Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
HEM-103
Psikoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
HEM-105
Kişilerarası İlişkiler
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-107
Beslenme İlkeleri
Zorunlu 2 2 Yazdır
HEM-111
Anatomi
Zorunlu 4,5 5 Yazdır
HEM-113
Hemşireliğe Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-115
Hemşirelikte Etik
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-101
Biyokimya
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-105
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
SBF-107
Histoloji ve Embriyoloji
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
HEM-104
Fizyoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
HEM-110
Hemşirelik Esasları
Zorunlu 12 16 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-106
Hemşirelik Süreci
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-108
Tıbbi Terminoloji
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
HEM-203
Patoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-205
Farmakoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-211
İçHastalıkları Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
HEM-213
SAĞLIĞIN TANILANMASI
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-217
MADDE BAĞİMLILIĞI
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-219
STRES YÖNETİMİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-221
BAKIMA MUHTAÇLIK VE YAŞLILIK
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
HEM-204
Epidemiyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-210
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-212
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-214
HEMŞİRELİKTE AKILCI İLAÇ UYGULMALARI
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-216
KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-218
SAĞLIK HUKUKU VE POLİTİKALARI
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
HEM-303
Biyoistatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-305
İlk Yardım ve Acil Bakım
Zorunlu 2 3 Yazdır
HEM-311
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
HEM-313
PSİKOSOSYAL BAKIM VE LİYEZON
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-315
ENGELLİ BİREYE YAKLAŞIM
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-317
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-319
ADLİ HEMŞİRELİK
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
HEM-304
Bulaşıcı Hastalıklar
Zorunlu 2 4 Yazdır
HEM-306
Hemşirelikte Eğitim
Zorunlu 4 4 Yazdır
HEM-312
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
HEM-314
CİNSEL SAĞLIK
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-318
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-320
SAĞLIKLI YAŞAM VE REKREASYON YÖNETİMİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-322
HEMŞİRELİKTE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
HEM-403
Hemşirelikte Yönetim
Zorunlu 8 10 Yazdır
HEM-405
Psikiyatri Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
HEM-404
Hemşirelikte Araştırma
Zorunlu 2 4 Yazdır
HEM-410
Halk Sağlığı Hemşireliği
Zorunlu 13 20 Yazdır
HEM-412
Sağlık Sosyolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
HEM-414
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-416
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-418
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK
Seçmeli 2 2 Yazdır
HEM-420
ÇOCUKLARDA AĞRI YÖNETIMI
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam177,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BES-801
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
BES-802
Hastalıkların Tedavisinde Beslenme
Seçmeli 2 3 Yazdır
HEM-802
Üreme Sağlığı
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Dr. Öğretim Üyesi Işıl KALAYCI  
e-mail : isilkalayci@sdu.edu.tr  
Telefon : 090 246 2113267  
Fax : 090 246 2371610  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. EMEL TAŞÇI DURAN  
e-mail : emelduran@sdu.edu.tr  
Telefon : 0-246-2113267  
Fax : 090 246 2371610  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğu Kampusu, ISPARTA  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans programlarının her yılı, iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bir yarıyıl 14 haftadır. Yüksekokulumuzda ayrıca yaz okulu programı da vardır. 4 yıllık lisans programını başarıyla bitiren öğrencilerimize Lisans Diploması ve Hemşire unvanı verilmektedir. Bölümümüzün felsefesi, sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliğini öngören, aile, toplum ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada temel oluşturan inanç ve ilkeler üzerine odaklanmaktadır. Birim amaçlarına ulaşırken aşağıdaki değerleri de gözönüne almaktadır. 1. Ulusal değerleri koruyarak, birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal kalkınmayı desteklemek. 2. Alanında pozitivizmi ön planda tutarak çağdaş medeniyetin üstüne çıkmayı sağlamak. 3. Hemşirelik mesleğinin ruhuna uygun olarak; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını her bakımdan korumak, tedavi-bakım vermek ve rehabilite ederek en üst düzeye çıkarmaya çalışmak. 4. Etik değerlere bağlı kalarak topluma dil, din, ırk ve köken yönünden ayrım gözetmeksizin bakım vermek. 5. Hemşirelik mesleğinin onurunu yükseltmek ve yasal haklarını kazandırmak 6. Kamusal ve sivil diğer meslek grupları ile birlikte ekip hizmeti vererek toplum kalkınmasını desteklemek 7. Ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini yükseltmek için her türlü katkıyı sağlamak.  
