Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02UAI1110
Stratejik İstihbarat ve Dış Politika Yapımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI1111
Jeopolitik ve Strateji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI1112
Batı Balkanlar Ülkeleri ve AB
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI1113
Küresel Siyaset ve Diplomasi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI1114
Uluslararası Siyaset ve Liderlik Karşılaştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI1115
Uluslararası Göç ve Göç Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI1116
Kimlik, İletişim ve Jeopolitik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI1117
Çin Dış Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI1118
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Temel Kavramsal Dinamikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI1119
Doğu Asya'da Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI1120
Türkiye-Çin İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5101
İnsan Haklarının Ulusararası Alanda Korunması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5102
Kafkasya Gelişmeleri ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5103
Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5104
Uluslararası İktisadi Entegrasyonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5105
Uluslararası Sermaye Hareketleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5106
Avrupa Birliği Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5107
Üçüncü Dünya ve Kalkınma Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5108
Uluslararası İlişkilerin Ekonomi-Politiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5110
Uluslararası Terorizim ve Siyasal Şiddet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5111
Uluslararası Güncel Sorunlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5112
Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5113
Hazar Havzası ve Enerji Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5114
Güncel Türk Dış Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5115
Ortadoğu Gelişmeleri ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5116
Avrupa Birliği'nin Siyasi Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5117
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5118
AB ve İnsan Hakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5119
Soğuk Savaş ve Sonrasında Avrupada Güvenlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5120
Uluslararası Güvenlik Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5121
Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Pratik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5125
Balkan Gelişmeleri ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5128
AB Sanayi ve Ticaret Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5129
AB Gıda Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5130
AB Sağlık Turizmi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5131
Avrupa Birliği Hukuki Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5132
AB?de Endüstri İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5133
AB ve Serbestlikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5134
AB'nin Kurumsal Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00180,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI5135
Türkiye'nin Siyasal Hayatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5136
Türkiye Ve Orta Doğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5137
Siyaset Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5138
Türkiye ve Orta Asya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5139
Avrupa Birliği ve Avrupa Vatandaşlığı Kavramlarının Avrupa'nın Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Yapısına Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5140
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5141
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5142
Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları ve Koruma Sorumluluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5143
Rus Dış Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI5144
Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02UAI9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9502
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9505
AB?de Sosyal Hukuk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9506
AB?nin KOBİ Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9507
AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9508
AB Tüketici Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9509
AB Çevre Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9510
AB ve Yerel Yönetimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9511
AB Yönetsel Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9512
AB Enerji Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9513
AB Bölgesel Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9514
Avrupalılık ve Avrupa Kimliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9515
AB, Küreselleşme, Kent ve Kentsel Problemler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00126,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI9516
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN EĞİTİM BOYUTLARI
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9517
AVRUPA BİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM POLİTİĞİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02UAI9518
Avrupa Entegrasyon Teorileri ve Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9519
AB Kafkasya ilişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9520
AB?nin Yönetişim Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9521
Bölgesel Kalkınma Yönetişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9522
AB?de Kamu Politikaları Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9523
Avrupa Birliği Sağlık Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9524
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9525
AB Sanayi Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9526
Avrupa Güvenliği ve Dış Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9527
AB?nin Güncel Ekonomik Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02UAI9528
AB'de Göç Politikası
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Toplam0,00498,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :