Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03BIY5101
Biyokimyaya Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5102
Aletsel Analiz Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5103
Enzimler ve Vitaminler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5104
Moleküler Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5105
Lipidler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5106
Proteinler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5107
Karbonhidratlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5108
Biyoistatistik ve Tıpta bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY5109
Biyokimyasal Hesaplamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6101
Genel Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6102
Özel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6103
Biyokimyada Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6104
Enzimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6105
Klinik Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6106
Hormonlar ve Sinyal İletimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6107
Protein Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6108
Lipid Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6109
Karbonhidrat Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6110
Beslenme Biyokimyası, Vitaminler ve Minaraller
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6111
Klinik Biyokimyada Kalite Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6112
Doku Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6113
Serbest Radikal Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6114
Tıpta Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00138,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
03BIY6115
Protein Saflaştırılması ve İzolasyonu
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6116
Kan Gazları ve Elektrolitler
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6117
Moleküler Biyokimya
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6118
Moleküler Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6119
Laboratuar Uygulamalarına Giriş
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6120
Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6121
Araştırmaların Yayınlanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6122
Fonksiyon Testleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6123
Hematoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6124
Metabolizma
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY6125
Kanser Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
03BIY7501
Seminer
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY7601
Seminer-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY7602
Seminer-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY8501
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8502
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8503
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8504
Tez Çalışması(Yüksek Lisans)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8601
Tez Çalışması(Doktora)-1
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8602
Tez Çalışması(Doktora)-2
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8603
Tez Çalışması(Doktora)-3
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8604
Tez Çalışması(Doktora)-4
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8605
Tez Çalışması(Doktora)-5
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8606
Tez Çalışması(Doktora)-6
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8607
Tez Çalışması(Doktora)-7
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY8608
Tez Çalışması(Doktora)-8
Zorunlu 0 30 Yazdır
03BIY9501
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9502
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9503
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9504
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9505
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9506
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9601
Uzmanlık Alan Dersi-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9602
Uzmanlık Alan Dersi-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9603
Uzmanlık Alan Dersi-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9604
Uzmanlık Alan Dersi-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9605
Uzmanlık Alan Dersi-5
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9606
Uzmanlık Alan Dersi-6
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9607
Uzmanlık Alan Dersi-7
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9608
Uzmanlık Alan Dersi-8
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9609
Uzmanlık Alan Dersi-9
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9610
Uzmanlık Alan Dersi-10
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9611
Uzmanlık Alan Dersi-11
Zorunlu 0 6 Yazdır
03BIY9612
Uzmanlık Alan Dersi-12
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00486,00
Toplam0,00690,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Aletsel Analiz Prensipleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araştırmaların Yayınlanması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beslenme Biyokimyası, Vitaminler ve Minaraller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıpta bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimyada Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimyasal Hesaplamalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimyaya Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzimler 3 2 2 3 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Enzimler ve Vitaminler 2 2 3 4 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Fonksiyon Testleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hormonlar ve Sinyal İletimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kan Gazları ve Elektrolitler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanser Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karbonhidrat Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karbonhidratlar 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 3 0 0 0 0
Klinik Biyokimya 2 3 2 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Biyokimyada Kalite Kontrolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratuar Uygulamalarına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipid Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lipidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metabolizma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Araştırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moleküler Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protein Saflaştırılması ve İzolasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proteinler 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serbest Radikal Biyokimyası 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıpta Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0