Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
PMM-101
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-103
Temel Tasarım I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-105
Çizim Tekniği ve Perspektif
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-107
Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-109
Proje Hazırlama ve Sunum Tekniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
PMM-102
Bitki Tanıma I
Zorunlu 3 5 Yazdır
PMM-104
Peyzaj Ekolojisi
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
PMM-106
Maket Yapım Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-108
Temel Tasarım II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
PMM-110
Bilgisayar Destekli Tasarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
PMM-201
Tasarım Stüdyosu I
Zorunlu 4 6 Yazdır
PMM-203
Bitki Tanıma II
Zorunlu 3 5 Yazdır
PMM-205
Ölçme Bilgisi ve Rölöve
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-207
Peyzaj Kontrüksiyonu I
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-209
Bilgisayar Destekli Modelleme
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-211
Bitkisel Tasarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-213
Mimarlık Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
PMM-202
Tasarım Stüdyosu II
Zorunlu 4 6 Yazdır
PMM-204
Tematik Peyzaj Tasarımları
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
PMM-206
Peyzaj Planlama I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-208
Peyzaj Mühendisliği I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-210
Peyzaj Konstrüksiyonu II
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-212
Bitkisel Üretim ve Plantasyon Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-214
Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-216
Peyzaj Mimarlığında Sanat Akımları
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
PMM-301
Tasarım Stüdyosu III
Zorunlu 4 6 Yazdır
PMM-303
Çim Alan Tesisi ve Bakımı
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-305
Peyzaj Mühendisliği II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-307
Kaynak Envanteri ve Analizi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-309
Kent ve Bölge Planlama
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-311
Peyzaj Planlama II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-313
Peyzaj Onarım Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-315
Uzaktan Algılama
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-317
Çevresel Psikoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-319
Tarihi Çevre ve Restorasyon
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-321
Çevre Sosyolojisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-323
Doğal ve Kültürel Alanların Korunması
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-325
Peyzaj Mimarlığında Estetik
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-327
Çevre Sorunları
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-329
Mesleki İngilizce
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-331
Türkiye Peyzajı
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-333
Kurakçıl Peyzaj Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
PMM-302
Tasarım Stüdyosu IV
Zorunlu 4 6 Yazdır
PMM-304
Bitki Bakım Teknikleri
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-306
Peyzaj Mimarlığının Sektörel Boyutu
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-308
Kent Estetiği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
PMM-310
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
PMM-312
İleri Düzey Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-314
Rekreasyonel Planlama
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-316
Peyzaj Tasarımına Ekolojik Yaklaşımlar
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-318
Evrensel Tasarım
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-320
Mekansal Planlama Teorisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-322
Türkiye Vejetasyonu
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-324
Peyzaj Mimarlığı Sulama Sistemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-326
Doğa Felsefesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
PMM-401
Planlama Stüdyosu I
Zorunlu 4 8 Yazdır
PMM-403
Çevre ve İmar Hukuku
Zorunlu 2 4 Yazdır
PMM-405
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 0 4 Yazdır
PMM-407
Kent Ormancılığı
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-409
Peyzaj Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-411
Peyzaj Ekonomisi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-413
Ekoturizm
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-415
Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-417
İç Mekanda Bitkisel Tasarım
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-419
Peyzaj Mekanizasyonu
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-421
Peyzaj Restorasyonu
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-423
Türk El Sanatları
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-425
Yerel Kimlik, Algı ve İmaj
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-427
Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-429
Yerleşke Tasarımı
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
PMM-402
Planlama Stüdyosu II
Zorunlu 4 8 Yazdır
PMM-404
Kentsel Tasarım Projesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
PMM-406
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 0 4 Yazdır
PMM-408
Staj II
Zorunlu 0 8 Yazdır
PMM-410
Sulak Alanların Yönetimi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-412
Duyusal Tasarım
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-414
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-416
Özel Nitelikli Bitkilendirme
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-418
Görsel Analiz
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-420
Arkeolojik Alanlarda Mekansal Tasarım
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-422
Teknoloji ve Ar-Ge
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-424
Girişimcilik
Seçmeli 2 2 Yazdır
PMM-426
Fotoğrafçılık
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
Toplam167,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail : mehmettopay@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2113978  
Fax : +90 246 2371810  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. ŞİRİN DÖNMEZ  
e-mail : sirindonmez@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 2113985  
Fax : +90 246 2371810  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doğu Kampüsü, 32260-Isparta.  
Genel Bilgi : Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi kuruluşunda yer alan 3 bölümden biridir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim 2007- 2008 yılında başlamıştır. Bölüme her yıl 30 öğrenci kabul etmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında yüksek lisans eğitim ve öğretim programı 2001-2002 yılında başlamıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarisi, Peyzaj Planlama ve Tasarım, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği ve Peyzaj Teknikleri anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde halen 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Uzman olmak üzere 10 öğretim elemanı bulunmaktadır  
Edinilen Ünvan : Peyzaj Mimarı  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : 1. Lise Diploması 2. Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı (ÖSS, YÖS) ile yerleştirme.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Dikey geçiş için DGS sınavından başarılı olmak ve Bölüm Dikey Geçiş Komisyonu tarafından belirlenen paket programdaki derslerin % 70'ini alarak başarılı olmak gerekmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde kaliteli eğitim verebilen, nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, mezunları öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu, kamuoyunda da ülkemizin en iyi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak tanınmaktır  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Peyzaj Mimarları kamuda genellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile valilikler ve belediyelerde görev yapabilirler. Peyzaj Mimarları özel sektörde peyzaj mimarlığı büroları, fidanlıklar, mimarlık ve planlama büroları, inşaat firmalarında ve serbest peyzaj mimarı olarak çalışabilirler  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli lisans ortalamasına sahip ve Lisansüstü eğitime giriş sınavından (ALES) yeter not alan öğrenciler lisanüstü eğitime devam edebilirler  
Programın Amaçları : Peyzaj Mimarlığı Bölümü  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Öğrenciler aldıkları derslerden en az bir arasınav ve bir final sınavını başarı ile vermek zorundadırlar. İlave sınavlar, ödevler, raporlar vb. de ders notularına etki edebilir. Proje dersleri öğrencilerin sunacakları ve istenilen formatta teslim edecekleri projeler üzerinden değerlendirilmektedir.  
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamalı ve genel not ortalamaları en az 2.0 olmalıdır . Öğrencilerin ayrıca 2 dönem staj, 1 teknik gezi ve bitirme tezini başarıyla tamamlamaları zorunludur.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Derslerin teorik kısmı ve proje çalışmaları stüdyolarda, uygulamalar ise arazide verilmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Peyzaj Mimarlığına Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Tasarım I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çizim Tekniği ve Perspektif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Hazırlama ve Sunum Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Tasarım II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maket Yapım Tekniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peyzaj Ekolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitki Tanıma I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0