Edinilen Ünvan : Hemşire  
Yeterlilik Düzeyi : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve Merkezi olararak yapılan sınavda yeterli puanı almış olmak.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : YÖK'ün Hemşirelik Bölümü için belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınmıştır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Amacımız, bilimi temel alan ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesine yardım eden, hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan, mesleki standartlar ve etik kodlar doğrultusunda bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak eğitim, araştırma, yönetim, liderlik ve danışmanlık rollerini etkin bir şekilde kullanan hemşireler yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde 47 ders okutulmaktadır. Bu desler, temel mesleki dersler, seçmeli dersler ve beşeri dersleri olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Hemşirelik Programında dersler; kuramsal, uygulamalı,laboratuar, araştırma proje yürütme, seminer ve makale sunumu şeklinde olup bireyleri mesleki yaşantıya hazırlamayı hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Lisans diplomasına sahip her mezun; alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptir. Öncelikli olarak başta kamu ve özel hastaneler olmak üzere, aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Eğitim kurumlarında okul sağlığı hemşireliği, Sanayide ve Fabrikalarda İşci Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı bakım ve Evde bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Farklı alanlarda (Temel tıp bilimleri, sağlık yönetimi, eğitim bilimleri vb.) Yüksek lisans yapılabilir.  
Programın Amaçları : Amaçları; -Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilmeli, -Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmeli, -Bakım Gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilmeli, -Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilmeli, -Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilmeli, -Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilmeli, -Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilmeli, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilmeli, -Ulusal ve Uluslar arası mesleki platformlarda yerini alabilmeli, -Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilmeli, -Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilmeli, -Hemşirelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilmeli, -Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim adamı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilmeli,  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak Üniversitemizin Öğretim - Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Geçerlidir.  
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı- Sunum, demostrasyon, rol play, vaka tartışması ve sunumu, interaktif eğitim-öğretim teknikleri gibi ders işleme teknikleri kullanılır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kişilerarası İlişkiler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Beslenme İlkeleri 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0
Psikoloji 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
Anatomi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
Hemşireliğe Giriş 3 5 3 2 4 4 3 5 5 3 4 4 0 0 0
Hemşirelikte Etik 4 4 3 5 5 2 3 3 3 3 2 3 0 0 0
Biyokimya 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Terminoloji 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0
Fizyoloji 0 3 3 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Hemşirelik Süreci 3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 0 0 0
Hemşirelik Esasları 5 5 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0
Patoloji 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0
İçHastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
SAĞLIĞIN TANILANMASI 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 0 0 0
MADDE BAĞİMLILIĞI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
STRES YÖNETİMİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
BAKIMA MUHTAÇLIK VE YAŞLILIK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Farmakoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK HUKUKU VE POLİTİKALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE AKILCI İLAÇ UYGULMALARI 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 0 0 0
KRONİK HASTALIKLARDA BAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 0 0 0
Epidemiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 0 0
ADLİ HEMŞİRELİK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0
PSİKOSOSYAL BAKIM VE LİYEZON 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
ENGELLİ BİREYE YAKLAŞIM 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KİŞİLERARASI ŞİDDET VE YÖNETİMİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
İlk Yardım ve Acil Bakım 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 0 0 0
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Hemşirelikte Eğitim 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0 0
Bulaşıcı Hastalıklar 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 3 0 0 0
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 0 0 0
CİNSEL SAĞLIK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
SAĞLIKLI YAŞAM VE REKREASYON YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemşirelikte Yönetim 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0 0
Psikiyatri Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Halk Sağlığı Hemşireliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sağlık Sosyolojisi 2 4 2 5 5 1 2 2 3 3 4 4 0 0 0
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 0 0 0
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 0
ÇOCUKLARDA AĞRI YÖNETIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hemşirelikte Araştırma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0