleküler biyoloji ve genetik, genomik ve proteomik, moleküler ıslah, bitkilerde genetik transformasyon teknikleri ve genetik değişimlerin tespiti, doku kültürü teknikleri konusunda uygulamalı eğitimler gerçekleştirerek, hem ülkemiz hem de dünya genelinde tarımsal biyoteknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Kabul Koşulları : T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Program, tarımsal biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetiştirilmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler öncelikle tarımsal ürünlerin yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri sırasında biyoteknolojik uygulamaların gerçekleştirildiği özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabileceklerdir. Bu kuruluşlar arasında özellikle araştırma enstitüleri, tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri bulunmaktadır. Bu sektörlerin yanında Zirai Karantina Müdürlüklerine ait araştırma laboratuarlarında, İl Kontrol Laboratuarlarında, TÜBİTAK'a bağlı Araştırma Merkezlerinde, Tarımsal Analiz Laboratuarlarında, özellikle de son zamanlarda genetiği değiştirilmiş organizmaların test edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacını karşılayacaklardır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler aynı zamanda Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olmaları nedeniyle birçok özel ve kamu kuruluşunda Ziraat Mühendisi olarak da görev yapabileceklerdir. Bu kuruluşlar arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Borsalar, İhracatçı Birlikleri, Devlet Üretim Çiftlikleri, Ziraat Bankası ve Belediyeler bulunmaktadır. Ayrıca Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, mezun oldukları bölümün yanısıra üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji bölümlerinde de araştırmacı olarak çalışabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Ayrıca, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan Çift Anadal programına kaydolabilirler. Yan Dal ve Çift Anadal Üniversite senatosu tarafından belirlenen yönergelere göre düzenlernir.  
Programın Amaçları : - Tarımsal biyoteknoloji alanında eğitim vererek, bu konuda eksikliği duyulan kalifiye eleman ve araştırıcı sayısını artırmak, - Ziraat Fakültelerinin bitkisel ve hayvansal üretim kaynaklı bölümlerinde çalışan araştırmacılara, eğitim-öğretim ve araştırmalarında bilimsel yardım ve destek sağlayarak disiplinler arası işbirliğini artırmak, - Tarımsal biyoteknoloji konusunda hizmet veren özel sektöre uzman işgücü sağlamak ve sanayi gereksinimleri doğrultusunda yapılan araştırmalarla üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, - Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüleri yanında gerek moleküler tanılama gerekse GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) tespiti konusunda eleman açığı bulunan Koruma Kontrol ve Zirai Karantina Genel Müdürlüklerinin laboratuarlarında çalışacak uzman eleman yetiştirmek, - Ülkemiz tarımının gereksinimlerini karşılamak ve problemlerin çözümünde kullanılacak temel ve uygulamalı biyoteknoloji konularında araştırmalar yapmak, - Gıda Güvenliği ve güvenilirliği konusunda toplumu bilinçlendirmek, yasaların oluşturtmasına katkıda bulunmak ve tarımsal biyoteknolojinin topluma kazandırılmasını sağlamak, - Ulusal ve uluslararası öğrenci/araştırmacı değişim ve işbirliklerine katkıda bulunmaktır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları dekanlıkça belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Fakülte Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Fakültemizde / bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini yedi yılda tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler “Başarı Belgesi”, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise “Üstün Başarı Belgesi” almaya hak kazanırlar.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü tam zamanlı ders işleme yöntemi uygulamaktadır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Ekolojiye Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zooloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organik Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoteknolojide Bilgisayar Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki ve Hayvan Fizyolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zootekni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tohum Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gıda Bilimi ve Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hücre Biyolojisi 5 2 5 4 4 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Biyoteknolojiye Giriş 5 3 5 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Genetiğe Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Laboratuvar Teknikleri l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoteknolojide Proje Hazırlama ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Fizyolojisi ve Metabolizması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyal Fizyoloji ve Metabolizma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Biyoteknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Biyoteknojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyal Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetik Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyogüvenlik ve Biyoetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Laboratuvar Teknikleri ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoinformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama lll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Patajen Etkileşimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Zararlı Etkileşimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzim Biyoteknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzim Kinetiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In vitro Fertilizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Hayvan Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Bitki Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgenik Hayvanlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transgenik Bitkiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Biyoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Gen Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama lV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Savaşta Biyoteknolojik Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0