Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-105
Temel Sanat Eğitimi l
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
SER-101
Alçı Şekillendirme Model Kalıp Yöntemleri l
Zorunlu 3 4 Yazdır
SER-103
Seramik Temel Sanat Eğitimi l
Zorunlu 5 5 Yazdır
SER-105
Teknik Resim Perspektif l
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-107
Seramik Kimyası I
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-109
Seramik Sırları ve Pişirme Yöntemleri l
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
GSF-106
Temel Sanat Eğitimi ll
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-102
Alçı Şekillendirme Model Kalıp Yöntemleri ll
Zorunlu 3 4 Yazdır
SER-104
Seramik Temel Sanat Eğitimi ll
Zorunlu 5 5 Yazdır
SER-106
Teknik Resim Perpektif ll
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-108
Seramik Kimyası ll
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-110
Seramik Sırları ve Pişirim Yöntemleri ll
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
SER-201
Alçı Şekillendirme ve Modern Kalıp Yöntemleri lll
Zorunlu 3 6 Yazdır
SER-203
Çamur Tornasında Şekillendirme l
Zorunlu 4 8 Yazdır
SER-205
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması l
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SER-209
Seramik Sanat Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-207
Seramik Desen l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-211
Geleneksel Sanatlar Atölyesi l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-217
Cam Atölyesi l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
SER-202
Alçı Şekillendirme ve Model Kalıp Yöntemleri lV
Zorunlu 3 4 Yazdır
SER-204
Çamur Tornasında Şekillendirme ll
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SER-206
Seramik Teknolojisi ve Uygulama ll
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
SER-214
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
SER-208
Seramik Desen ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-210
Cam Atölyesi ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-212
Geleneksel Sanatlar Atölyesi ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
GSF-305
Estetik ve Sanat Felsefesi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-301
Teknik Dekor Uygulama l
Zorunlu 3 6 Yazdır
SER-303
Yüzeysel Tasarım l
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-305
Çağdaş Sanat Yorumları l
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-313
Çamur Tornasında Tasarım Teknikleri l
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
SER-309
Türk Çini Desenleri l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-315
Seramik Serigrafi
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-317
Seramik Montoj Teknikleri l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-319
Serbest Cam Tasarımı l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
GSF-306
Estetik ve Sanat Felsefesi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-302
Teknik Dekor Uygulama ll
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
SER-304
Yüzeysel Tasarım ll
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-306
Çağdaş Sanat Yorumları ll
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-316
Staj II
Zorunlu 0 8 Yazdır
SER-318
Cam Serigrafi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-310
Türk Çini Desenleri ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-314
Çamur Tornasında Tasarım Teknikleri ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-320
Seramik Montaj Teknikleri ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-322
Serbest Cam Tasarımı ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
SER-401
Bitirme Projesi l
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-403
Yöntem Bilim
Zorunlu 3 5 Yazdır
SER-405
Serbest Seramik Tasarımı I
Zorunlu 5 10 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-407
Seramik Heykel ve Teknikleri
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-409
Seramik Restorasyon l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-411
Seramik Astarları ve Boyaları
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-413
Endstüriyel Seramik Tasarımı l
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-415
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
SER-402
Serbest Seramik Tasarımı ll
Zorunlu 5 10 Yazdır
SER-404
Bitirme Projesi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
SER-414
Endüstriyel Seramik Tasarımı ll
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SER-406
Seramik Restorasyon ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-408
Portfolyo Tasarımı
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-410
Girişimcilik
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
SER-412
Seramik Astar ve Boyaları ll
Seçmeli 3,5 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Toplam164,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Serap ÜNAL  
e-mail : serapunal@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 16 77  
Fax : 0246 237 10 47  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Serap ÜNAL  
e-mail : serapunal@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 16 75  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 32260 ISPARTA-Türkiye  
Genel Bilgi : Yerel doğal kaynaklardan yararlanarak bilimsel-sanatsal gelişmeler sağlamayı, bu amaç doğrultusunda öğrencilere, bilimsel ve sanatsal olarak verilen eğitim ile kendi yaratıcı düşüncelerini ortaya koyma fırsatı sunmayı hedeflemektedir  
Edinilen Ünvan : Seramik sanatçısı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Seramik Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı ‘sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ya da yabancı dil’ alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültemizin iki aşamalı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler son olarak Seramik Bölümü uygulama sınavına tabi tutulur ve başarılı olanlar yerleştirme işlemine alınır. Asil kayıt listesine giren öğrenciler, kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda eğitim alan ortalaması 3 ve üzeri olan her ikinci sınıf öğrencisi yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin bölüme kabulü yıllık ortalaması, öğrenci dosyası, derslerinin program ve içeriklerinin uyumu göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencinin kendisine özel bir intibak programı hazırlanır. Üniversite tarafından onaylanan ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş olan Erasmus vb. öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler. (Öğrencilerde dersleri takip edebilmelerini sağlayacak derecede Türkçe dilbilgisi yeterliliği aranacaktır.) Fakülte internet sayfasında (www.gsf.sdu.edu.tr) bölüm ön kayıt şartları ve giriş sınavlarıyla ilgili bilgiye ulaşmak mümkündür  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin muafiyetiyle ilgili kararlar; önce Bölüm Kurulu'nun onayı daha sonra ise Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayıyla uygulanır  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Seramik sanatı ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yapabilme.Etik kurallara uygun insanı önceleyen şeffaf ve katılımcı, öğrenci odaklı kaliteli çalışmalar yapabilme.Günümüz seramik endüstrisinin sanatsal, tarihsel ve kültürel boyutları ile bireyleri özgün tasarımlara yöneltme.Anadolu çömlek kültüründen yola çıkarak modern endüstriyel tasarımlar yapabilme.Yöre hammadelerini tanıyıp yerel hammaddelerini ülke ekonomisine kazandırma.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Seramik sektöründe fabrikalarda, atölyelerde, anasanat dallarına ilişkin uzman olarak çalışabilirler. Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Seramik Anasanat Dalı, Arkeoseramik Anasanat Dalı ile Fen- Edebiyat Fakültelerinin Sanat Tarihi Bölümleri, Sanat Tasarım Fakülteleri, Fakültelerin Restorasyon Bölümleri veya alandan öğrenci kabul eden diğer sanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına başvuruda bulunabilirler.  
Programın Amaçları : Seramik sanatı alanında teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, geleceğe yönelik akademik bilgi birikimine sahip sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarım alışkanlığı kazanmış etik kurallara uygun insanı önceleyen şeffaf ve katılımcı, öğrenci odaklı kaliteli çalışmalar yapabilen bireyler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Derslerin teorik olarak anlatımının yanında uygulamalarla desteklenmesi