Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBE-101
Genetik
Zorunlu 2 4 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-101
Biyokimya
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-105
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-107
Histoloji ve Embriyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-109
Sağlık Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-111
Psikoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SBF-115
Anatomi
Zorunlu 4,5 6 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
EBE-102
Fizyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
EBE-104
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar
Zorunlu 11 16 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-104
Kişilerarası İlişkiler ve İnovasyon Yönetimi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-106
Beslenme ve Diyet
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-108
Beden Eğitimi
Seçmeli 0 1 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
EBE-201
İç Hastalıkları
Zorunlu 6 9 Yazdır
EBE-203
Doğum Bilgisi I
Zorunlu 6 9 Yazdır
EBE-205
Meslek Tarihi ve Deontoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
EBE-207
Cerrahi Hastalıkları
Zorunlu 2 3 Yazdır
EBE-209
Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-201
Patoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-203
Farmakoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
EBE-202
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Zorunlu 4 6 Yazdır
EBE-204
Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi
Zorunlu 2 3 Yazdır
EBE-206
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Zorunlu 4 7 Yazdır
EBE-208
Doğum Bilgisi II
Zorunlu 7 12 Yazdır
EBE-210
Ebelikte İlk Yardım
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
EBE-301
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
EBE-303
Doğum Bilgisi III
Zorunlu 8 12 Yazdır
EBE-305
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Zorunlu 8 12 Yazdır
EBE-307
Ebelikte Öğretim
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
EBE-302
Doğum Bilgisi IV
Zorunlu 7 11 Yazdır
EBE-304
Ruh Sağlığı
Zorunlu 5 7 Yazdır
EBE-306
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Zorunlu 6 8 Yazdır
EBE-308
Ebelikte Yönetim ve Girişimcilik
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
EBE-407
Staj
Zorunlu 0 6 Yazdır
EBE-409
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar I
Zorunlu 12 24 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
EBE-406
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar II
Zorunlu 12 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0030,00
Toplam155,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BES-801
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
BES-802
Hastalıkların Tedavisinde Beslenme
Seçmeli 2 3 Yazdır
HEM-802
Üreme Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Sultan Filiz GÜÇLÜ  
e-mail : sukranozkahraman@sdu.edu.tr  
Telefon : 0242113355  
Fax : 02462371610  
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ayşegül YILMAZ  
e-mail : aysegulyilmaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0242113267  
Fax : 02462371610  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Doğu Kampusu, ISPARTA  
Genel Bilgi : Ebelik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerden biridir. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol gereği SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Açılmıştır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Ebelik proğramına öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuz, ebelik lisans eğitimine ( 4 yıllık ) 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında geçmiştir. Ebelik Eğitiminin Felsefesi : Ebelikte lisans eğitiminin temel felsefesi ; öğrenciyi Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren çağdaş, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma kaliteli ebelik hizmeti verecek bilgi, beceri ve tutum sahibi olarak yetiştirmektir. Bölümün kuruluş amacı; Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmek. Bu amaçla; * Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapan, doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bakımını yapan, * Doğum anında Annenin bakımını yapan, fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen, * Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotemi yapan, * Acil durumlarda makat doğumu yaptıran, * Anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen, gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen, * Yeni doğanın bakım ve izlemini yapan, * Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan, riskli durumlarda sevk eden, * Jinekoloji ve obstetri alanındaki patalojik vakaların bakımını yapan, * Aile planlaması uygulamalarına katılan, * Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapan ebeler yetiştirmektir. Ebelik bölümü dört yıllık bir lisans programı olup tek anabilim dalından oluşmaktadır.Her sınıf 50 kişilik öğrenci gruplarından oluşmaktadır. Bölümde bir Yardımcı Doçent, sekiz öğretim görevlisi, üç araştırma görevlisi mevcuttur. Öğrenci değerlendirme metotları vize ve final sınavları ile seminer ve klinik uygulamaları kapsar. Öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri gerekir. ? En az 100 doğum öncesi muayene ? En az 40 gebelik izlemi ? 40 normal spontan doğum yaptırma ? 1 veya 2 makat doğuma yardım ? 40 riskli gebe izlemi ? 40 doğum sonrası anne izlemi ? 40 yenidoğan izlemi ? 20 riskli yenidoğan izlemi Ebelik Bölümü son sınıf öğrencileri klinik uygulamalarını intörn olarak yapmaktadırlar. İntörnlük programı bir yılı kapsamaktadır. Öğrenciler klinik uygulamalarını Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanesi, Çocuk Bakım ve Doğumevi, Sağlık Ocakları, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri ve SSK Hastanesinde yapmaktadırlar. Teorik araştırmalarını Üniversitenin Merkez Kütüphanesinde, Tıp Fakültesi Kütüphanesinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki kütüphane ile bilgisayar laboratuarında yapmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sağlık sektörlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Ebe  
Yeterlilik Düzeyi : Ebelik için öngörülen akademik ders ve diğer zorunlulukları yerine getirmek.  
