Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. ÖMER TÜRKMENOĞLU  
e-mail : omerturkmenoglu@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 3580  
Fax : 0246 211 3551  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. A.Levent YÜKSEL  
e-mail : leventyuksel@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 35 68  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doğu Kampüs Çünür/ISPARTA  
Genel Bilgi : Müzik Bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalında müzikoloji disiplinine yönelik 8 yarıyıllık bir programa dayalı eğitim verilmektedir.  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde bulunan Müzik Bölümü?nde öğrenci olmak isteyen bir kişi sınavlara ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavdan en az baraj puanı geçecek bir puan almalıdır. Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik bölümü dahilinde yapılan yetenek sınavlarından başarılı olan öğrenciler Müzik bölümüne kayıt yaptırabilmektedirler. Müzik bölümü, aynı zamanda Türkiye ve yurtdışındaki denk programlarda eğitim veren üniversitelerden de değişim programları ve öğrenci transfer mekanizmalarıyla, öğrenciler kabul etmektedir. Detaylı bilgiler üniversitemizin ilgili birimlerinden alınabilmektedir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Gerekli işlemler bölümümüzce yapılmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Müzik bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalının hedefi tarihsel ve çağdaş kaynakları kullanarak tarihsel, güncel, teorik, bölgesel nitelikli müzikoloji problemlerini çözebilecek, bu konularda araştırmalar yapabilecek (vokal/çalgısal) icra becerisine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlar, eğitim kurumları, medya kuruluşları, müzik kütüphaneleri ve müzikoloji disiplinini ilgilendiren ortamlarda çalışma becerisine sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Müzik bölümü mezunlarının , müzik sanatı, müzikoloji ve sosyal bilimler alanları ile ilgili programlarda yüksek lisans ( ve ardından doktora) eğitimi alabilmeleri amacıyla ilgili enstitülere başvurmaları mümkündür.  
Programın Amaçları : Müzik Bölümü; Müzik Bilimleri Ana Sanat Dalında, çok boyutlu ve interdisipliner bakış açısıyla sadece alan araştırması, etnografik çalışmaya dayalı olarak değil aynı zamanda farklı coğrafya ve zaman dilimlerine işaret eden tarihsel çalışmalar yapabilen müzik araştırmacıları yetiştirmeyi amaçlanmaktadır. Popüler kültür, popüler müzik araştırmaları yapacak bireyler de yetiştirmeyi amaç edinmiş olan bölümümüz öğrencileri aynı zamanda farklı müziksel çalışma alanlarına da işaret ettiği üzere müzik teorisi ve enstrüman eğitimi de almaktadır.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize?nin %40?ı, 1 final sınavı?nın %60?ına eklenerek en son not elde edilir. Öte yandan bazı öğretim elemanlarının final notuna etki ettirmek üzere ilave ödev veya sınav talep edebileceğini belirtmek gerekir.  
Mezuniyet Koşulları : Müzik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için gerekli krediyi toplamak amacıyla seçmeli/zorunlu derslerin sınavlarından geçmesi ve bir mezuniyet projesi hazırlayarak jüri önünde başarılı bir sunum yapması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları