Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-101
Spor Bilimlerine Giriş
Zorunlu 2 5 Yazdır
SPR-103
Sportif Anatomi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-105
Uzmanlık Spor Dalı l
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-107
Seçmeli Spor Dalı l
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-100
Kinezyoloji
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-102
İlk Yardım ve Spor Sakatlıklarından Korunma
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-104
Spor Fizyolojisi l
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-106
Spor Bilimlerinde Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-108
Uzmanlık Spor Dalı II
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-110
Seçmeli Spor Dalı ll
Zorunlu 3 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
SPR-201
Antrenman Bilimi l
Zorunlu 3 3 Yazdır
SPR-203
Mesleki İngilizce l
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-205
Spor Fizyolojisi ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-207
Sporda Performans Testleri l
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-209
Uzmanlık Spor Dalı lll
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-211
Seçmeli Spor Dalı lll
Zorunlu 3 4 Yazdır
SPR-213
Fiziksel Uygunluk l
Zorunlu 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
SPR-202
Antrenman Bilimi ll
Zorunlu 3 3 Yazdır
SPR-204
Mesleki İngilizce ll
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-206
Psikomotor Gelişim
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-208
Sporda Performans Testleri ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-210
Uzmanlık Spor Dalı lV
Zorunlu 3 7 Yazdır
SPR-212
Seçmeli Spor Dalı lV
Zorunlu 3 7 Yazdır
SPR-214
Fiziksel Uygunluk ll
Zorunlu 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
SPR-301
Sporcu Beslenmesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-303
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik l
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-305
Mesleki İngilizce lll
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-307
Spor Psikolojisi
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-309
Aerobik-Step-Pilates l
Zorunlu 1 2 Yazdır
SPR-311
Uzmanlık Spor Dalı V
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-313
Seçmeli Spor Dalı V
Zorunlu 3 5 Yazdır
SPR-315
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama l
Zorunlu 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
SPR-302
Çocuk ve Spor
Zorunlu 2 3 Yazdır
SPR-304
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-306
Mesleki İngilizce lV
Zorunlu 2 2 Yazdır
SPR-308
Uzmanlık Spor Dalı VI
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-310
Aerobik-Step-Pilates ll
Zorunlu 1 2 Yazdır
SPR-314
Seçmeli Spor Dalı VI
Zorunlu 3 5 Yazdır
SPR-316
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama ll
Zorunlu 2 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
SPR-401
Seçmeli Spor Dalı Vll
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-403
Uzmanlık Spor Dalı Vll
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-405
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama lll
Zorunlu 3 10 Yazdır
SPR-407
Sporda Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı11,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
SPR-400
Bitirme Projesi
Zorunlu 3 6 Yazdır
SPR-402
Uzmanlık Spor Dalı Vlll
Zorunlu 3 8 Yazdır
SPR-404
Seçmeli Spor Dalı Vlll
Zorunlu 3 6 Yazdır
SPR-406
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama lV
Zorunlu 3 4 Yazdır
SPR-408
Olimpiyatlar ve Olimpizm
Zorunlu 2 4 Yazdır
SPR-410
Spor ve Fiziksel Etkinlikler
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Toplam134,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Fatih KILINÇ  
e-mail : fkilinc@sdu.edu.tr  
Telefon : 090 246 211 47 55  
Fax : 090 246 237 16 10  
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör.(Okutman) MUSTAFA TOPRAKLI  
e-mail : gozder@sdu.edu.tr  
Telefon : 090 246 211 47 98  
Fax : 090 246 237 16 10  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Doğu Kampusu, Atatürk Spor Kompleksi, 32260 ISPARTA  
Genel Bilgi : Öğrencilerin spor bilimlerine dayalı profesyonel ve amatör anlayışa yönelik sporcuların yetiştirilmesi yanı sıra rekreasyon programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte üstün mesleki ve ahlaki standartlara sahip, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı, araştırmacı, sorumluluk sahibi, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve sportif başarıları gerçekleştirecek, toplumun psiko-sosyal yapısına katkıda bulunacak lider spor bilimciler yetiştirmektedir  
Edinilen Ünvan : Spor Bilimci  
Yeterlilik Düzeyi : Spor Bilimcisi için öngörülen akademik ders ve diğer zorunlulukları yerine getirmek  
Kabul Koşulları : Sporcu olmak. Özel yetenek sınavında başarılı olmak.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : YÖK'ün Spor Bilimleri Bölümü için belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınmıştır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Bölümde 83 ders okutulmaktadır. Bu dersler uygulamalı ve teoriktir. Temel bilimler ve alan bilgisi bulunmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Eğitim planında yeralan bütün dersleri başaran öğrenciler lisans diplomasına sahip olurlar. Üniversiteler, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Spor Kuküpleri ve özel sektör.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Spor bilimleri ile ilgili tüm alanlarda çalışabilirler.  
