Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-111
Temel Sanat Eğitimi I
Zorunlu 11,5 12 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RES-101
Desen I
Zorunlu 4 6 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-112
Temel Sanat Eğitimi II
Zorunlu 11,5 14 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
RES-102
Desen II
Zorunlu 4 7 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
RES-201
Resim I
Zorunlu 9,5 13 Yazdır
RES-205
Modernizm ve Modern Sanata Giriş I
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-203
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-207
Seramik I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-209
Artistik Desen I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-211
Fotoğrafcılık ve Video I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-213
Duvar Resmi I
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
RES-202
Resim II
Zorunlu 9,5 13 Yazdır
RES-206
Modernizm ve Modern Sanata Giriş II
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-204
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-208
Seramik II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-210
Artistik Desen II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-212
Fotoğrafcılık ve Video II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-214
Duvar Resmi II
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
RES-301
Resim III
Zorunlu 6,5 7 Yazdır
RES-303
Desen III
Zorunlu 3 5 Yazdır
RES-305
Güncel Sanat I
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-301
Estetik ve Sanat Felsefesi I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-307
Özgün Baskı Resim I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-309
Üç Boyutlu Tasarım ve Uygulama I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-311
Modelaj I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-313
Artistik Desen III
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-315
Duvar Resmi III
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
RES-302
Resim IV
Zorunlu 6,5 7 Yazdır
RES-304
Desen IV
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
RES-306
Güncel Sanat II
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-302
Estetik ve Sanat Felsefesi II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-308
Özgün Baskı Resim II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-310
Üç Boyutlu Tasarım ve Uygulama II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-312
Modelaj II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-314
Girişimcilik
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-316
Artistik Desen IV
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-318
Duvar Resmi IV
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
RES-401
Resim V
Zorunlu 9,5 10 Yazdır
RES-403
Desen V
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RES-405
Cumhuriyet Dönemi Sanatı I
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-407
Sergi Tasarımı ve Müzecilik
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-409
Özgün Baskı Resim III
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-411
Heykel I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-413
Dijital Tasarım I
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-415
Artistik Desen V
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-417
Duvar Resmi V
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
RES-402
Resim VI
Zorunlu 7,5 10 Yazdır
RES-404
Desen VI
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
RES-406
Cumhuriyet Dönemi Sanatı II
Zorunlu 2 5 Yazdır
RES-408
Sanat Eleştirisi
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-410
Özgün Baskı Resim IV
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-412
Heykel II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-414
Dijital Tasarım II
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-416
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-418
Artistik Desen VI
Seçmeli 3 6 Yazdır
RES-420
Duvar Resmi VI
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Toplam163,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. SADETTİN SARI  
e-mail : sadettinsari@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3562  
Fax : 0 246 211 3551  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi MAVİ ÇAKMAKÇI  
e-mail : mavicakmakci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 3558  
Fax : 0 246 211 3551  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Merkezi Derslikler Binası, Doğu Yerleşkesi, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Resim bölümünde 8 yarıyıl eğitim verilmektedir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılı öğrenci sayısı 'dür. Anasanat Dalında beş yardımcı doçent ve üç öğretim görevlisi bir okutman bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Resim Sanatçısı  
