Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAK1110
Eklemeli İmalatta Deney Tasarımı ve Planlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK1111
Eklemeli İmalat İçin Yazılım Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK1112
Eklemeli İmalat Elektroniği ve Donanım Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAK1113
Girişimcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAK1114
Metalik Malzemelerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAK5101
Mühendislik Matematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5103
Yeni Enerji Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5104
İleri Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5105
Termik Tesislerde Otomatik Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5106
Termik Makinaların Konstrüksiyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5107
Sınır Tabaka Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5108
İleri Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5109
Kütle Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5110
Transport Fenomenleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5111
Termik Prosesler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5112
Termik Makinalar II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5113
Termik Tesislerin Ekonomi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5114
Isıl Radyasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5115
Toz Metalurjisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5116
İleri Termodinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5117
Üretim Yönetimi ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5118
Mekanizmaların Sentezi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5119
Isı Pompaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5120
Elastik Sistem Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5123
Akışkanların Matematiksel Modellemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5125
Manyetik Akışkanlar Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5126
Enerji Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5127
Jeotermal Enerji Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5128
Dönel Akışkanlar Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5129
Türbülans
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5131
Newtonyan Olmayan Akışlarda Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5132
Demir Dışı Metallerin Kaynağı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5133
Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5135
Metal Olmayan Malzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5136
Yorulma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5138
İleri Dinamik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5139
Metallerde Faz Diyagramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5140
Metallerin Plastik Deformasyon Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5142
Isı Tekniğinde Kontrol
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5143
Optimizasyon Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5144
Jet ve Roket Motorları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5145
Sürekli Ortamlar Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5146
Makina Mühendisliğinde İleri Bilgisayar Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5148
Modern Kaynak Yöntemleri ve Donanımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5149
Mekanik Metalurji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5150
Kaynaklı İmalat Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5151
Mekanik Sistemlerde Non-Lineer Titreşimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5152
İçten Yanmalı Motorların Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5153
Sonlu Elemanlar Metodu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5154
Sürekli İletim Makinaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5155
Endüstride Malzeme Muayenesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5156
Servo Mekanizmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5157
Yağlar ve Yağ Katkı Maddeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5158
Enerji Dönüşüm Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5159
İleri Mukavemet
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5160
Mühendislikte Malzeme Seçimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5161
Nükleer Mühendislik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5162
Gerilme Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5163
Lineer Olmayan Sistemlerin Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5164
Enerji Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5165
Yanma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5166
Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5167
Malzemelerin Mikroskobik ve Makroskobik Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5168
Psikrometri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5169
Yağlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5170
Dinamik Sistem Modellemesi veSimulasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5171
Deformasyon Bünye Denklemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5172
Viskoz Akışkanların Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5173
Mühendislikte Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5174
Mekanik Malzemelerin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5176
Enerji Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5181
Sızdırmazlık Elemanları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5183
Kompozit Malzemeler Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5184
Anizotropik Elastisite ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5185
Termoelastisite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5186
Sayısal Mekanik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5187
Katı Mekaniğinin Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5188
Alışılmamış İmalat Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5190
Bilgisayar Tümleşik İmalat
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5191
Sinir Ağlarının Mekanik Sistemlere Uygulanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5192
Mühendislikte Bulanık Mantık Programcılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5193
Hızlı Prototipleme ve Tersine Mühendislik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5194
Talaşlı İmalat Teorisi Kesici Takımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5195
Metal ve Alaşımlarının Optik Metalografisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK5196
Nanoteknoloji ve Polimerler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6101
Mekanik Titreşimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6102
Konveksiyonla Isı Geçişi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6103
Konstrüksiyon Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6104
Makine Elemanları III
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6105
Nükleer Reaktörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6106
Endüstri Robotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6107
Isı Boruları ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6108
Nükleer Reaktörlerde Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6110
Pistonlu Makinalar Dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6111
