Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
DRA-101
Dramatik Yazarlığa Giriş
Zorunlu 7 12 Yazdır
GSF-101
Sanat Tarihi l
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
SAH-101
Antik Yunan Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAH-103
Antik Yunan Dönemi Oyun Analizi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAH-105
Dramaturgiye Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAH-107
Mitoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
DRA-102
Dramatik Yazarlıkta Yapı
Zorunlu 7 12 Yazdır
GSF-102
Sanat Tarihi ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAH-102
Roma Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
SAH-104
Roma Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-106
Dramaturgi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-108
Uygulamalı Dramaturgi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
DRA-201
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Eylem
Zorunlu 7 12 Yazdır
SAH-201
Ortaçağ Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-207
Geleneksel Türk Tiyatrosuna Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-203
Ortaçağ Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-209
Sahne Uygulamasına Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
SAH-211
Psikoloji I
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
DRA-202
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Karakter
Zorunlu 7 13 Yazdır
SAH-202
Rönesans Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-208
Geleneksel Türk Tiyatrosu
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-210
Sahne Uygulaması Problemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
SAH-212
Psikoloji II
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-204
Rönesans Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
DRA-301
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Olay Dizisi
Zorunlu 7 13 Yazdır
SAH-301
Neo-Klasik Tiyatro Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-305
Türk Tiyatrosunda Tanzimat Dönemi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-309
Metinlerle Türk Tiyatrosu l
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-303
Neo-Klasik Dönem Oyun Analizi
Seçmeli 2 2 Yazdır
SAH-307
Sahne Uygulaması ve Optik Yorum
Seçmeli 5 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
DRA-302
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Durum
Zorunlu 7 12 Yazdır
SAH-302
XVIII. Yüzyıl Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-306
Türk Tiyatrosu'nda Meşrutiyet Dönemi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-304
XVIII. Yüzyıl Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-312
Metinlerle Türk Tiyatrosu ll
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-308
Sahne Uygulaması ve Plastik Yorum
Seçmeli 3 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
DRA-401
Dramatik Yazarlıkta Yapı ve Diyalog Düzeni
Zorunlu 7 9 Yazdır
SAH-401
XIX.Yüzyıl Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-405
Türk Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Dönemine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-407
Sahne Uygulaması ve Yönetmenlik
Zorunlu 5 9 Yazdır
DRA-403
Eleştiri Kuramları I
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-403
XIX.Yüzyıl Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
DRA-402
Dramatik Yazarlıkta Türler ve Uygulama
Zorunlu 6 6 Yazdır
GSF-406
Bitirme Ödevi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-402
XX.Yüzyıl Tiyatrosu Tarihi ve Kuramları
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-406
Türk Tiyatrosu'nda Cumhuriyet Dönemi
Zorunlu 2 3 Yazdır
SAH-408
Sahne Uygulaması
Zorunlu 5 9 Yazdır
DRA-404
Eleştiri Kuramları II
Seçmeli 2 3 Yazdır
SAH-404
XX.Yüzyıl Dönemi Oyun Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam160,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Güzel Sanatlar Fakültesi
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Müşerref ÖZTÜRK ÇETİNDOĞAN  
e-mail : muserrefcetindogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 35 66  
Fax : 0246 211 35 51  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Müşerref ÖZTÜRK ÇETİNDOĞAN  
e-mail : muserrefcetindogan@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 211 35 66  
Fax : 0246 211 35 51  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Doğu Kampüsü Isparta Türkiye  
Genel Bilgi : Sahne Sanatları Bölümünde Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı lisans programına kabul edilen öğrenciler kuramsal ve uygulamaya dayalı dersler yardımıyla oyun yazarlığı alanlarında eğitim görmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Oyun yazarı / Dramaturg  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan Sahne Sanatları Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci öncelikle ön kayıt için gerekli olan, ÖSYM değerlendirme sınavı ‘sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ya da yabancı dil’ alanlarının herhangi birinden her yıl belirlenen baraj taban puanını almak zorundadır. Yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültemizin üç aşamalı yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, yerleştirme işlemine alınır. Asil kayıt listesine giren öğrenciler, kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda eğitim alan ortalaması 3 ve üzeri olan her ikinci sınıf öğrencisi yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin bölüme kabulü yıllık ortalaması, öğrenci dosyası, derslerinin program ve içeriklerinin uyumu göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencinin kendisine özel bir intibak programı hazırlanır. Üniversite tarafından onaylanan ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş olan Erasmus vb. öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde Türkçe olarak verilen dersleri alabilirler. (Öğrencilerde dersleri takip edebilmelerini sağlayacak derecede Türkçe dilbilgisi yeterliliği aranacaktır.) Fakülte internet sayfasında (www.gsf.sdu.edu.tr) bölüm ön kayıt şartları ve giriş sınavlarıyla ilgili bilgiye ulaşmak mümkündür.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay geçiş kontenjanı vardır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Dramatik yazım tekniklerini yazınsal, kuramsal ve uygulamalı olarak kavramak.Çağdaş dünya ve Türk Tiyatrosunda ulaşılan yenilikleri, tarihsel bilgi, estetik ve felsefi açıdan değerlendirebilme, insan psikolojisi ve davranışı konusunda edinilen bilgileri, gözlem ve etik duyarlılığını kullanarak sanatsal ve toplumsal çözümler üreten özgün oyun metinleri yazabilme, oyun metinlerine dramaturjik bir yaklaşım getirebilme, bilimsel, sanatsal verilerle eleştiri ve yorum üretebilme, dünya ve Türk Tiyatrosunda yazılmış oyun metinlerini yorumlayarak yeni içerik ve biçim denemeleri yapabilme, sanatsal yaratıcılığı yerelden evrensele kültürel ve tarihsel zenginliğimize katkıda bulunacak şekilde kullanabilme.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Devlet Tiyatroları, Özel Tiyatrolar, Ödenekli Tiyatrolar, Radyo-TV, Sinema, Reklam Ajansları vb. Alanlarda ana sanat dallarına ilişkin çalışabilirler. Lisans programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans-doktora programlarına da devam edebilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Sahne Sanatlarının tiyatro sanat dalı dışındaki tüm alanlarında kendi anasanat dallarına yönelik geçiş olanağı vardır.  
Programın Amaçları : Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nın amacı Dünya Tiyatrosu ve Türk Tiyatrosu tarihini özümsemiş, geleneksel olandan çağdaş olana, yerel olandan evrensel olana doğru yorum getirebilen; dramatik yazım tekniklerini ve çeşitlerini kavramış; çağdaş Türk Tiyatrosu’nun ve dünya tiyatrosunun gelişmesine katkıda bulunmak için disiplinler arası yaklaşımla bilim, doğa, toplum, felsefe ve sanat tarihi gibi alanlardan yararlanarak kuramsal ve uygulama açısından özgün oyunlar üreten, yazılmış ya da sahnelenecek dramatik bir metni inceleyip yorumlayan; Dramatik Yazarlık alanında ulusal ve uluslararası standartlarda araştırma yapan; toplumla etkileşim içinde daima insanı önceleyen, sanat etiğinin önemini bilen, sanatsal, toplumsal ve estetik duyarlılık kazanmış; insanın karşılaştığı sorunlarla ilgili toplumsal ve sanatsal açıdan çözümler üretebilen, katılımcı, girişimci, nitelikli, üretken, eleştiriye açık, özeleştiri yapan, özgür ve yaratıcı düşünceye sahip oyun yazarları yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için derslerinden geçmiş olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik ve uygulamalı