Yeterlilik Düzeyi : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu çalışmasına yönelik sözlü savunma yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Resim Bölümü?ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı ?sayısal, sözel, eşit ağırlıklı alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Resim bölümü giriş sınavları üç aşamalı yetenek sınavlarından oluşur. Resim Bölümü için desen sınavı 50, imgesel sınavı 50 olmak üzere toplam 100 üzerinden değerlendirme yapılır ve ortalaması alınır. Ortalaması 50 ve üzerinde olan adaylar ?genel kültür-mülakat? sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Genel değerlendirme ?Desen","İmgesel?, ?Genel Kültür-Mülakat? sınavları üzerinden yapılır. Sıralama en büyükten en küçüğe doğru yapılır. İlk 15 kişi asil, ikinci 15 kişi ise yedek olmak üzere 30 kişi üzerinden sıralama yapılır. Sonuçlar rakam ile değil ?Başarılı? ve ?Başarısız? şeklinde ilan edilir. Asil kayıt listesine giren öğrenciler, kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda eğitim alan ortalaması 3 ve üzeri olan her ikinci sınıf öğrencisi yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin bölüme kabulü yıllık ortalaması, öğrenci dosyası, derslerinin program ve içeriklerinin uyumu göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencinin kendisine özel bir intibak programı hazırlanır. Üniversite tarafından onaylanan ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş olan Erasmus, Farabi vb. öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinden ve yurtdışından gelen öğrencilere ders verilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi Güzel Sanatlar Fakültesi internet sayfasında (www.gsf.sdu.edu.tr) yer almaktadır.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrencinin önceki eğitimiye ilgili almış olduğu dersler, bölüm kurullarında görüşülerek ilgili dersler için muhafiyet durumuna karar verilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilerin yapıcı, yaratıcı güçlerini 4 yıllık lisans dönemi boyunca kültür birikimi, bilgi ve deneyimlerini oluşturmaları, kendilerine özgü bir dille görsel biçim dünyalarını kurabilme yetisi kazanarak aldıkları sanat eğitimi kapsamında çalışmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin Görsel Plastik Unsurlarla, her türlü malzeme ve Tekniği kullanarak özgür ve özgün biçim dillerini açığa çıkarabilme anlayışı ile çalışmalarını üretilme yetisi kazanmaları.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız; kendi atölyelerinde, müzelerde, sanat galerilerinde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde görev alabilirler, ayrıca Serbest Sanatçı, Resim Öğretmeni, Sanat Danışmanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca bölümümüzde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları da uygulanmaktadır.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci; Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri, Fen- Edebiyat Fakültelerinin Sanat Tarihi Bölümleri, Sanat Tasarım Fakültelerinin ilgili bölümleri, çeşitli fakültelerin Restorasyon Bölümleri veya alandan öğrenci kabul eden diğer sanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına başvuruda bulunabilirler.  
Programın Amaçları : Öğrencilerin yapıcı, yaratıcı güçlerini 4 yıllık lisans dönemi boyunca kültür birikimi, bilgi ve deneyimlerini oluşturmaları, kendilerine özgü bir dille görsel biçim dünyalarını kurabilme yetisi kazanarak aldıkları sanat eğitimi kapsamında çalışmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır. Öğrencilerin Görsel Plastik Unsurlarla, her türlü malzeme ve Tekniği kullanarak özgür ve özgün biçim dillerini açığa çıkarabilme anlayışı ile çalışmalarını üretilme yetisi kazanmaları.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev, uygulama veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ilaveten, öğrencinin bireysel ya da ekip olarak hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu çalışmasına yönelik sözlü savunma yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı eğitim.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Desen I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 1 0 0 0 0
Temel Sanat Eğitimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Sanat Tarihi l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihi ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Sanat Eğitimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Resim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seramik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizm ve Modern Sanata Giriş I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotoğrafcılık ve Video I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitoloji ve İkonografik Çözümleme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotoğrafcılık ve Video II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modernizm ve Modern Sanata Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seramik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sanat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üç Boyutlu Tasarım ve Uygulama I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estetik ve Sanat Felsefesi I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Modelaj I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelaj II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estetik ve Sanat Felsefesi II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Üç Boyutlu Tasarım ve Uygulama II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üniversite Ortak Seçmeli II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güncel Sanat II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Tasarım I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Tasarımı ve Müzecilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heykel I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heykel II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duvar Resmi VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fikri Mülkiyet Hakları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Sanatı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dijital Tasarım II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özgün Baskı Resim IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artistik Desen VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Eleştirisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desen VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resim VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0