Sayısal Isı Transferi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6113
Katı Termodinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6114
Elastisite Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6115
Malzeme Bilgisi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6116
Kırılma Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6119
Sürtünme ve Aşınma Mekanizmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6120
Gürültü Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6121
Ekserji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6123
Süper Alaşımlar ve Üretim Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6124
Hidrodinamik Yağlamada Analitik ve Nümerik Çözümler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6125
Deformasyon Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6128
Kemik Mekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6129
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tesisleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6131
Güneş Enerjisi Üretim Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6132
İleri Mühendislik Matematiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6133
Taşıtlarda Mekatronik Güvenlik Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6135
Termal Sistemlerin Dizaynı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00636,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAK6136
Viskoelastisite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6137
Elastostatik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6138
Sürekli Ortamlarda Bünye Denklemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6139
Bilgisayar Destekli sonlu Elemanlar Metodu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6140
Green Fonksiyonlar ve Sınır Değer Problemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6141
Mühendislikte Analitik Yöntemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6142
Bilgisayar Destekli sonlu Elemanlar Metodu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6143
Esnek çoklu kütle dinamiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6144
İleri Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6145
İnsan Yürüyüşü Biyomekaniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6146
Bilgisayar Denetimli Makinalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6147
Hidrolik Kontrol Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6148
Viskoelastisite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6149
Paralel robotlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6150
Endüstride Hasar Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6151
Malzeme ve Tasarım İlişkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6152
Modern Kontrol Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK6153
Biyomalzemeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00108,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01MAK6154
SİSTEMATİK MAKİNA TASARIMI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAK8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01MAK9501
Uzmanlık Alan Dersi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9502
Uzmanlık Alan Dersi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9503
Uzmanlık Alan Dersi III
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9504
Uzmanlık Alan Dersi IV
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01MAK9610
Buji Ateşlemeli Motorlarda Yanmanın Temelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9611
Jeotermal Güç Santralleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9612
Motorlarda Uygulanan Lazer Tanılama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9613
İçten Yanmalı Motorlarda Araştırma ve Test Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9614
Sensörler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9615
İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9616
İçten Yanmalı Motorların Yönetimi ve Kontrol Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9617
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01MAK9999
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0054,00
Toplam0,00984,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Akışkanların Matematiksel Modellemesi 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Alışılmamış İmalat Yöntemleri 2 3 1 1 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Analizi 4 4 5 3 4 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Anizotropik Elastisite ve Uygulamaları 5 4 3 2 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Denetimli Makinalar 5 5 5 4 5 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli sonlu Elemanlar Metodu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli sonlu Elemanlar Metodu 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Tümleşik İmalat 1 1 1 1 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyomalzemeler 3 3 3 3 4 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Biyomalzemelerin Mekanik Özellikleri 3 4 4 3 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Buji Ateşlemeli Motorlarda Yanmanın Temelleri 3 4 4 4 3 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0
Deformasyon Bünye Denklemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformasyon Uygulamaları 2 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Demir Dışı Metallerin Kaynağı 3 3 4 5 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Dinamik Sistem Modellemesi veSimulasyonu 5 5 3 2 5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Dönel Akışkanlar Teorisi 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Eklemeli İmalat Elektroniği ve Donanım Kontrolü 2 3 3 3 4 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Eklemeli İmalat İçin Yazılım Geliştirme 3 3 3 2 4 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Eklemeli İmalatta Deney Tasarımı ve Planlama 3 5 4 5 4 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0
Ekserji 4 5 4 3 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Elastik Sistem Dinamiği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Elastisite Teorisi 5 5 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Elastostatik 5 5 3 3 5 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0
Endüstri Robotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstride Hasar Analizi 3 4 3 3 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0
Endüstride Malzeme Muayenesi 4 4 5 3 4 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Enerji Dönüşüm Sistemleri 4 2 4 5 5 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0
Enerji Ekonomisi 3 3 4 4 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0
Enerji Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı 3 2 5 3 4 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0
Enerji Yönetimi 4 5 5 4 2 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Esnek çoklu kütle dinamiği 5 4 3 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Gerilme Analizi 4 3 5 4 3 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 1 1 1 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Green Fonksiyonlar ve Sınır Değer Problemleri 5 5 5 5 5 3 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Güneş Enerjisi Üretim Teknolojileri 3 3 3 4 3 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Gürültü Analizi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Hızlı Prototipleme ve Tersine Mühendislik 3 2 3 1 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0
