Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02COG1110
Uzmanlık Alan Dersi 3 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG1111
Uzmanlık Alan Dersi 4 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG1112
Uzmanlık Alan Dersi 5 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG1113
Uzmanlık Alan Dersi 6 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG1114
Uzmanlık Alan Dersi 7 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG1115
Uzmanlık Alan Dersi 8 (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5101
Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5102
Coğrafya Veri Değerlendirme Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5103
Coğrafyada Veri Toplama Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5104
Demografya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5105
Yerleşme Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5106
Coğrafyada Öğrenim Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5107
Dünya Nüfusu ve Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5108
Türkiye Beşeri Coğrafyasının Ana Hatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5109
Yerleşmelerin Gelişiminde Fiziki ve Beşeri Çevre Fak. Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5110
Harita Çizim Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5111
Türkiye Coğrafyasının Ana Hatları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5112
Türkiyede Tarımın Genel Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5113
Harita Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5114
Şehir Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5115
İklim ve Meteorolojik Parametrelerin Beşeri Faaliyetlere Etkisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5116
Türkiye Nüfusu ve Türkiye'de Uygulanan Nüfus Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5117
Turizm Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5118
Coğrafyanın Siyasal Gücü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5119
Türkiye'de Sanayi'nin Genel Özellikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5120
Arazi Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5121
Enerji Kaynakları ve Çevre Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5122
Deprem Olgusu ve Depremlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5123
Kırsal Arazi Kullanılışı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5124
Doğal Kaynaklar ve Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5125
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tatbikatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5126
Türkiye'de Tarıma Dayalı Endüstri Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5127
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5128
Sürdürülebilir Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5129
Türkiye'de Tarıma Dayalı Endüstri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5130
Kültür Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5131
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5132
Kartoğrafya Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5133
Türkiye Yerleşme Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5134
Jeoformoloji Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5135
Genel Kartoğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5136
Türkiye Ovaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5137
Genel Jeomorfoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5138
Osenografya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5139
Klimatoloji Analiz Yöntemleri ve Metodları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5140
Toprak Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5141
İstatistiki Coğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5142
Uzaktan Algılama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5143
Uydu ve Hava Fotoğrafları ve Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5144
Kent Klimatolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5145
Genel Ekoloji ve Çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5146
Geo-ekoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5147
Türkiye Ovaları Jeomorfolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5148
Türkiye Bitki Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5149
Hidrografya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5150
Türkiye İklimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5151
Coğrafya Bilgi İşlem Sistemleri Analiz Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5152
Türkiye Hidroğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5153
Biyo-coğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5155
İklim Bilgisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG5157
Kuaterner
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00366,00
Hazırlık Sınıfı
02COG6101
Dünyada Yeni Turizm Eğilimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6102
Sanayide Yer Seçim Faktörleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6103
Uzaktan Algılama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6104
Turizm, Kalkınma ve Çevre
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6105
CBS'de Güncel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6106
Suç Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6107
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6108
Türkiye’de Atmosferik Kaynaklı Doğal Afetler ve Sonuçları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6109
Coğrafyada Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6110
Coğrafi Mekanda Planlama ve Kalkınma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6111
Dünya Hammadde Kaynakları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6112
Kuvaterner Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6113
Klimatolojik ve Hidrolojik Verilerin İklimsel Değişkenlik Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6114
Çağdaş Coğrafi Düşüncenin Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6115
Sayısal Görüntü İşleme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6116
Tektonik Jeomorfoloji
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6117
Coğrafyada İstatistik Metodları ve Coğrafi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6118
Pazarlama Coğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6119
Doğurganlık ve Ölümlülük
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6120
Turizm Planlaması ve Coğrafya
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6121
Uluslararası Göç Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6122
Turizm Coğrafyası Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6123
Dünya'da ve Türkiye'de Suç Coğrafyası Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6124
Endemizm ve Türkiye Endemikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6125
Klimatik analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6126
Uygulamalı Türkiye İklimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6127
Küresel Göç Eğilimleri ve Türkiye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6128
İklim Değişmesi ve Salınımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6129
Türkiye'de Sanayileşme ve Çevre Sorunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6130
Ekonomik Coğrafyada Güncel Konular ve Yeni Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6131
Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6132
Bitki Göçleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6133
CBS'de Mekansal İstatistik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6134
Metropol Kentlerin Gelişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6135
Holosen
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6136
Türkiye'de Nüfus Hareketleri ve Toplumsal Dönüşüm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6137
Kuvaterner Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6138
Korunan Alanlar ve Turizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6139
Kuvaterner Paleocoğrafyası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6140
Su Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG6141
Hava Kütleleri ve İklim Salınımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00246,00
Hazırlık Sınıfı
02COG7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02COG7601
Seminer I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG7602
Seminer II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02COG8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
02COG8601
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
02COG9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG9502
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG9503
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG9504
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
02COG9601
Uzmanlık Alan Dersi I (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02COG9602
Uzmanlık Alan Dersi II (Doktora)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00726,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :