Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ZOO1110
BUZAĞI ve DÜVE YETİŞTİRME
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO1111
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO1112
SIĞIR DAVRANIŞLARI ve REFAHI
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO1113
SÜT SIĞIR HASTALIKLARI ve ÖNLEMLERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5101
Evcil Hayvanlarda Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5102
Üreme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5103
Bilimsel Yayın Hazırlama Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5104
Hayvancılıkta Proje ve Fizibilite
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5106
Koyun Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5108
Keçi Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5109
Süt Sığırcılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5110
Et Sığırcılığı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5111
Tavukçuluk Ürünleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5112
Et Tavukçuluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5113
Kuluçka Tekniği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5114
Yumurta Tavukçuluğu
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5117
Hayvan Beslemede Rasyon Hazırlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5118
Hayvan Beslemede Labaratuvar Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5119
Hayvanlarda Karbonhidrat Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5120
Hayvanlarda Protein Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5121
Hayvan Besleme Fizyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5122
Evcil Hayvanlarda Besleme Yetersizlikleri ve Semptomları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5123
Hayvan Besleme Biyokimyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5124
Yüksek Süt Verimli İneklerin Beslenmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5126
Sıgır Besisinde Besleme Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5127
Ruminant Beslemesinde Gelişmeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5128
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5129
Koyun ve Keçi Besleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5130
Balıklarda Besleme ve Yetersizlik Bozuklukları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5131
Yem Katkı Maddeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5132
Yem Hijyeni
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5133
Karma Yemler ve Endüstrisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5134
Silo Yemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5135
Temel Genetik
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5137
Populasyon Genetiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5139
Regresyon Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5140
Teorik Dağılımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5141
Örnekleme Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5142
Linear Modeller
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5143
İstatistikte Kalite Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5144
Çok Değişkenli Analiz Metotları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5145
Veri Tabanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5146
Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5148
İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5149
Deney Hayvanlarının Bakımı ve Beslenme Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5150
Denemelerin Planlaması ve Analizinde Bilgisayar Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5152
Organik Hayvancılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5153
Hayvancılıkta Uzaktan Algılama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5154
Sığırlarda Vücut Kondısyon Skorları ve Puanlamada İleri Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5155
Küçükbaş Hayvanlarda Davranış ve Otlatma
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5156
Sürdürülebilir Hayvancılık
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5157
Hayvanlarda Lipid Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00312,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ZOO5158
Süt Sığırlarında İstenilen Amaca Yönelik Veri Toplama ve Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5159
Yumurtacı Tavuklarda Yemleme Programları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5160
Kanatlı Beslemede Kullanılan Yemlerin Değerlerinin Saptanması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5161
Broylerlerde Yemleme Programları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5162
Kanatlılarda Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası Gelişimi Üzerine Beslemenin Etkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO5163
Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Damızlık Seçimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0036,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ZOO6101
Hayvancılıkta Biyoteknoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6102
Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6103
Hayvan Islahının Genetik Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6104
Küçükbaş Hayvan Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6105
Büyükbaş Hayvan Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6107
Kasaplık Hayvan Karkas Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6108
Tavuk Üretiminin Bilimsel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6109
Hindi Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6113
Bıldırcın,Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6116
Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6117
Ruminant Beslemede Metabolik Bozukluklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6118
Hayvanlarda Mineral Madde Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6119
Hayvan Beslemede İz Elementler ve Etkicil Maddeler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6120
Hayvan Beslemede Vitaminler
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6122
Ruminant Beslemede NPN Bileşiklerinin Kullanım Prensipleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6123
Mink,Şinşilla ve Tavşan Besleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6124
Yem Mevzuatı ve Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6125
Kaz, Ördek, Hindi ve Devekuşu Beslemesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6126
Premiks Teknolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6134
Parametrik Olmayan İstatistik Metodlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6135
Kovaryans Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6137
Modelleme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6138
Deney Hayvanlarında Özel Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6139
Hayvancılıkta Çayır ve Mera Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6142
Büyükbaş Hayvancılıkta Modelleme ve Similasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO6143
Hayvancılıkta Sayısal Görüntü İşleme ve Analizinin Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00156,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ZOO6144
SIĞIRLARDA HAYVAN REFAHI GÖSTERGELERİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
01ZOO7501
Seminer I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01ZOO8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
01ZOO9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9603
Uzmanlık Alan Dersi III (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9604
Uzmanlık Alan Dersi IV (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9605
Uzmanlık Alan Dersi V (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9606
Uzmanlık Alan Dersi VI (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9607
Uzmanlık Alan Dersi VII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9608
Uzmanlık Alan Dersi VIII (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00150,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
01ZOO9609
Arıcılığın Bilimsel Esasları
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9610
Arı ürünleri ve Üretim Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9611
Ana Arı Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9612
Bitkisel Üretimde Arı Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9613
Arı Genetiği ve Islahı
