Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-101
Piyano I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-103
Müziğe Giriş I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-105
Müzik Tarihi'ne Giriş I
Zorunlu 4 4 Yazdır
MUZ-107
Müzik ve Toplum I
Zorunlu 4 4 Yazdır
MUZ-113
Koro I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-115
Bireysel Ses Eğitimi I
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-117
Ana Çalgı I
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-102
Piyano II
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-104
Müziğe Giriş II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-106
Müzik Tarihi'ne Giriş II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-108
Müzik ve Toplum II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-126
Koro II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-128
Bireysel Ses Eğitimi II
Zorunlu 1 1 Yazdır
MUZ-130
Ana Çalgı II
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-112
Yazılı Anlatım Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-118
Müzik Teknolojisine Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-132
Türk Müzik Tarihi'ne Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MUZ-205
Müzik Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-207
Müzik Biliminde Yöntem I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-221
Antropoloji Kuramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-223
Koro III
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-227
Armoni I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-241
Piyano III
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-243
Müzik Teorisi Uygulamaları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-245
Anaçalgı III
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-247
Türk Halk Müziği I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-233
Müzik Felsefesi-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-235
Akustik Analizlerİ
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-237
Türk Müzik Tarihi-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-239
Muzik Toplulukları-I
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MUZ-206
Müzik Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-208
Müzik Biliminde Yöntem II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-210
Müzik Antropolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-224
Koro IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-228
Armoni II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-242
Piyano IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-244
Müzik Teorisi Uygulamaları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-246
Anaçalgı IV
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-248
Türk Halk Müziği II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-234
Müzik Felsefesi-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-236
PA Sistemleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-238
Türk Müzik Tarihi-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
MUZ-240
Müzik Toplulukları-II
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MUZ-303
Müzik Analizleri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-307
Alan Araştırma Teknikleri I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-309
Müzik Etnografisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-313
Koro V
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-323
Armoni III
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-341
Piyano V
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-343
Anaçalgı V
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-345
Müzik Teorisi Uygulamaları III
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-347
Yöresel Müzik Repertuarı
Zorunlu 1 1 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-319
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-333
Müzik Teknolojisinde Miks Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-337
Müzik Toplulukları III
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-339
Oda Müziğine Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-349
Müzik Biliminde Yöntem III
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MUZ-304
Müzik Analizleri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-306
Alan Araştırma Teknikleri II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-308
Türk Müzik Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-314
Koro VI
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-322
Armoni IV
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-342
Piyano VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-344
Anaçalgı VI
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-346
Müzik Teorisi Uygulamaları IV
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUZ-348
GTSM Kuramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-320
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-324
Müzik Toplulukları IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-334
Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-336
Oda Müziği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MUZ-350
Müzik Biliminde Yöntem IV
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MUZ-401
Müzik ve Medya
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-405
Türk Popüler Müzik Tarihi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-407
Dünya Müzikleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-409
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-411
Koro VII
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-445
Anaçalgı VII
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-421
Popüler Müzik Tarihi I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-425
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-427
Besteleme Teknikleri I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-433
Müzik Toplulukları V
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-435
Müzik Teknolojisi Uygulama I
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-437
Yorumculuğa Giriş
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-439
Osmanlı Türkçesi'ne Giriş
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MUZ-408
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MUZ-410
Bitirme Ödevi
Zorunlu 4 6 Yazdır
MUZ-428
Koro VIII
Zorunlu 2 2 Yazdır
MUZ-446
Anaçalgı VIII
Zorunlu 2 3 Yazdır
MUZ-414
Popüler Müzik Tarihi II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-420
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-422
Girişimcilik
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-424
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-426
Besteleme Teknikleri II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-432
Müzik Toplulukları VI
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-436
Müzik Teknolojisi Uygulama II
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-438
Yorumculuk
Seçmeli 2 5 Yazdır
MUZ-440
Osmanlı Türkçesi
Seçmeli 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Toplam182,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. ÖMER TÜRKMENOĞLU  
e-mail : omerturkmenoglu@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 3580  
Fax : 0246 211 3551  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. A.Levent YÜKSEL  
e-mail : leventyuksel@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 35 68  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doğu Kampüs Çünür/ISPARTA  
Genel Bilgi : Müzik Bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalında müzikoloji disiplinine yönelik 8 yarıyıllık bir programa dayalı eğitim verilmektedir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde bulunan Müzik Bölümü?nde öğrenci olmak isteyen bir kişi sınavlara ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavdan en az baraj puanı geçecek bir puan almalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümü dahilinde yapılan yetenek sınavlarından başarılı olan öğrenciler Müzik bölümüne kayıt yaptırabilmektedirler. Müzik bölümü, aynı zamanda Türkiye ve yurtdışındaki denk programlarda eğitim veren üniversitelerden de değişim programları ve öğrenci transfer mekanizmalarıyla, öğrenciler kabul etmektedir. Detaylı bilgiler üniversitemizin ilgili birimlerinden alınabilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Gerekli işlemler bölümümüzce yapılmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Müzik bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalının hedefi tarihsel ve çağdaş kaynakları kullanarak tarihsel, güncel, teorik, bölgesel nitelikli müzikoloji problemlerini çözebilecek, bu konularda araştırmalar yapabilecek (vokal/çalgısal) icra becerisine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar, eğitim kurumları, medya kuruluşları, müzik kütüphaneleri ve müzikoloji disiplinini ilgilendiren ortamlarda çalışma becerisine sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Müzik bölümü mezunlarının , müzik sanatı, müzikoloji ve sosyal bilimler alanları ile ilgili programlarda yüksek lisans ( ve ardından doktora) eğitimi alabilmeleri amacıyla ilgili enstitülere başvurmaları mümkündür.  