Programın Amaçları : Sporu bilimsel temellere uygun yapmak. Araştırmak, proje üretmek, yeni sistemler geliştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar SDÜ Eğitim Öğretim Yönergesine göre yapılır ve değerlendirilir  
Mezuniyet Koşulları : Dersleri başarmak ve kriterleri tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik, uygulama ve sunu yöntemleri kullanılır.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Spor Bilimlerine Giriş 1 3 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 4 3 3
Sportif Anatomi 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uzmanlık Spor Dalı l 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Seçmeli Spor Dalı l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinezyoloji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uzmanlık Spor Dalı II 5 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1
Seçmeli Spor Dalı ll 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Spor Fizyolojisi l 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spor Bilimlerinde Bilgi Teknolojileri 1 1 1 1 4 4 4 4 5 3 1 2 3 3 1
İlk Yardım ve Spor Sakatlıklarından Korunma 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Antrenman Bilimi l 4 5 5 3 5 5 5 3 1 4 5 5 5 4 1
Mesleki İngilizce l 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Spor Fizyolojisi ll 1 1 4 3 1 5 5 5 3 3 4 5 3 4 5
Sporda Performans Testleri l 3 2 5 4 5 5 5 5 4 1 4 3 5 5 4
Uzmanlık Spor Dalı lll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiziksel Uygunluk l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Spor Dalı lll 3 4 3 2 3 2 2 4 1 2 3 4 1 1 3
Seçmeli Spor Dalı lV 3 5 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3
Fiziksel Uygunluk ll 1 1 1 1 5 3 5 4 1 2 1 4 1 1 1
Uzmanlık Spor Dalı lV 4 5 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 1 1 3
Sporda Performans Testleri ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psikomotor Gelişim 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Mesleki İngilizce ll 1 1 1 5 1 1 1 1 3 3 1 1 5 5 5
Antrenman Bilimi ll 1 1 4 3 1 5 5 5 3 3 4 5 3 4 5
Sporcu Beslenmesi 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki İngilizce lll 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Spor Psikolojisi 3 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 4
Aerobik-Step-Pilates l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzmanlık Spor Dalı V 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3
Seçmeli Spor Dalı V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama ll 2 4 4 1 3 1 1 3 4 3 4 4 1 1 1
Seçmeli Spor Dalı VI 4 5 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2
Aerobik-Step-Pilates ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzmanlık Spor Dalı VI 4 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2
Mesleki İngilizce lV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk ve Spor 1 2 1 1 2 4 3 1 1 1 3 5 1 1 1
Seçmeli Spor Dalı Vll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzmanlık Spor Dalı Vll 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama lll 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 4
Sporda Yönetim ve Organizasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olimpiyatlar ve Olimpizm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Spor ve Fiziksel Etkinlikler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spor Bilimleri Mesleki Uygulama lV 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 4 4
Seçmeli Spor Dalı Vlll 4 5 3 1 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1 1
Uzmanlık Spor Dalı Vlll 5 5 5 3 5 4 5 5 3 4 2 3 3 2 2
Bitirme Projesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1