Hidrodinamik Yağlamada Analitik ve Nümerik Çözümler 4 5 3 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Hidrolik Kontrol Sistemleri 5 5 3 3 5 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0
Isı Boruları ve Uygulamaları 3 3 3 4 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Isı Pompaları 3 3 4 3 2 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Isı Tekniğinde Kontrol 1 3 4 4 5 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Isıl Radyasyon 4 3 3 2 3 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0
İçten Yanmalı Motorlarda Araştırma ve Test Teknikleri 4 5 5 4 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0
İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma Teknikleri 3 4 4 4 3 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0
İçten Yanmalı Motorların Teorisi 5 4 5 4 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
İçten Yanmalı Motorların Yönetimi ve Kontrol Teknikleri 4 5 5 4 4 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0
İleri Akışkanlar Mekaniği 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
İleri Dinamik 5 5 1 3 4 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0
İleri Isı Transferi 3 3 2 3 4 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0
İleri Mukavemet 5 5 1 2 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0
İleri Mühendislik Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Sistem Dinamiği ve Kontrolü 5 5 4 4 5 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
İleri Termodinamik 4 4 2 2 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
İnsan Yürüyüşü Biyomekaniği 4 5 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0
Jeotermal Enerji Sistemleri 3 4 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Jeotermal Güç Santralleri 5 4 2 4 4 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0
Jet ve Roket Motorları 5 5 5 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Katı Mekaniğinin Temelleri 5 5 3 3 4 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Katı Termodinamiği 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Kaynaklı İmalat Tekniği 2 3 4 4 4 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Kemik Mekaniği 3 4 4 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Kırılma Mekaniği 2 3 4 4 4 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0
Kojenerasyon ve Trijenerasyon Tesisleri 4 5 5 4 2 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Kompozit Malzemeler Mekaniği 5 4 2 2 2 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Konstrüksiyon Tekniği 3 2 5 4 5 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Konveksiyonla Isı Geçişi 4 4 3 4 4 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0
Kütle Transferi 4 5 2 3 5 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0
Lineer Olmayan Sistemlerin Dinamiği 5 5 1 3 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Makina Mühendisliğinde İleri Bilgisayar Programlama 3 3 3 3 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0
Makine Elemanları III 2 2 3 2 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Malzeme Bilgisi III 3 3 3 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Malzeme ve Tasarım İlişkisi 3 4 3 3 4 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0
Malzemelerin Mikroskobik ve Makroskobik Özellikleri 3 2 2 0 3 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Manyetik Akışkanlar Dinamiği 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Mekanik Malzemelerin Kullanımı 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Mekanik Metalurji 5 4 4 2 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Mekanik Sistemlerde Non-Lineer Titreşimler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Mekanik Titreşimler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Mekanizmaların Sentezi 4 4 3 2 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Metal Olmayan Malzemeler 2 3 4 4 4 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Metal ve Alaşımlarının Optik Metalografisi 3 3 4 4 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Metalik Malzemelerin Kullanımı 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metallerde Faz Diyagramları 3 3 4 5 3 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Metallerin Plastik Deformasyon Özellikleri 2 3 4 4 4 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Modern Kaynak Yöntemleri ve Donanımları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Modern Kontrol Teorisi 5 5 2 4 5 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Motorlarda Uygulanan Lazer Tanılama Teknikleri 3 4 4 4 3 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Analitik Yöntemler 5 5 4 5 3 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Bulanık Mantık Programcılığı 3 3 2 3 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Malzeme Seçimi 3 2 2 3 3 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte Proje Yönetimi 3 2 2 0 3 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Nanoteknoloji ve Polimerler 2 3 1 1 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Newtonyan Olmayan Akışlarda Isı Transferi 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Nükleer Mühendislik 3 5 1 4 3 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0
Nükleer Reaktörler 4 5 1 2 2 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Nükleer Reaktörlerde Isı Transferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizasyon Tekniği 5 4 5 4 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Paralel robotlar 4 4 5 5 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0
Pistonlu Makinalar Dinamiği 5 5 4 2 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Psikrometri 5 4 3 4 4 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0
Sayısal Isı Transferi 5 5 3 3 2 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0
Sayısal Mekanik 5 5 3 4 4 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0
Sensörler 3 4 4 3 5 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0
Servo Mekanizmalar 5 3 2 5 2 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0
Sınır Tabaka Teorisi 5 5 4 4 4 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Sızdırmazlık Elemanları 2 2 2 2 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Sinir Ağlarının Mekanik Sistemlere Uygulanması 3 3 1 2 4 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
SİSTEMATİK MAKİNA TASARIMI 4 5 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sonlu Elemanlar Metodu 5 5 4 4 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Süper Alaşımlar ve Üretim Teknikleri 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürekli İletim Makinaları 3 2 3 4 4 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Sürekli Ortamlar Mekaniği 5 3 2 3 3 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Sürekli Ortamlarda Bünye Denklemleri 5 5 3 5 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Sürtünme ve Aşınma Mekanizmaları 3 4 5 4 3 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0
Talaşlı İmalat Teorisi Kesici Takımlar 3 3 3 1 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Taşıtlarda Mekatronik Güvenlik Sistemleri 3 3 5 4 3 5 4 3 5 0 0 0 0 0 0
Termal Sistemlerin Dizaynı 5 4 5 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Termik Makinalar II 5 3 2 5 2 3 2 3 2 4 0 0 0