Programın Amaçları : Müzik Bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalında, çok boyutlu ve interdisipliner bakış açısıyla sadece alan araştırması, etnografik çalışmaya dayalı olarak değil aynı zamanda farklı coğrafya ve zaman dilimlerine işaret eden tarihsel çalışmalar yapabilen müzik araştırmacıları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Popüler kültür, popüler müzik araştırmaları yapacak bireyler de yetiştirmeyi amaç edinmiş olan bölümümüz öğrencileri aynı zamanda farklı müziksel çalışma alanlarına da işaret ettiği üzere müzik teorisi ve enstrüman eğitimi de almaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize?nin %40?ı, 1 final sınavı?nın %60?ına eklenerek en son not elde edilir. Öte yandan bazı öğretim elemanlarının final notuna etki ettirmek üzere ilave ödev veya sınav talep edebileceğini belirtmek gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : Müzik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için gerekli krediyi toplamak amacıyla seçmeli/zorunlu derslerin sınavlarından geçmesi ve bir mezuniyet projesi hazırlayarak jüri önünde başarılı bir sunum yapması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Koro I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bireysel Ses Eğitimi I 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Ana Çalgı I 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2
Müzik Tarihi'ne Giriş I 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Müzik ve Toplum I 5 5 5 2 1 3 2 1 2 5 5 5 1 2 2
Piyano I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Müziğe Giriş I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sanat Tarihi l 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihi ll 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
Müziğe Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yazılı Anlatım Teknikleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyano II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik ve Toplum II 5 5 5 2 1 3 2 1 2 5 5 5 1 2 2
Müzik Tarihi'ne Giriş II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koro II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bireysel Ses Eğitimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Çalgı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Müzik Tarihi'ne Giriş 2 5 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 5
Müzik Tarihi I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Müzik Biliminde Yöntem I 5 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3
Antropoloji Kuramları 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 5 4 1 1 1
Koro III 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2
Armoni I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Müzik Felsefesi-I 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Akustik Analizlerİ 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Türk Müzik Tarihi-I 2 5 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 5
Muzik Toplulukları-I 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Piyano III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Müzik Teorisi Uygulamaları I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Anaçalgı III 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
Türk Halk Müziği I 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Türk Halk Müziği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaçalgı IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Teorisi Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyano IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Toplulukları-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Müzik Tarihi-II 2 5 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 5
PA Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Felsefesi-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armoni II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koro IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Antropolojisi 2 5 3 3 1 5 5 1 5 4 5 5 1 5 2
Müzik Biliminde Yöntem II 5 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3
Müzik Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri I 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Müzik Analizleri I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alan Araştırma Teknikleri I 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
Müzik Etnografisi 2 5 3 3 1 5 5 1 5 4 5 5 1 5 2
Koro V 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Armoni III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Müzik Toplulukları III 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Oda Müziğine Giriş 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Piyano V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Anaçalgı V 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
Müzik Teorisi Uygulamaları III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Yöresel Müzik Repertuarı 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
GTSM Kuramları 2 5 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 5
Müzik Teorisi Uygulamaları IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaçalgı VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piyano VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Toplulukları IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armoni IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oda Müziği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koro VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Müzik Tarihi 2 5 5 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 5
Alan Araştırma Teknikleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Analizleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalgı Sınıflandırma Sistemleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları I 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
Anaçalgı VII 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
Koro VII 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2
Müzik Toplulukları V 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
Yorumculuğa Giriş 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Müzik ve Medya 3 5 4 3 1 3 2 1 5 3 3 3 1 3 2
Türk Popüler Müzik Tarihi 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Dünya Müzikleri 2 3 5 4 1 3 2 1 3 2 2 2 1 4 1
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme I 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Besteleme Teknikleri I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Koro VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Besteleme Teknikleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırma Tasarımı ve Projelendirme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yorumculuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Toplulukları VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Ödevi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaçalgı VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Popüler Müzik Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müzik Araştırmacılığı Uygulamaları II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0