Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
02BDE1110
İngiliz Şiiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE1111
Rönesans Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE1112
Bilimsel ve Akademik Metin Yazım Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE5101
Genel Edebiyat Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5102
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5103
Modern İngiliz Dramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5104
Modern İngiliz Tiyatro Yazarları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5105
Viktorya Dönemi Romanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5106
XX.YY.İngiliz Romanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5107
Dilbilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5108
Metin Dilbilimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE5109
Edebi Travma teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5110
Dinleme Sınavları ve Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5111
Okuma sınavları ve Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5112
Shakespeare'in Oyunları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE5113
Yazma Sınavları ve Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0030,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE6101
Genel Dilbilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6102
Roman Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6104
Edebi Eleştiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6105
XX.yy.İngiliz Tiyatrosu
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6106
Virginia Woolf, Modernizm ve Feminizm
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6107
Avrupa'da Gezi Edebiyatı Geleneği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6108
Dilbiliminde Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6109
Viktorya Dönemi Kadın Yazarları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE6110
Politik Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6111
Drama Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6112
Yöntembilim ve Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6113
Modern Dramaya Teorik Yaklaşım
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6114
Absürd Tiyatro
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6115
Söylem Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6116
İşlevsel Dilbilim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6117
Edebiyat ve Eleştiri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6118
Dil Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6119
Edimbilim ve Söz Edimleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6120
Konuşma Sınavları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6121
Konuşma Dilinin Derlenmesi ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6122
Dil Sınavları ve Değerlendirmesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6123
Dil Öğreniminde Üstbiliş
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6124
Dil ve Kültürlerarası Öğrenim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6125
Sömürge Dönemi Sonrasi Teori ve Roman
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6126
Psikoloji ve Edebiyat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6127
Postmodern Ingiliz romanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6128
Diaspora, Kimlik ve Roman
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6129
Edebi Eleştiride Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6130
Bio-kurgu Edebiyatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6131
Kadın Algısının Tarihçesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE6132
Dil ve Edebiyat Araştırmalarında Soru Sorma Teknikleri: Gözlemler, Röportajlar, Anketler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00138,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE7602
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02BDE8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02BDE9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9502
Uzmanlık Alan Dersi-3 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9503
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9504
Uzmanlık Alan Dersi-4 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora )-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00150,00
Hazırlık Sınıfı
02BDE9609
Edebiyat Kuramları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02BDE9610
Dilbilimde Eğilimler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Toplam0,00444,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :