Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02IKT1110
Oyun Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02IKT1111
Yenilik Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT1112
Ekonomik Coğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5101
Bölgesel Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5102
Uluslararası İktisat Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5103
Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5104
Çevre Ekonomisi ve Çevre Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5105
Matematiksel İktisat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5106
Osmanlı Para Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5107
İktisat Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5108
Uygulamalı İktisat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5109
Alternatif İktisat Modelleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5110
İleri Makro Ekonomik Analize Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5111
Ekonomik Teşvikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5112
AB'de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5113
İleri Ekonometriye Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5114
Yerel Ekonomik Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5115
İleri Mikro Ekonomik Analize Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5116
Uluslararası Finans
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5117
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5118
Ekonomik İstikrar ve Kriz Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5119
AB'de Ekonomi Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5120
Dış Ticaret Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5121
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5122
Turizm Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5123
Kalkınma ve Büyüme Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5124
Sanayi İktisadı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5125
Osmanlı İktisadi Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5127
Güncel Ekonomik Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5129
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Hazırlık Sınıfı
02IKT5130
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE STRATEJİK DÜŞÜNCE
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT5131
Osmanlı İktisat Tarihinin Arşiv Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02IKT6101
İleri Mikro Ekonomi Teorisi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6102
İleri Mikro Ekonomi Teorisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6103
İleri Makro Ekonomi Teorisi I
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6104
İleri Makro Ekonomi Teorisi II
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6105
İleri Ekonometri Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6106
Uygulamalı İleri İktisadi Analiz
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6107
İktisat Teorisinin Evrimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6108
Çağdaş İktisadi Düşünce Okulları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6109
İktisatçılar İçin Matematik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6110
Uluslararası İktisat Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6111
İktisat Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6112
Uluslararası Ekonomik Birleşmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6113
Çağdaş Büyüme Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6114
Çevre Politikaları ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6115
Bilgi Toplumu ve Kalkınma Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6116
Açık Ekonomi Makro İktisadı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6117
Türkiye Ekonomisinin İktisadi Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6118
Türkiye-Avrupa İlişkileri ve Türk İktisat Politikasına Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6119
Uluslararası Finansal Piyasalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6120
Yeni Endüstriyel Organizasyon Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6121
Avrupa Birliği Ortak Ekonomi Politikalarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6122
Sanayi Politikası ve Teknolojik Gelişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6123
Milenyum Kalkınma Amaçları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6124
Kamu Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6125
Emek Piyasalarının Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6126
Girişimcilik Teori ve Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6127
Avrupa İktisat Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6129
Alternatif İktisadi Sistemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT6130
AB'de Ekonomi Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Hazırlık Sınıfı
02IKT6131
Dış Ticaret Teorilerinin Evrimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02IKT7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02IKT8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02IKT9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9609
Global Ekonomide Rekabet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9610
Uluslararası İktisat Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9611
Yönetim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IKT9612
Rekabet Teorisi ve Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00174,00
Toplam0,00546,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :