Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
BIO-119
Botanik
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-131
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-606
Genel Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-129
Matematik I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TEB-203
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-101
Tarımsal Sanayide Girişimcilik
Zorunlu 2 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ZTB-102
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
BAH-500
Bahçe Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
FIZ-132
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-120
Matematik II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TAB-500
Tarla Bitkileri
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-102
Teknik Resim
Zorunlu 2 3 Yazdır
TOP-222
Toprak Bilgisi
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
BKB-225
Bitki Koruma
Zorunlu 3 5 Yazdır
MAT-221
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 4 6 Yazdır
TMB-205
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TMB-207
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
TMB-209
Temel Elektrik ve Elektronik Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TYS-221
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ZTB-501
Hayvan Yetiştirme ve Besleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
TMB-204
Makina Elemanları
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-210
Tarımsal Elektrifikasyon
Zorunlu 3 5 Yazdır
TMB-212
Termodinamik
Zorunlu 4 6 Yazdır
TMB-214
Dinamik ve Statik
Zorunlu 4 6 Yazdır
ZTB-411
Araştırma ve Deneme Metotları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-220
Tarımda Sürdürebilir Yaklaşımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-222
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-224
Enformatik ve Bilgisayar Programlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-226
Biyogaz Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-228
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
TMB-301
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-301
Mesleki Uygulama l
Zorunlu 1 3 Yazdır
TEB-306
Tarımsal Yayım ve İletişim
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-307
Ürün İşleme İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-309
Ergonomi ve İş Güvenliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-313
Araştırma Planlaması ve Sunum Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-315
Taşıma ve İletim Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-319
Tarım Makinaları İşletmeciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-321
Sera Mekanizasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-323
İmalat Mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-325
Sulama Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-316
Arazi Toplulaştırma
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
TMB-302
Toprak İşleme Alet ve Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
TMB-340
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ZIR-302
Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 1 3 Yazdır
BAH-401
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-310
Ölçme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-316
İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-318
Enerji Yönetimi Esasları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-320
Bilgisayar Destekli Modelleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-322
Biyolojik Malzeme Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-324
Meliorasyon Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-326
Makina Malzeme Bilgisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-328
Kompost Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TOP-405
Bitki Besleme ve Gübreleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-302
Drenaj ve Arazi Islahı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-317
Zemin Mekaniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
TMB-421
Hasat ve Harman Makinaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
ZIR-408
Mezuniyet Tez Çalışması
Zorunlu 1 3 Yazdır
ZIR-600
Staj
Zorunlu 0 8 Yazdır
TMB-415
Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-419
Yakıtlar ve Yanma
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-423
Isı Transferi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-430
Tarım Makinaları Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-431
Hayvancılıkta Mekanizasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-433
Bitki Koruma Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-435
Tarım Makinaları Ayar ve Bakım Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-437
Güneş Enerjisi Teknolojileri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-439
Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
TMB-441
Termik Motorlar ve Tarım Traktörleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
TYS-409
Tarım Ürünleri Depolama Yapıları
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
TMB-400
Sanayi İş Yeri Eğitimi
Zorunlu 30 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı30,0030,00
Toplam175,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
BAH-801
Hobi Bahçeciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
BAH-802
Bitki Çoğaltma
Seçmeli 2 3 Yazdır
BKB-803
Brice Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
TMB-802
Tarımda Enerji Kullanımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
ZTB-801
Pet Hayvanları Yetiştiriciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Kamil EKİNCİ  
e-mail : kamilekinci@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118522  
Fax : 2118696  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi ÖNDER UYSAL  
e-mail : onderuysal@sdu.edu.tr  
Telefon : 2118607  
Fax : 2118696  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Doğu Kampüsü, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2002-2003 Öğretim yılında lisans, 2003-2004 Öğretim Yılında ise Yüksek lisans, 2010-2011doktora programına başlamıştır. Yeni tarım alet ve makine prototiplerini yapmak veya var olan makinelerin geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır. Yukarıda adı geçen konularda “danışmanlık hizmeti vermek” gibi konular bölümün çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Zirai Kredili Satışına Teşkil Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Deney Raporları” hazırlama yetkisi (15 Haziran 2009 ).  
Edinilen Ünvan : Ziraat Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : -  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : -  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : -  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : -  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : -  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarla Bitkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvan Yetiştirme ve Besleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yapılar ve Sulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma ve Deneme Metotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Sürdürebilir Yaklaşımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enformatik ve Bilgisayar Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyogaz Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşçi Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Elektrifikasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termodinamik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makina Elemanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamik ve Statik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sera Mekanizasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İmalat Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Yayım ve İletişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taşıma ve İletim Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Uygulama ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekim Bakım Gübreleme Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompost Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İklimlendirme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enerji Yönetimi Esasları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyolojik Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meliorasyon Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenaj ve Arazi Islahı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemin Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toprak İşleme Alet ve Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Modelleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Besleme ve Gübreleme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makina Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isı Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarım Makinaları Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Mekanizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Koruma Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termik Motorlar ve Tarım Traktörleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasat ve Harman Makinaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezuniyet Tez Çalışması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanayi İş Yeri Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0