Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MUZ-103
Müziğe Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-105
Müzik Tarihi'ne Giriş I
Zorunlu 4 4 Yazdır
MUZ-107
Müzik ve Toplum I
Zorunlu 4 4 Yazdır
MUZ-121
Piyano I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-123
Koro I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-125
Bireysel Ses Eğitimi I
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-127
Ana Çalgı I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-104
Müziğe Giriş II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-106
Müzik Tarihi'ne Giriş II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-108
Müzik ve Toplum II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-122
Piyano II
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-136
Koro II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-138
Bireysel Ses Eğitimi II
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-140
Anaçalgı II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-112
Yazılı Anlatım Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-118
Müzik Teknolojisine Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-132
Türk Müzik Tarihi'ne Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
MUZ-205
Müzik Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-207
Müzik Biliminde Yöntem I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-221
Antropoloji Kuramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-227
Armoni I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-243
Müzik Teorisi Uygulamaları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-247
Türk Halk Müziği I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-251
Piyano III
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-253
Koro III
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-255
Anaçalgı III
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-233
Müzik Felsefesi-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-235
Akustik Analizlerİ
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-237
Türk Müzik Tarihi-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-239
Muzik Toplulukları-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
MUZ-206
Müzik Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-208
Müzik Biliminde Yöntem II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-210
Müzik Antropolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-228
Armoni II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-244
Müzik Teorisi Uygulamaları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-248
Türk Halk Müziği II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-252
Piyano IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-254
Koro IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-256
Anaçalgı IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-234
Müzik Felsefesi-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-236
PA Sistemleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-238
Türk Müzik Tarihi-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-240
Müzik Toplulukları-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
MUZ-303
Müzik Analizleri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-307
Alan Araştırma Teknikleri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-309
Müzik Etnografisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-323
Armoni III
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-345
Müzik Teorisi Uygulamaları III
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-351
Piyano V
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-353
Koro V
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-357
Yöresel Müzik Repertuarı
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-363
Anaçalgı V
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-319
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-333
Müzik Teknolojisinde Miks Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-337
Müzik Toplulukları III
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-339
Oda Müziğine Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-349
Müzik Biliminde Yöntem III
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
MUZ-304
Müzik Analizleri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-306
Alan Araştırma Teknikleri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-308
Türk Müzik Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-322
Armoni IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-346
Müzik Teorisi Uygulamaları IV
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUZ-348
GTSM Kuramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-352
Piyano VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-354
Koro VI
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-364
Anaçalgı VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-320
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-324
Müzik Toplulukları IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-334
Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-336
Oda Müziği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-350
Müzik Biliminde Yöntem IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
MUZ-401
Müzik ve Medya
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-405
Türk Popüler Müzik Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-407
Dünya Müzikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-409
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-451
Koro VII
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-455
Anaçalgı VII
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-421
Popüler Müzik Tarihi I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-425
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-427
Besteleme Teknikleri I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-433
Müzik Toplulukları V
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-435
Müzik Teknolojisi Uygulama I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-437
Yorumculuğa Giriş
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-439
Osmanlı Türkçesi'ne Giriş
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
MUZ-408
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-410
Bitirme Ödevi
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUZ-452
Koro VIII
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-456
Anaçalgı VIII
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-414
Popüler Müzik Tarihi II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-420
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-422
Girişimcilik
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-424
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-426
Besteleme Teknikleri II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-432
Müzik Toplulukları VI
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-436
Müzik Teknolojisi Uygulama II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-438
Yorumculuk
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-440
Osmanlı Türkçesi
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam183,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi MEBRURE AYÇA ÖNAL  
e-mail : aycaacar@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 3580  
Fax : 0246 211 3551  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. A.Levent YÜKSEL  
e-mail : leventyuksel@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 35 68  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doğu Kampüs Çünür/ISPARTA  
Genel Bilgi : Müzik Bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalında müzikoloji disiplinine yönelik 8 yarıyıllık bir programa dayalı eğitim verilmektedir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde bulunan Müzik Bölümünde öğrenci olmak isteyen bir kişi sınavlara ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavdan en az baraj puanı geçecek bir puan almalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümü dahilinde yapılan yetenek sınavlarından başarılı olan öğrenciler Müzik bölümüne kayıt yaptırabilmektedirler. Müzik bölümü, aynı zamanda Türkiye ve yurtdışındaki denk programlarda eğitim veren üniversitelerden de değişim programları ve öğrenci transfer mekanizmalarıyla, öğrenciler kabul etmektedir. Detaylı bilgiler üniversitemizin ilgili birimlerinden alınabilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Gerekli işlemler bölümümüzce yapılmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Müzik bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalının hedefi tarihsel ve çağdaş kaynakları kullanarak tarihsel, güncel, teorik, bölgesel nitelikli müzikoloji problemlerini çözebilecek, bu konularda araştırmalar yapabilecek (vokal/çalgısal) icra becerisine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar, eğitim kurumları, medya kuruluşları, müzik kütüphaneleri ve müzikoloji disiplinini ilgilendiren ortamlarda çalışma becerisine sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Müzik bölümü mezunlarının , müzik sanatı, müzikoloji ve sosyal bilimler alanları ile ilgili programlarda yüksek lisans ( ve ardından doktora) eğitimi alabilmeleri amacıyla ilgili enstitülere başvurmaları mümkündür.  
Programın Amaçları : Müzik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi misyonu (toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinen) ve vizyonunda belirlenen (evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedefi) değerler ve ilkeleriyle örtüşen bilişsel, duyuşsal ve devinişssel davranışlarını; bilim, kültür, sanat ve müzik etik ve estetik değerlerine sahip bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize?nin %40?ı, 1 final sınavı?nın %60?ına eklenerek en son not elde edilir. Öte yandan bazı öğretim elemanlarının final notuna etki ettirmek üzere ilave ödev veya sınav talep edebileceğini belirtmek gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : Müzik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için gerekli krediyi toplamak amacıyla seçmeli/zorunlu derslerin sınavlarından geçmesi ve bir mezuniyet projesi hazırlayarak jüri önünde başarılı bir sunum yapması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : tam zamanlı