Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-111
Temel Sanat Eğitimi I
Zorunlu 11,5 12 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RES-103
Desene Giriş I
Zorunlu 4 6 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-112
Temel Sanat Eğitimi II
Zorunlu 11,5 14 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RES-104
Desene Giriş II
Zorunlu 4 7 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
RES- 213
Desen I
Zorunlu 3 6 Yazdır
RES-205
Modernizm ve Modern Sanata Giriş I
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-223
Resim I
Zorunlu 9,5 11 Yazdır
RES- 215
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-217
Seramik I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-219
Artistik Desen I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-221
Duvar Resmi I
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
RES-206
Modernizm ve Modern Sanata Giriş II
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-216
Desen II
Zorunlu 3 6 Yazdır
RES-226
Resim II
Zorunlu 9,5 11 Yazdır
RES-218
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-220
Seramik II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-222
Artistik Desen II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-224
Duvar Resmi II
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
RES-305
Güncel Sanat I
Zorunlu 3 3 Yazdır
RES-317
Resim III
Zorunlu 9,5 10 Yazdır
RES-331
Desen III
Zorunlu 2,5 6 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
RES-319
Estetik ve Sanat Felsefesi I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-321
Özgün Baskı Resim I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-323
Üç Boyutlu Tasarım Uygulama I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-325
Modelaj I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-327
Artistik Desen III
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-329
Duvar Resmi III
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
RES-306
Güncel Sanat II
Zorunlu 3 3 Yazdır
RES-320
Resim IV
Zorunlu 9,5 10 Yazdır
RES-336
Desen-IV
Zorunlu 3 6 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
RES-322
Estetik ve Sanat Felsefesi II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-326
Özgün Baskı Resim II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-328
Üç Boyutlu TAsarım Uygulama II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-330
Modelaj II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-332
Artistik Desen IV
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-334
Duvar Resmi IV
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
RES-405
Cumhuriyet Dönemi Sanatı I
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-421
Resim V
Zorunlu 10 10 Yazdır
RES-423
Desen V
Zorunlu 3 3 Yazdır
RES-425
Sergi Tasarımı ve Müzecilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-427
Özgün Baskı Resim III
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-429
Heykel I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-431
Dijital Tasarım I
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-433
Artistik Desen V
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-435
Duvar Resmi V
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
RES-406
Cumhuriyet Dönemi Sanatı II
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-422
Resim VI
Zorunlu 10 10 Yazdır
RES-424
Desen VI
Zorunlu 3 3 Yazdır
RES-426
Sanat Eleştirisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-428
Özgün Baskı Resim IV
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-430
Dijital Tasarım II
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-432
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-434
Artistik Desen VI
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-436
Duvar Resmi VI
Seçmeli 3 4 Yazdır
RES-438
Heykel II
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam179,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. SADETTİN SARI  
e-mail : sadettinsari@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3562  
Fax : 0 246 211 3551  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi MAVİ ÇAKMAKÇI  
e-mail : mavicakmakci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3558  
Fax : 0 246 211 3551  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkezi Derslikler Binası, Doğu Yerleşkesi, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Resim bölümünde 8 yarıyıl eğitim verilmektedir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı öğrenci sayısı 'dür. Anasanat Dalında beş yardımcı doçent ve üç öğretim görevlisi bir okutman bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Resim Sanatçısı  
Yeterlilik Düzeyi : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu çalışmasına yönelik sözlü savunma yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümü?ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı ?sayısal, sözel, eşit ağırlıklı alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Resim bölümü giriş sınavları üç aşamalı yetenek sınavlarından oluşur. Resim Bölümü için desen sınavı 50, imgesel sınavı 50 olmak üzere toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılır ve ortalaması alınır. Ortalaması 50 ve üzerinde olan adaylar ?genel kültür-mülakat? sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Genel değerlendirme ?Desen","İmgesel?, ?Genel Kültür-Mülakat? sınavları üzerinden yapılır. Sıralama en büyükten en küçüğe doğru yapılır. İlk 15 kişi asil, ikinci 15 kişi ise yedek olmak üzere 30 kişi üzerinden sıralama yapılır. Sonuçlar rakam ile değil ?Başarılı? ve ?Başarısız? şeklinde ilan edilir. Asil kayıt listesine giren öğrenciler, kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda eğitim alan ortalaması 3 ve üzeri olan her ikinci sınıf öğrencisi yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin bölüme kabulü yıllık ortalaması, öğrenci dosyası, derslerinin program ve içeriklerinin uyumu göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencinin kendisine özel bir intibak programı hazırlanır. Üniversite tarafından onaylanan ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş olan Erasmus, Farabi vb. öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinden ve yurtdışından gelen öğrencilere ders verilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında (www.gsf.sdu.edu.tr) yer almaktadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrencinin önceki eğitimiye ilgili almış olduğu dersler, bölüm kurullarında görüşülerek ilgili dersler için muhafiyet durumuna karar verilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilerin yapıcı, yaratıcı güçlerini 4 yıllık lisans dönemi boyunca kültür birikimi, bilgi ve deneyimlerini oluşturmaları, kendilerine özgü bir dille görsel biçim dünyalarını kurabilme yetisi kazanarak aldıkları sanat eğitimi kapsamında çalışmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin Görsel Plastik Unsurlarla, her türlü malzeme ve Tekniği kullanarak özgür ve özgün biçim dillerini açığa çıkarabilme anlayışı ile çalışmalarını üretilme yetisi kazanmaları.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız; kendi atölyelerinde, müzelerde, sanat galerilerinde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde görev alabilirler, ayrıca Serbest Sanatçı, Resim Öğretmeni, Sanat Danışmanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca bölümümüzde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları da uygulanmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci; Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri, Fen- Edebiyat Fakültelerinin Sanat Tarihi Bölümleri, Sanat Tasarım Fakültelerinin ilgili bölümleri, çeşitli fakültelerin Restorasyon Bölümleri veya alandan öğrenci kabul eden diğer sanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına başvuruda bulunabilirler.  
Programın Amaçları : Öğrencilerin yapıcı, yaratıcı güçlerini 4 yıllık lisans dönemi boyunca kültür birikimi, bilgi ve deneyimlerini oluşturmaları, kendilerine özgü bir dille görsel biçim dünyalarını kurabilme yetisi kazanarak aldıkları sanat eğitimi kapsamında çalışmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin Görsel Plastik Unsurlarla, her türlü malzeme ve Tekniği kullanarak özgür ve özgün biçim dillerini açığa çıkarabilme anlayışı ile çalışmalarını üretilme yetisi kazanmaları.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev, uygulama veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu çalışmasına yönelik sözlü savunma yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Desene Giriş I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sanat Tarihi l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel Sanat Eğitimi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Sanat Eğitimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihi ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desene Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizm ve Modern Sanata Giriş I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Desen I 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme I 4 4 5 4 4 5 3 2 1 2 2 2 4 4 3
Resim I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Artistik Desen I 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
Duvar Resmi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Artistik Desen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizm ve Modern Sanata Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sanat I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Resim III 3 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estetik ve Sanat Felsefesi I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Özgün Baskı Resim I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Üç Boyutlu Tasarım Uygulama I 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelaj I 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen III 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi III 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen III 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen-IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelaj II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üç Boyutlu TAsarım Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estetik ve Sanat Felsefesi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sanat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatı I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Resim V 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen V 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi V 4 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Tasarımı ve Müzecilik 2 1 5 5 5 4 2 5 4 4 4 2 3 5 2
Özgün Baskı Resim III 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Heykel I 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen V 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heykel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen VI 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0
Resim VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0