Kabul Koşulları : Ebelik Bölümü için bayan olma şartı vardır. Lise Diplomasına sahip bütün bayanlar merkezi sınavla ebelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Öncelikli olarak, YÖK'ün Ebelik Bölümü için belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınmıştır. Dersler, uygulamalar ve stajlar AKTS'e uygun hale getirilmiştir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bölümde 52 ders okutulmaktadır. 1. sınıfta Fizyoloji, Biyokimya,Genetik , Anatomi gibi temel tıp dersleri okutulur. 2. sınıf ve diğer sınıflarda ise temel branş dersleri okutulur. Uygulamalar SDÜ ve diğer resmi hastanelerde gerçekleştirilir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başaran öğrenciler lisans diplomasına sahip olurlar ve özel ve resmi sağlık kuruluşlarında ebe olarak çalışırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Ebelik dalında lisans diploması alanlar hem kendi mesleğini icra ederler, hem de değişik üniversitelerde lisans üstü eğitime devam ederler. Lisans üstü eğitimi bitiren ebeler akademisyen olabilirler.  
Programın Amaçları : Bölümün kuruluş amacı; Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar SDÜ Eğitim Öğretim Yönergesine göre yapılır ve değerlendirilir.  
Mezuniyet Koşulları : Dersleri başarmak ve kriterleri tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik ve uygulamalı derslerde anlatım, sunu ve uygulama yöntemleri kullanılır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genetik 0 3 4 0 0 5 4 3 0 3 0 3 4 4 5
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sağlık Sosyolojisi 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psikoloji 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Anatomi 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beden Eğitimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beslenme ve Diyet 0 2 2 0 0 0 4 5 0 0 0 5 4 0 5
Kişilerarası İlişkiler ve İnovasyon Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji 0 2 4 3 0 3 2 0 3 0 3 3 0 0 0
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 5 5
İç Hastalıkları 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
Doğum Bilgisi I 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 3
Meslek Tarihi ve Deontoloji 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 5
Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 5
Cerrahi Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patoloji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Farmakoloji 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doğum Bilgisi II 5 5 5 5 5 4 2 2 5 4 5 5 5 5 5
Ebelikte İlk Yardım 0 0 3 0 3 0 4 3 0 0 3 0 0 0 3
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 3 1 3 2 1 2 3 3 5 4 3 3 1 3 4
Ana Çocuk Sağlığı Eğitimi 2 3 2 2 2 3 5 3 2 5 3 5 3 4 5
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri 5 5 5 2 2 3 5 3 4 5 3 5 3 4 5
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doğum Bilgisi III 4 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 1 5 5
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 3 3 1 1 3 5 3 2 1 1 2 1 4 5
Ebelikte Öğretim 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5
Ebelikte Yönetim ve Girişimcilik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması 3 3 2 1 1 2 3 3 3 5 2 2 2 3 5
Ruh Sağlığı 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5
Doğum Bilgisi IV 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klinik Sahada Entegre Uygulamalar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0