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9614
Bombus Arısı Yetiştiriciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9615
Rumen Fizyolojisi ve Metabolizması
Zorunlu 0 6 Yazdır
01ZOO9616
Literatür bilgilerinden ayıklanmış veriler üzerinde gerçekçi hipotez tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Toplam0,00708,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Ana Arı Yetiştiriciliği 4 5 4 4 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Arı Genetiği ve Islahı 4 5 5 4 5 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0
Arı ürünleri ve Üretim Yöntemleri 4 4 5 5 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0
Arıcılığın Bilimsel Esasları 4 5 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Balıklarda Besleme ve Yetersizlik Bozuklukları 5 5 5 4 4 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Bıldırcın,Keklik ve Sülün Yetiştiriciliği 4 4 5 5 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Uygulamaları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Yayın Hazırlama Tekniği 4 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Bitkisel Üretimde Arı Kullanımı 5 4 4 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Bombus Arısı Yetiştiriciliği 4 4 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Broylerlerde Yemleme Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUZAĞI ve DÜVE YETİŞTİRME 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Büyükbaş Hayvan Islahı 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Büyükbaş Hayvancılıkta Modelleme ve Similasyon 4 4 4 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çok Değişkenli Analiz Metotları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Denemelerin Planlaması ve Analizinde Bilgisayar Kullanımı 4 5 4 5 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Deney Hayvanlarında Özel Uygulamalar 4 4 5 5 4 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Deney Hayvanlarının Bakımı ve Beslenme Prensipleri 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Et Sığırcılığı 4 3 4 4 5 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Et Tavukçuluğu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Evcil Hayvanlarda Besleme Yetersizlikleri ve Semptomları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Evcil Hayvanlarda Davranış 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Hayvan Besleme Biyokimyası 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvan Besleme Fizyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvan Beslemede İz Elementler ve Etkicil Maddeler 5 4 4 5 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Hayvan Beslemede Labaratuvar Teknikleri 4 4 4 5 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0
Hayvan Beslemede Rasyon Hazırlama Teknikleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvan Beslemede Vitaminler 4 4 5 5 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Hayvan Islahının Genetik Esasları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Biyoteknoloji 4 5 5 4 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Çayır ve Mera Kullanımı 3 3 3 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Proje ve Fizibilite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Sayısal Görüntü İşleme ve Analizinin Kullanımı 4 3 4 3 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0
Hayvancılıkta Uzaktan Algılama Teknikleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme 4 5 5 4 5 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Hayvanlarda Karbonhidrat Metabolizması 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hayvanlarda Lipid Metabolizması 5 5 5 4 4 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0
Hayvanlarda Mineral Madde Metabolizması 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Hayvanlarda Protein Metabolizması 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Hindi Yetiştiriciliği 4 4 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
İstatistikte Kalite Kontrolü 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Kanatlı Beslemede Kullanılan Yemlerin Değerlerinin Saptanması 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanatlı Hayvanların Beslenmesi Bilimi 5 4 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Kanatlılarda Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası Gelişimi Üzerine Beslemenin Etkileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karma Yemler ve Endüstrisi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Kasaplık Hayvan Karkas Değerlendirme 4 5 4 4 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0
Kaz, Ördek, Hindi ve Devekuşu Beslemesi 5 4 4 5 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Keçi Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları 4 4 4 4 4 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0
Kovaryans Analizi 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0
Koyun ve Keçi Besleme 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Koyun Yetiştiriciliğinin Bilimsel Esasları 3 4 4 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
Kuluçka Tekniği 4 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Küçükbaş Hayvan Islahı 5 4 4 5 5 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Küçükbaş Hayvanlarda Davranış ve Otlatma 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Linear Modeller 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Literatür bilgilerinden ayıklanmış veriler üzerinde gerçekçi hipotez tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mink,Şinşilla ve Tavşan Besleme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Modelleme Teknikleri 4 3 4 4 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Organik Hayvancılık 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Örnekleme Metodları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Parametrik Olmayan İstatistik Metodlar 3 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Populasyon Genetiği 4 5 4 4 5 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Premiks Teknolojisi 4 4 4 5 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0
Regresyon Analizi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Rumen Fizyolojisi ve Metabolizması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruminant Beslemede Metabolik Bozukluklar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Ruminant Beslemede NPN Bileşiklerinin Kullanım Prensipleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Ruminant Beslemesinde Gelişmeler 5 5 4 5 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sıgır Besisinde Besleme Prensipleri 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
SIĞIR DAVRANIŞLARI ve REFAHI 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIĞIRLARDA HAYVAN REFAHI GÖSTERGELERİ 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sığırlarda Vücut Kondısyon Skorları ve Puanlamada İleri Teknikler 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Silo Yemleri 4 5 4 5 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sürdürülebilir Hayvancılık 5 4 5 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
SÜT SIĞIR HASTALIKLARI ve ÖNLEMLERİ 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süt Sığır Yetiştiriciliğinde Damızlık Seçimi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süt Sığırcılığı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Süt Sığırlarında İstenilen Amaca Yönelik Veri Toplama ve Değerlendirme 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tavuk Üretiminin Bilimsel Esasları 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Tavukçuluk Ürünleri 4 4 4 5 4 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Temel Genetik 5 5 4 4 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Teorik Dağılımlar 4 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Üreme Fizyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Veri Tabanı 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Yem Hijyeni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Yem Katkı Maddeleri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Yem Mevzuatı ve Kontrolü 4 4 5 5 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0
Yumurta Tavukçuluğu 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Yumurtacı Tavuklarda Yemleme Programları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüksek Süt Verimli İneklerin Beslenmesi 4 4 4 5 5 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0